Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Svetový deň cestovného ruchuSvetový deň CR

27. september 2018

27. september bol stanovený za Svetový deň cestovného ruchu. Upozorňuje na význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života. Naše múzeum pri tejto príležitosti sprístupnilo bezplatne svoje expozície a aktuálne výstavy „Reprodukcie slávnych obrazov“ a „Tvorenie drotárky Anny“ a v poobedných hodinách bola navyše pre verejnosť pripravená prednáška „Drotárstvo“ od Blaženy Krivákovej.

Svetový deň CR Svetový deň CR

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstvaDEKD 2018

Aj v roku 2018 sa Pohronské múzeum zapojilo do Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Pri tejto príležitosti sme pripravili sériu prednášok. Prvá sa venovala 100. výročiu ukončenia vojenského konfliktu, ktorý zasiahol celý svet. V druhej sa návštevníkovi priblížila história novobanských cintorínov, pozornosť sa upriamila aj na pochované známe osobnosti a pozoruhodné náhrobníky. Tretia prednáška s názvom Úprava drahokovových rúd v Novej Bani od konca 16. do začiatku 19. storočia predstavila výsledky výskumov z vyše 500 ročnej histórie ťažby drahých kovov a posledná prednáška nám ozrejmila geológiu a mineralógiu v novobansko-pukaneckej oblasti.

DEKD 2018 DEKD 2018 DEKD 2018 DEKD 2018

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

04.08.2018

Na augustovú večernú prehliadku sme pripravili program pre mladších aj starších návštevníkov múzea. Večer otvorilo interaktívno-zábavné čítanie príbehov dvoch detských hrdinov Pupa a Fazuľky. Po jeho skončení bola pre najmladších návštevníkov pripravená detská tombola. Náš večer pokračoval zaujímavou prednáškou venovanou prvej svetovej vojne s názvom „Mala byť poslednou“, po ktorej nasledovala komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy „Zbohom vojna!“. Ako aj po iné roky aj tento večer si mohli návštevníci prezrieť všetky stále expozície nášho múzea a aktuálne výstavy „Reprodukcie slávnych obrazov“ a „Zbohom vojna!“.

Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea

 

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

07.07.2018

Návštevníkov júlovej večernej prehliadky múzea prilákali hlavne naše aktuálne výstavy "Zbohom vojna" a "Reprodukcie slávnych obrazov". Počas večera boli pripravené aj dve komentované prehliadky výstavy Zbohom vojna a zaujímavou bola i prednáška PeadDr. Imricha Medveďa na tému: Brehy v I. svetovej vojne. Nasledujúca večerná prehliadka nás opäť čaká prvú augustovú sobotu.

 

Atmosferické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733

25. 05.2018

 

Prednáška Mgr. Petra Konečného, PhD. predstavila postavenie prvého parného stroja, ktorý fungoval v baníctve mimo Veľkej Británie a bol významným prelomom v dejinách techniky. Anglický konštruktér Isaac Potter v rokoch 1721/22 však nebol jeho prvým vynálezcom. Prvenstvo pripadá anglickému vynálezcovi Thomasovi Newcomenovi a jeho spolupracovníkom. Pre lepšie spoznanie „nášho“ parného stroja sme sa pozreli na jeho korene a na kontext šírenia tohto vynálezu do iných častí Európy (Francúzska, Španielska, Rakúskeho Nizozemska alebo Švédska).

Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733

 

Noc múzeí a galérií 2018Noc múzeí a galérií 2018

19.05.2018

 

Populárne medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií nám v roku 2018 otvorilo bábkové divadielko „Dubkáčik a Budkáčik, priatelia, verní bratia“ v podaní nadaných detí literárno-dramatického odboru ZUŠ Nová Baňa. Pre starších návštevníkov bola pripravená prednáška s prezentáciou „Reštaurovanie Mestskej knihy z polovice 18. storočia“ od Mgr. Radovana Blahu, ktorú sa nám po rokoch podarilo reštaurovať vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia. Iba tento sobotný večer mohol návštevník vidieť originál Mestskej knihy z 18. storočia, počas roka bude vystavená jej vyhotovená kópia. Celý večer boli už tradične prístupné všetky naše stále expozície i dve aktuálne výstavy „Staré techniky v novej dobe“ a „A017“. Pre deti bolo i tento rok pripravené maľovanie na tvár. Veríme, že návštevníci tohtoročnej Noci múzeí a galérií strávili u nás príjemný a poučný večer.

Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018