Kontaktné údaje - personálne obsadenie

 

Mgr. Bc. Katarína Stredáková
dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky
vedenie odborného úseku,
kurátor, história, múzejníctvo, dokumentácia
Tel/fax: +421 45 685 51 78
Mobil: 0911 780 880
kurator@pohronskemuzeum.sk, stredakova.pm@gmail.com, riaditel@pohronskemuzeum.sk

 

Mgr. Rudolf Nádaskay
kurátor, archeológia, práca s verejnosťou
Tel/fax +421 45 6855178
Mobil: 0911 780 880
archeolog@pohronskemuzeum.sk

 

Ing. Antónia Garajová
vedúca hospodársko-správneho úseku
ekonomika, mzdy, personalistika, majetok
Tel/fax: +421 45 685 51 78
Mobil: 0911 780 880
ekonom@pohronskemuzeum.sk

 

Mgr. Jana Potocká
manažér kultúry
výstavy, kultúrne podujatia, propagácia a reklama, lektorovanie, pokladňa
Tel/fax: +421 45 685 51 78
Mobil: 0911 780 880
manazerkultury@pohronskemuzeum.sk, pohronskemuzeum@gmail.com

 

-
správa a ochrana zbierkového fondu
kustód, konzervátor
Tel/fax: +421 45 685 51 78
konzervator@pohronskemuzeum.sk

 

Mária Horčinová
správa registratúry a fotoarchívu
lektorovanie, múzejná pedagogika prednášky pre školy
Tel/fax: +421 45 685 51 78
lektor@pohronskemuzeum.sk; pmnb.mariahorcinova@gmail.com

 

Mgr. Alžbeta Kráľová
knižničné a konzultačné služby pre študentov, bádateľov a verejnosť, správkyňa budov
Tel/fax: +421 45 685 51 78
kniznica@pohronskemuzeum.sk; kniznica.pm@gmail.com

 

Viera Briešková
prevádzková pracovníčka, upratovanie
Tel/fax: +421 45 685 51 78
pohronskemuzeum@gmail.com

 

Andrej Forgáč
prevádzkový pracovník, vodič, údržbár
Tel/fax: +421 45 6855178
pohronskemuzeum@gmail.com