Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2019 | Archív výstav

Farebné cesty tvorivosti„Farebné cesty tvorivosti“

Výstava prác žiakov umeleckého odboru ZUŠ Nová Baňa
27.2. 2019 – 19.5.2019
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Základná umelecká škola v Novej Bani už tradične organizuje výstavu žiackych prác výtvarného odboru. Prvý ročník v školskom roku 2014/2015 bol zameraný na fotografiu. V ďalšom školskom roku to bola grafika, nasledovala maľba na plátno a minulý rok to bolo z každého rožku trošku.Aj tento rok sú práce žiakov realizované v rôznych technikách, ako sú kresba, grafika (linoryt, tlač z kartónu), maľba (akrylom, temperou, olejovým pastelom,...), fotografia, keramika a kombinovaná technika (kolorovaná kresba, ...).Témy si žiaci vyberali sami alebo boli zadané pedagógom. Väčšinou sú to fantazijné témy, zátišia, portréty, krajiny, reprodukcie, či práce inšpirované konkrétnymi umeleckými dielami. Výtvarné práce žiakov sú výsledkom tvorivého procesu, sú prostriedkom vyjadrenia ich myšlienok, sú odrazom subjektívneho pohľadu na svet, ktorý ich obklopuje, ale i odrazom ich vnútorného sveta. Sú plné farieb, fantázie, radosti z hry a z objavovania. Nechajme, nech nás povedú svojimi „Farebnými cestami tvorivosti“.Hlavnou myšlienkou a cieľom výstavy je, aby mal každý žiak možnosť vystaviť svoje dielo v priestoroch Pohronského múzea a tiež prezentovať výtvarnú činnosť žiakov Základnej umeleckej školy širokej verejnosti prostredníctvom ich prác. Dúfam, že tradíciu výstavy žiakov v Pohronskom múzeu v Novej Bani sa nám podarí zachovať a takto o rok sa tu stretneme znova. Na tohtoročnej výstave sa predstaví 109 žiakov výtvarného odboru od šesť do šestnásť rokov, ktorí tvorili pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľubici Kormaňákovej, Mgr. Žanety Oklápekovej a Mgr. Michaly Lenčovej.