Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

 

Plastiky anjelov17. 5. 2019
Deň múzeí – deň otvorených dverí
Voľný vstup pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí

18. 5. 2019
Noc múzeí a galérií 2019
PM v Novej Bani sa i v roku 2019 zapojí do tejto medzinárodnej akcie. Prehliadka expozícií a výstav spojená s
kultúrnym programom so ZUŠ

6. 7. 2019
Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.

3. 8. 2019
Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.

Október 2019
Koncert pre starších
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

December 2019
Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase.

 

Upozornenie: Počas konania kultúrnych podujatí vyhotovujeme fotodokumentáciu z ich priebehu
                    a výber z nej zverejňujeme na našom webe.