Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka

1.7.2017

 

Na júlovej večernej prehliadke múzea boli pre návštevníkov sprístupnené nové výstavy letnej sezóny Modré dedičstvo, výstava venovaná minulosti a súčasnosti modrotlače a výstava Plstené inšpirácie. Na tejto výstave sú predstavené práce Mgr. Evy Pokornej, konkrétne plstené obrazy, priestorové objekty, úžitkové predmety i šité bábiky, odeté v slovenských krojoch. Nové výstavy a stále expozície múzea s poslednou sprístupnenou Radnou sieňou, to bola ponuka nášho múzea na prvú júlovú sobotu.

 

 

Ľudový ornament v súčasnostiĽudový ornament v súčasnosti

2.6.2017, 9.6.2017, 16.6.2017

 

Eva Velty a Pohronské múzeum v Novej Bani pripravili na mesiac jún tvorivé kurzy ľudového ornamentu. Prvý kurz pod vedením lektorky Mgr. Eriky Kopernickej bol zameraný na výrobu vyšívanej pohľadnice. Druhý viedla Eva Velty a účastníčky kurzu si domov odniesli krásne maľované šperkovnice. Posledný kurz s Mgr. Ľubicou Kormaňákovou bol zameraný na ornament ako grafiku. Výsledné práce z posledného tvorivého kurzu ľudového ornamentu boli tvorené technikou linorytu a monotypie.

Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti

 

Noc múzeí a galérií 2017Noc múzeí a galérií 2017

20.5.2017

Tohtoročnú Noc múzeí a galérií otvorilo divadielko literárno-dramatického odboru ZUŠ Nová Baňa „O lenivom Tónovi“. Divadielko potešilo najmenších návštevníkov s rodičmi, ktorí si po jeho ukončení nenechali ujsť ani aktuálne výstavy „Fľaše trpezlivosti“ a „Čaro grafických techník“. Na tohtoročnej Noci múzeí sa pre návštevníkov nášho múzea sprístupnila ďalšia expozícia „Radná sieň“ s unikátnymi nástennými maľbami prevažne uhorských panovníkov, ktoré boli namaľované neznámym autorom ku koncu 18. storočia. Zaujímavým bodom nášho programu bola aj prednáška historičky múzea na tému: Zväz stredoslovenských banských miest. Počas celého večera bolo pre najmenších návštevníkov pripravené aj čoraz viac obľúbené maľovanie na tvár.

Noc múzeí a galérií 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Noc múzeí a galérií 2017

 

 

Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a ZemeNajvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a Zeme

27.4.2017

Dňa 27. apríla sa v Pohronskom múzeu konala prednáška s RNDr. Ladislavom Šimonom, PhD. na tému: Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a Zeme. Pohronské múzeum spolupracuje s autorom od roku 1995, od kedy Šimon skúmal najmladšiu sopku v strednej Európe – Pútikov vŕšok (jediná vulkanologická expozícia na Slovensku). Ladislav Šimon je predsedom Slovenskej geologickej spoločnosti a zároveň dlhoročným pracovníkom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Je autorom mnohých odborných článkov a publikácií.