Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

 

Plastiky anjelov27.4.2017
Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a Zeme
Prednáška RNDr. Ladislava Šimona - podujatie

19.5.2017
Deň múzeí – deň otvorených dverí
Voľný vstup pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí

20.5.2017
Noc múzeí a galérií 2017
PM v Novej Bani sa i v roku 2017 zapojí do tejto medzinárodnej akcie. Prehliadka expozícií a výstav spojená s kultúrnym programom v spolupráci so ZUŠ v Novej Bani

1.7.2017
Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.

5.8.2017
Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.

Október 2017
Koncert pre starších
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

December 2017
Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase.

 

Upozornenie: Počas konania kultúrnych podujatí vyhotovujeme fotodokumentáciu z ich priebehu
                    a výber z nej zverejňujeme na našom webe.