Expozícia pravekého osídlenia | Expozícia histórie | Expozícia národopisu | Umeleckohistorická expozícia, Radná sieň
Novobanské reflexie | Meštiansky interiér | Insitná drevorezba | Historické hodiny | Vulkán Pútikov vŕšok | Expozícia sklárstva

NOVOBANSKÉ REFLEXIE

Expozícia Novobanské reflexie je zostavená z obrázkov fotoarchívu múzea a je zrkadlom premien nášho mesta od konca 19. storočia. Dobové fotografie a pohľadnice rozprávajú o malebných zákutiach, ktoré postupnými architektonickými zmenami nadobudli pozmenený, či úplne nový vzhľad. Zoradené sú v približnom chronologickom slede a ich autori sú poväčšine neznámi. Najvýraznejšími premenami prešlo novobanské námestie, ktoré bolo prebudovávané v niekoľkých etapách: počas vojnového Slovenského štátu, potom v 50. rokoch 20 storočia a napokon v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Unikátny súbor záberov dokumentujúcich búranie starej barokovej prístavby historickej radnice a budovanie nového mestského domu v rokoch 1939-1942. Autorom týchto fotografií je vtedajší mešťanosta Aurel Cibulka.

 

Novobanské reflexie    Novobanské reflexie    Novobanské reflexie    Novobanské reflexie