Expozícia pravekého osídlenia | Expozícia histórie | Expozícia národopisu | Umeleckohistorická expozícia, Radná sieň
Novobanské reflexie | Meštiansky interiér | Insitná drevorezba | Historické hodiny | Vulkán Pútikov vŕšok | Expozícia sklárstva

INSITNÁ DREVOREZBA ŠTEFANA TRNKU

Insitná drevorezba Štefana TrnkuŠtefan Trnka (1905-1981)

Insitná drevorezba Štefana TrnkuĽudový umelec, rezbár. Jeho tvorba je charakteristická reliéfnou vypuklou plastickou rezbou, figurálnou plastikou a mnohofarebnou polychrómiou. Otec mu od detstva vštepoval lásku k drevu. „Rybičkou“ stružlikal a tvaroval anjelov, drevené retiazky, rámy na zrkadlá. Rok učňoval u rezbára pri Brne. Reliéfy, sošky, štítky pod parožia a betlehemy vyrezával pre široký okruh záujemcov. Svoje figúrky sa snažil aj oživiť. Mechanizmus pohybu mu pomáhal vytvárať syn. Roztancoval tak napríklad krojovanú dievčinu s mládencom, tetky klebetnice, či Jánošíkovu družinu. Námety čerpal z bežného života na poli, salaši či novobanského jarmoku, blízko mal aj k biblicko- náboženským motívom – kríže, obetné stoly, oltár i ambón. Jeho tvorba je odrazom hlbokej viery a precíteného výtvarného prejavu.

 

Prekrásny oltár s výjavmi Kristovho života a jeho krížovej cesty, doplnený reťazami,
vyrezanými z jedného kusa dreva zhotovil Štefan Trnka pre novobanský farský kostol.

Insitná drevorezba Štefana Trnku              Insitná drevorezba Štefana Trnku              Insitná drevorezba Štefana Trnku