Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

04.08.2018

Na augustovú večernú prehliadku sme pripravili program pre mladších aj starších návštevníkov múzea. Večer otvorilo interaktívno-zábavné čítanie príbehov dvoch detských hrdinov Pupa a Fazuľky. Po jeho skončení bola pre najmladších návštevníkov pripravená detská tombola. Náš večer pokračoval zaujímavou prednáškou venovanou prvej svetovej vojne s názvom „Mala byť poslednou“, po ktorej nasledovala komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy „Zbohom vojna!“. Ako aj po iné roky aj tento večer si mohli návštevníci prezrieť všetky stále expozície nášho múzea a aktuálne výstavy „Reprodukcie slávnych obrazov“ a „Zbohom vojna!“.

Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea

 

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

07.07.2018

Návštevníkov júlovej večernej prehliadky múzea prilákali hlavne naše aktuálne výstavy "Zbohom vojna" a "Reprodukcie slávnych obrazov". Počas večera boli pripravené aj dve komentované prehliadky výstavy Zbohom vojna a zaujímavou bola i prednáška PeadDr. Imricha Medveďa na tému: Brehy v I. svetovej vojne. Nasledujúca večerná prehliadka nás opäť čaká prvú augustovú sobotu.

 

Atmosferické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733

25. 05.2018

 

Prednáška Mgr. Petra Konečného, PhD. predstavila postavenie prvého parného stroja, ktorý fungoval v baníctve mimo Veľkej Británie a bol významným prelomom v dejinách techniky. Anglický konštruktér Isaac Potter v rokoch 1721/22 však nebol jeho prvým vynálezcom. Prvenstvo pripadá anglickému vynálezcovi Thomasovi Newcomenovi a jeho spolupracovníkom. Pre lepšie spoznanie „nášho“ parného stroja sme sa pozreli na jeho korene a na kontext šírenia tohto vynálezu do iných častí Európy (Francúzska, Španielska, Rakúskeho Nizozemska alebo Švédska).

Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733

 

Noc múzeí a galérií 2018Noc múzeí a galérií 2018

19.05.2018

 

Populárne medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií nám v roku 2018 otvorilo bábkové divadielko „Dubkáčik a Budkáčik, priatelia, verní bratia“ v podaní nadaných detí literárno-dramatického odboru ZUŠ Nová Baňa. Pre starších návštevníkov bola pripravená prednáška s prezentáciou „Reštaurovanie Mestskej knihy z polovice 18. storočia“ od Mgr. Radovana Blahu, ktorú sa nám po rokoch podarilo reštaurovať vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia. Iba tento sobotný večer mohol návštevník vidieť originál Mestskej knihy z 18. storočia, počas roka bude vystavená jej vyhotovená kópia. Celý večer boli už tradične prístupné všetky naše stále expozície i dve aktuálne výstavy „Staré techniky v novej dobe“ a „A017“. Pre deti bolo i tento rok pripravené maľovanie na tvár. Veríme, že návštevníci tohtoročnej Noci múzeí a galérií strávili u nás príjemný a poučný večer.

Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018