Kontaktné údaje - personálne obsadenie

Mgr. Katarína Konečná
riaditeľka, vedenie odborného úseku
kurátor, archeológia, múzejníctvo, dokumentácia
Tel: +421 45 6857834-5
Fax: +421 45 6855178
Mobil: 0908246420
katarinanoba@gmail.com

 

Mgr. Bc. Katarína Stredáková
kurátor, história, múzejníctvo, dokumentácia
Tel/fax: +421 45 6855178
Mobil: 0911780880
stredakova.pm@gmail.com

 

Mária Briešková
vedúca hospodársko-správneho úseku
ekonomika, mzdy, personalistika, majetok
Tel/fax: +421 45 6855178
Mobil: 0911780880
muzeumpm@stonline.sk

 

Mgr. Jana Potocká
manažér kultúry
výstavy, kultúrne podujatia, propagácia a reklama, lektorovanie, pokladňa
Tel/fax: +421 45 6855178
Mobil: 0911780880
pohronskemuzeum@gmail.com

 

Bc. Katarína Bánfalviová
správa a ochrana zbierkového fondu
kustód, konzervátor
Tel/fax: +421 45 6855178
banfaka@gmail.com

 

Mária Horčinová
správa registratúry a fotoarchívu
lektorovanie, múzejná pedagogika prednášky pre školy
Tel/fax: +421 45 6855178
pmnb.mariahorcinova@gmail.com

 

Mgr. Alžbeta Kráľová
knižničné a konzultačné služby pre študentov, bádateľov a verejnosť, správkyňa budov
Tel/fax: +421 45 6855178
kniznica.pm@gmail.com

 

Viera Briešková
prevádzková pracovníčka, upratovanie
Tel/fax: +421 45 6855178
muzeumpm@stonline.sk

 

Ján Rajnoha
prevádzkový pracovník, vodič, údržbár
Tel/fax: +421 45 6855178
muzeumpm@stonline.sk