Služby | Aktuálne | Publikačná činnosť

KNIŽNICA

KnižnicaKnižnicaSlužby pre verejnosť poskytuje i odborná knižnica Pohronského múzea, kde okrem odbornej literatúry je možné študovať regionálnu tlač, historické knižné fondy, mapový materiál, rukopisy,
či archiválie.
Podľa potreby je poskytovaná aj metodická pomoc pri SOČ, ŠVOČ,
diplomových a ročníkových prácach.
Za poplatok je možné využiť služby kopírovania študijných materiálov.

 

 

 

OTVORENÉ VYUČOVACIE HODINY
PREDNÁŠKY SPOJENÉ S PROJEKCIOU

Pohronské múzeum v Novej Bani poskytuje možnosť pre žiakov, študentov a ich pedagógov stráviť zaujímavé vyučovacie hodiny priamo v expozíciách múzea.
Pre záujemcov z radov študentov, prípadne iné organizované skupiny, sú pripravené i prednášky spojené s projekciou. Tematické okruhy sú rozličné, napr.:

- Praveké osídlenie nášho regiónu
- Život starých Slovanov
- Stredoveké hrady
- Regionálna história
- Novobanské baníctvo
- Remeslá v Novej Bani
- Prírodné pomery – geológia, fauna, flóra
- Pomocné vedy historické
- Historické pramene a ich kritika
- Muzeológia – jednotlivé oblasti múzejnej činnosti
- Rok vo zvykoch nášho ľudu

PREDAJ LITERATÚRY A DROBNÝCH TLAČÍ

Dejiny Novej Bane, Bedeker Nová Baňa a okolie, pohľadnice, skladačky a iné.