Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Atmosferické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733

25. 05.2018

 

Prednáška Mgr. Petra Konečného, PhD. predstavila postavenie prvého parného stroja, ktorý fungoval v baníctve mimo Veľkej Británie a bol významným prelomom v dejinách techniky. Anglický konštruktér Isaac Potter v rokoch 1721/22 však nebol jeho prvým vynálezcom. Prvenstvo pripadá anglickému vynálezcovi Thomasovi Newcomenovi a jeho spolupracovníkom. Pre lepšie spoznanie „nášho“ parného stroja sme sa pozreli na jeho korene a na kontext šírenia tohto vynálezu do iných častí Európy (Francúzska, Španielska, Rakúskeho Nizozemska alebo Švédska).

Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733 Atmosférické parné stroje vo Veľkej Británii a kontinentálnej Európe 1712-1733

 

Noc múzeí a galérií 2018Noc múzeí a galérií 2018

19.05.2018

 

Populárne medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií nám v roku 2018 otvorilo bábkové divadielko „Dubkáčik a Budkáčik, priatelia, verní bratia“ v podaní nadaných detí literárno-dramatického odboru ZUŠ Nová Baňa. Pre starších návštevníkov bola pripravená prednáška s prezentáciou „Reštaurovanie Mestskej knihy z polovice 18. storočia“ od Mgr. Radovana Blahu, ktorú sa nám po rokoch podarilo reštaurovať vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia. Iba tento sobotný večer mohol návštevník vidieť originál Mestskej knihy z 18. storočia, počas roka bude vystavená jej vyhotovená kópia. Celý večer boli už tradične prístupné všetky naše stále expozície i dve aktuálne výstavy „Staré techniky v novej dobe“ a „A017“. Pre deti bolo i tento rok pripravené maľovanie na tvár. Veríme, že návštevníci tohtoročnej Noci múzeí a galérií strávili u nás príjemný a poučný večer.

Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018 Noc múzeí a galérií 2018