Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

 

Plastiky anjelov18.5. 2018
Deň múzeí – deň otvorených dverí
Voľný vstup pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí

19.5. 2018
Noc múzeí a galérií 2018
PM v Novej Bani sa i v roku 2018 zapojí do tejto medzinárodnej akcie. Prehliadka expozícií a výstav spojená s
kultúrnym programom so ZUŠ

25.5.2018, 17,00
Atmosferické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733
Prednáška Mgr. Petra Konečného, PhD.


7.7. 2018
Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.

4.8. 2018
Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.

September 2018
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
- séria prednášok

27.09. 2018
Svetový deň cestovného ruchu

24.10. 2018
Koncert pre starších
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

December 2018
Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase

 

Upozornenie: Počas konania kultúrnych podujatí vyhotovujeme fotodokumentáciu z ich priebehu
                    a výber z nej zverejňujeme na našom webe.