Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

 

7.9.2017, 14.9.2017, 21.9.2017, 28.9.2017
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav s historickým prostredím a jeho hodnotami.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

27. september 2017
Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň cestovného ruchu

25. október 2017
Koncert pre starších
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Koncert pre starších