Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2018 | Archív výstav

Zbohom vojna!„Zbohom vojna!“

Výstava venovaná 100. ukončeniu I. svetovej vojny
15.6. 2018 – 16.9.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava „Zbohom vojna“ predstavuje návštevníkovi predmety z vojnového frontu prvej svetovej vojny, ale aj z nie vždy bezpečného zázemia. Vznikla v spolupráci s Tekovským múzeom Leviciach, Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch, SNM Historickým múzeom Bratislava, Vojenským historickým ústavom Piešťany, Štátnym archívom pobočka Kremnica a Military múzeom Pohronský Ruskov.
Od ukončenia jedného z najkrvavejších konfliktov v dejinách ľudstva uplynulo presne 100 rokov. Veľká vojna bola prvým globálnym konfliktom, do ktorého bolo zapojených viac ako 30 štátov a stála životy 10 miliónov ľudí.
Tematicky je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sa nachádzajú predmety reprezentujúce zázemie, predmety dennej spotreby ale aj vidiecky, či meštiansky dobový odev. Sprevádzané sú dobovými dokumentmi a fotografiami. Venuje sa i problematike rekvirácií kovov a zvonov. V zbierkach nášho múzea máme uchovanú časť pôvodného veľkého zvona z radnice. Táto časť obsahuje spomienkové predmety s podobizňami panovníkov, veci vyrobené z častí vojenského materiálu.
Druhá časť výstavy približuje problematiku frontu. Pre prvú svetovú vojnu bol typický zákopový systém. Zákopová vojna si vyžiadala vývoj nových druhov zbraní, ktoré mali prelomiť sústavu zákopov a vyradiť z boja nepriateľskú obranu – tanky, bojové plyny, plameňomety... Návštevník tu uvidí rôzne typy zbraní od bodákov (Carcano M 1891), tesákov (ženijný tesák M1915), šablí (dôstojnícka šabľa vz. 1861), cez krátke palné zbrane (Mauser C96, Nagant vz. 95) po dlhé palné zbrane (Mannlicher vz. 1895, Mosin vz. 1891, Werndl vz. 1877, Winchester vz. 1895). Okrem zbraní máme vystavené predmety z výstroje vojaka, uniformu rakúsko-uhorského pešiaka a československého legionára zo 7. streleckého tatranského pluku. Unikátom je posteľ z vojenského lazaretu. Záver výstavy je venovaný vzniku nástupníckych štátov vrátane Československej republiky.
Vtedajší ľudia prvú svetovú vojnu označovali ako „veľkú“ dúfajúc, že podobný konflikt sa už nikdy nezopakuje. História hovorí, že sa, žiaľ, strašne pomýlili.

 

 

Reprodukcie slávnych obrazov„Reprodukcie slávnych obrazov“

Reprodukcie obrazov svetoznámych umelcov v podaní Mgr. Alžbety Kráľovej a Jany Kráľovej
8.6. 2018 – 23.9.2018
Výstava predĺžená do 30. septembra 2018!!!
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstavu „Reprodukcie slávnych obrazov“ pre Vás pripravili Mgr. Alžbeta Kráľová a jej matka Jana. Alžbeta Kráľová vyštudovala výtvarný smer na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, takže maľovanie nie je len jej koníček. Vo svojich prácach sa zamerala hlavne na diela známych velikánov, ako boli Leonardo da Vinci, Edouard Manet a iní.
Jej matka Jana je zdravotnou sestrou, ale maľovanie ju zaujíma od detských čias. Nemá žiadne výtvarné vzdelanie. Jej doménou je maľba krajiniek temperovými farbami. Z výtvarných štýlov dáva prednosť impresionizmu, ale ako uvidíte na výstave, vytvorila aj reprodukciu diel holandského maliara Jana Vermeera.
Celá výstava je zameraná hlavne na diela známych francúzskych impresionistov. Diela, ktoré vytvorila Alžbeta Kráľová sú maľované akrylovými farbami. Ide prevažne obrazy umelcov, ako boli Pierre Auguste Renoir, Alfons Mucha, Edgar Degas atď. Najznámejším portrétom na výstave je určite Mona Lisa od Lenoarda da Vinciho, ktorý pozná takmer každý.
Obrazy Jany Kráľovej sú reprodukcie diel najmä Clauda Moneta, Edouarda Maneta, Vincenta van Gogha, Alfreda Sisleyho, ale nájdeme tu aj diela známeho českého krajinkára Júliusa Mařáka.
Obe autorky sa snažili, aby sa reprodukcia čo najviac podobala originálu, ale zároveň do každého obrazu vložili aj niečo zo seba. Pri práci obe strávili dlhé hodiny, výsledok posúdia návštevníci sami. Prajeme Vám pekný umelecký zážitok.