Expozícia pravekého osídlenia | Expozícia histórie | Expozícia národopisu | Umeleckohistorická expozícia, Radná sieň
Novobanské reflexie | Meštiansky interiér | Insitná drevorezba | Historické hodiny | Vulkán Pútikov vŕšok | Expozícia sklárstva

MEŠTIANSKY INTERIÉR

Meštiansky interiérMeštiansky interiérMešťania sa vo svojich príbytkoch obklopovali ozdobnými predmetmi zo skla, porcelánu a kovu, obrazmi, honosným nábytkom a pod. Mnoho exponátov z meštianskeho interiéru, datovaných medzi 2. polovicu 18. a 1. štvrtinu 20. storočia pochádza ešte z pôvodnej zbierky starožitností zakladateľa múzea Antona Solčianskeho.

 

    Meštiansky interiér            Meštiansky interiér            Meštiansky interiér