Aktuality

Reštaurovanie mestskej knihy z 18. storočia

Reštaurovanie mestskej knihy z 18. storočiaV roku 2017 sme získali finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na komplexné reštaurovanie mestskej knihy z 18. storočia. Mestská kniha bola súčasťou fondu Mestského magistrátu slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa v bývalom novobanskom mestskom archíve.
V stave, v ktorom sa kniha pôvodne nachádzala, nebolo možné študovať v nej zapísaný obsah, pretože už len samotným prevracaním stránok by dochádzalo k jej ďalšiemu poškodzovaniu. Na reštaurovanie sa podujal Mgr. Radovan Blaho, ktorý je špecialistom na reštaurovanie papiera, dokumentov a knižných väzieb.
Reštaurovanie mestskej knihy z 18. storočiaKniha je písaná formou kronikárskych ročných záznamov úhľadným rukopisom na ručnom papieri. Písaná bola železo - dubienkovým atramentom, viazaná v jahňacej koži a obsahuje 656 strán textu. Počas reštaurovania musela byť celá knižná väzba demontovaná, pamiatka dezinfikovaná, čistená a neutralizovaná. Bolo nutné doplniť tiež chýbajúce časti tekutou papierovinou, celý knižný blok opätovne zošiť, zhotoviť nové knižné dosky a reštaurovať aj kožený pokryv.
Nakoľko je reštaurovaná pamiatka veľmi vzácna a mohla by sa poškodiť svetlom, teplom, UV žiarením a pod. je vystavovanie jej originálu možné len pri ojedinelých príležitostiach, aj to na krátky čas. V rámci projektu bola vyhotovená presná kópia, ktorá je prístupná bádateľom v Pohronskom múzeu.

Reštaurovanie podporil Fond na podporu umenia.  Fond na podporu umenia

 

Reštaurovanie Kamenného článku z 18. storočia s reliéfom erbu mestaReštaurovanie Kamenného článku z 18. storočia s reliéfom erbu mesta

Reštaurovanie Kamenného článku z 18. storočia s reliéfom erbu mestaV mesiaci marec nám bol od Mgr. art. Igora Hovoriča doručený zreštaurovaný „Kamenný článok z 18. storočia s reliéfom erbu mesta“. Tento kamenný článok sa v minulosti nachádzal na vstupnom portáli na severnej strane radnice. Na kameni je vytesaný motív pôvodného erbu Novej Bane, používaný do roku 1976. Cieľom reštauračných prác bola v prvom rade záchrana hmotnej podstaty diela, aby bolo zamedzené jej ďalšej deštrukcii. Vynovený kamenný článok môžu návštevníci Pohronského múzea vidieť pri vstupe. Pri tejto príležitosti bola zhotovená aj kópia reliéfu erbu, ktorá bude v dohľadnej dobe umiestnená v expozícii baníctva.

Reštaurovanie podporil Fond na podporu umenia.  Fond na podporu umenia