Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Vianočné koncerty v múzeuVianočné koncerty v múzeu

18.12.2014

Posledným podujatím konaným v roku 2014 v Pohronskom múzeu boli Vianočné koncerty. Tieto boli venované deťom Materských škôl, ako aj seniorom z nášho okolia. Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy si pripravili hudobné pásmo, kde všetkým prítomným spríjemnili toto pekné predvianočné obdobie a vhodne naladili na blížiace sa vianočné sviatky.

 

 

 

Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu

 

Koncert pre staršíchKoncert pre starších

23.10.2014, 10.00 h

Seniorský koncert sa i v roku 2014 opäť konal v mesiaci október, ktorý je venovaný úcte k starším. Žiaci s učiteľmi Základnej umeleckej školy pripravili 45 minútové hudobné pásmo, kde boli zastúpené mnohé hudobné nástroje. Na koniec koncertu si mohli seniori z nášho okolia zaspievať s hudobníkmi štyri posledné piesne, ktoré ich rozveselili a tak odchádzali domov dobre naladení. Tešíme sa opäť o rok...

 

Koncert pre starších Koncert pre starších Koncert pre starších Koncert pre starších Koncert pre starších

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

U nás - v Pohronskom múzeu sa dňa 2. augusta 2014 konala posledná večerná prehliadka múzea. Pre návštevníkov z blízka i zďaleka boli dostupné naše stále expozície a obľúbené výstavy „Dámy v 19. storočí“ a „Tóny života“. Popri prehliadke múzea si návštevníci mohli pozrieť prezentáciu Cesty do minulosti mesta, kde prostredníctvom starých fotografií z nášho archívu absolvovali malý výlet do histórie Novej Bane meniacej sa v čase.

 

 

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

Prvú júlovú sobotu sa v našom múzea konala tradičná večerná prehliadka múzea. Napriek nepriazni počasia už o 18,00 prichádzali prví návštevníci, ktorí boli zvedaví na nové výstavy „Dámy v 19. storočí“ a výstavu „Tóny života“. O 18,30 bola pre návštevníkov pripravená prednáška s prezentáciou na tému Novobanský banícky poriadok. Po ukončení prednášky sa návštevníci presunuli do radničného parku, kde si FS Háj pripravil ukážku tancov z baníckeho poriadku. 5 tanečných párov pod vedením tancmajstra ukázalo, ako sa v minulosti vedeli baníci zabaviť pri tradičných baníckych tancoch. Po ukončení pásma FS Háj si návštevníci mohli do 22,00 voľne pozrieť stále expozície múzea.

Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea

 

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍNoc múzeí a galérií

Populárne podujatie Noc múzeí a galérií sa tento rok konala dňa 17. mája 2014. Múzeum ožilo vo večerných hodinách a pre návštevníkov okrem stálych expozícií a výstav Chlapci viničiari a Fantázia z dreva ponúklo aj koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Novej Bani. O 19,30 nasledovala prednáška na tému Turci v Novej Bani, keďže práve 17. mája 1664 oddiel tureckého vojska napadol a vyplienil mesto, pričom vyhaslo mnoho ľudských životov. Po prednáške si návštevníci mohli obzrieť dobové predmety zo zbierok múzea ako mince, časti brnenia, ale tiež vtedy používané zbrane ako palcáty či halapartne. Posledné dve hodiny bola prehliadka múzea obohatená o hudobnú vložku učiteľov ZUŠ Nová Baňa, ktorí vytvorili dobrú atmosféru pre všetkých zúčastnených.

Noc múzeí a galérií Noc múzeí a galérií Noc múzeí a galérií Noc múzeí a galérií Noc múzeí a galérií
Noc múzeí a galérií Noc múzeí a galérií Noc múzeí a galérií Noc múzeí a galérií

 

Vlastivedná vychádzka - Zámčisko

V sobotu 25.1. 2014 sme pre deti zo ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani a ich rodinných príslušníkov uskutočnili vlastivednú vychádzku na poveľkomoravské hradisko Zámčisko, osídlené v 10. - 13. storočí. Z osady Bukovina, kam sme sa dopravili autobusom, viedla naša cesta rozprávkovou zimnou krajinou cez Loksovú lúku. Pri pohľade na prírodnú scenériu ako vystrihnutú z Mrázika nikomu neprekážali ani mínusové teploty. Na hradisku sme si poprezerali v teréne dodnes zachované zvyšky valu, priekopy a porozprávali sme o spôsobe života našich slovanských predkov. Zámčisko, so svojimi 7 ha opevnenej plochy je jedným z najväčších hradísk, ktoré slúžilo obyvateľom okolia ako útočište v nepokojných časoch.

Vlastivedná vychádzka - Zámčisko Vlastivedná vychádzka - Zámčisko Vlastivedná vychádzka - Zámčisko Vlastivedná vychádzka - Zámčisko Vlastivedná vychádzka - Zámčisko Vlastivedná vychádzka - Zámčisko Vlastivedná vychádzka - Zámčisko Vlastivedná vychádzka - Zámčisko Vlastivedná vychádzka - Zámčisko

 

Vianočné koncertyVianočné koncerty v múzeu

Tento rok sme v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Novej Bani usporiadali už po 7. krát spoločné Vianočné koncerty. Tieto boli určené pre deti z materských škôl, seniorov i pre širokú verejnosť. Celkovo vystúpilo v programe až 72 detí a spolu so svojimi učiteľmi predviedli kvalitné a emotívne vystúpenia hodné čaru vianočného obdobia.

Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu

 

Jesenný koncertJesenný koncert

Vo štvrtok 24. októbra 2013 sa v Pohronskom múzeu opäť konal Jesenný koncert, venovaný seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Tak ako aj po iné roky, aj tento si Základná umelecká škola pripravila úchvatný program a spestrila tak jeden jesenný októbrový deň seniorom z nášho okolia.

 

Jesenný koncert Jesenný koncert Jesenný koncert Jesenný koncert Jesenný koncert

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

Dňa 3. augusta 2013 sa v múzeu konala v poradí druhá večerná prehliadka, počas ktorej mohli i všetci tí, ktorí počas týždňa nestíhajú návštevu múzea prezrieť stále expozície i aktuálnu výstavu. Na záver prehliadky bola pre návštevníkov pripravená prezentácia Poodhalený depozitár, kde bolo predstavených 61 unikátnych zbierkových predmetov ukrytých v priestoroch nášho depozitára.

 

 

 

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

 

 

V sobotu 6.júla 2013 v čase od 18,00 – 22,00 hod sa v Pohronskom múzeu konala večerná prehliadka múzea, počas ktorej si návštevníci prezreli stále expozície a tiež aktuálnu výstavu Kresťanské tradície. Pre menších i väčších návštevníkov bolo pripravené maľovanie na telo.

 

 

Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea

 

Kvet kultúry a umenia 2013

Kvet kultúry a umenia 2013 - Mgr. Mária BakošováDňa 17. mája 2013 sa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene konalo podujatie Kvet kultúry a umenia BBSK. Na podujatí odovzdal ceny predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka ôsmym jednotlivcom. Medzi ocenenými bola aj bývalá pracovníčka Pohronského múzea v Novej Bani Mgr. Mária Bakošová. Touto cestou jej chceme srdečne pogratulovať a poďakovať sa za jej dlhoročnú a obetavú prácu pre naše múzeum.
pracovníci PM

foto: Vlado Veverka

 

Noc múzeí a galérií 2013 – 18.05.2013Noc múzeí a galérií 2013 – 18.05.2013

Aj v roku 2013 sa Pohronské múzeum v Novej Bani zapojilo do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií 2013, ktoré sa uskutočnilo v sobotu, dňa 18. 5. od 18°° do 22°° hod. Okrem trvalých expozícií sme návštevníkom ponúkli naše aktuálne výstavy: V dobrom aj v zlom... a Hory a voda. O 19,00 hod. sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy v Novej Bani s pekným hudobným pásmom a divadelným predstavením O svojhlavej dračici, ktoré malo veľký úspech. O 21,00 hod. sa konala beseda k aktuálnej výstave Hory a voda s autormi fotografií Ing. Svetozárom Gavorom a Mgr. Ľubicou Kormaňákovou. Beseda bola spojená s podávaním nápoja maté, ktoré sa tradične podáva v tekvičke a pije sa pomocou špeciálnej slamky, ako nám bolo aj predvedené. Po krátkom opise výstavy od oboch autorov fotografií nasledovali otázky návštevníkov na rôzne témy. Pozrieť si nielen stále expozície, aktuálne výstavy, ale i zaujímavý program prišlo tento rok 432 návštevníkov.

Noc múzeí a galérií 2013 – 18.05.2013 Noc múzeí a galérií 2013 – 18.05.2013 Noc múzeí a galérií 2013 – 18.05.2013 Noc múzeí a galérií 2013 – 18.05.2013 Noc múzeí a galérií 2013 - 18.05.2013 Noc múzeí a galérií 2013 - 18.05.2013 Noc múzeí a galérií 2013 - 18.05.2013 Noc múzeí a galérií 2013 - 18.05.2013 Noc múzeí a galérií 2013 - 18.05.2013

 

 

Vianočné koncerty v múzeu...

Opäť tu máme predvianočné obdobie, ktoré je spojené s rozdávaním radosti. Práve preto sme sa rozhodli v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Novej Bani spríjemniť tieto dni Vianočnými koncertmi, ktoré sa konali v priestoroch Pohronského múzea dňa 11. 12. 2012. Koncerty boli venované deťom materských a základných škôl, ako aj seniorom z Domova dôchodcov a členom Klubu dôchodcov v meste Nová Baňa. Veríme, že koncerty sa návštevníkom páčili a naladili ich na tú správnu „vianočnú náladu „.

Vianočné koncerty v múzeu... Vianočné koncerty v múzeu... Vianočné koncerty v múzeu... Vianočné koncerty v múzeu... Vianočné koncerty v múzeu... Vianočné koncerty v múzeu... Vianočné koncerty v múzeu... Vianočné koncerty v múzeu...

 

60. výročie vzniku múzeaStretnutie priaznivcov nášho múzea pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku

Dňa 7. decembra 2012 sa v Pohronskom múzeu v Novej Bani uskutočnilo slávnostné stretnutie priaznivcov múzea pri príležitosti 60. výročia jeho vzniku. Úvod stretnutia spestrili kultúrnym programom žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Novej Bani. Pri tejto príležitosti bola otvorená vynovená expozícia História mesta a baníctva a priatelia múzea si prešli i aktuálnou výstavou Múzeum, naša 60-ročná pokladnica histórie. Hoci je 60 rokov z hľadiska ľudskej existencie skutočne dlhý čas, z hľadiska histórie je to len okamih. Do budúcnosti chceme čo najviac takýchto okamihov venovať napĺňaniu svojho poslania a službe histórii i širokej verejnosti.

60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea 60. výročie vzniku múzea

 

Jesenný koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k staršímJesenný koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Dňa 26. októbra 2012 sa v priestoroch Pohronského múzea konal v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Novej Bani Jesenný koncert pre seniorov. Mesiac október je mesiacom venovaným úcte k starším a tak sme sa i my rozhodli pozvať seniorov z okolia a práve týmto koncertom vyjadriť úctu voči nim. Koncert bol zostavený z pásma hudby a hovoreného slova a pevne veríme, že splnil účel a spríjemnil deň všetkým zúčastneným...

Jesenný koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Jesenný koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Jesenný koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Jesenný koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Jesenný koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 

Večerná prehliadka múzea

4. augusta 2012, 18.00 – 22.00 hod.
Pohronské múzeum dňa 4. augusta 2012 opäť otvorilo všetky svoje expozície pre starých i nových návštevníkov. Návštevníci mali možnosť pozrieť si stále expozície múzea, ako aj aktuálne výstavy Bojovníci z nebies a 100 Rokov futbalu v Novej Bani, ktoré sa tešia veľkej obľube. Po prehliadke múzea si každý návštevník mohol vypustiť balón šťastia, na ktorý si mohol napísať svoje želanie.

Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea

 

Noc múzeí a galérií 2012 - 19.05.2012Noc múzeí a galérií 2012 - 19.05.2012

Pohronské múzeum v Novej Bani sa v sobotu 19. mája opäť ako každoročne pripojilo k medzinárodnému podujatiu Noc múzeí a galérií 2012. Okrem trvalých expozícií sme našim návštevníkom ponúkli aktuálne výstavy: Štefan Nécsey – maliar a obdivovateľ prírody a výstavu víťazných detských výtvarných a literárnych prác III. ročníka súťaže Dodekova Nová Baňa. Pripravili sme tiež výstavku obrazov Karola Dodeka, od úmrtia ktorého v tomto roku uplynulo 90. rokov. V premiére bolo vystavené rozmerné dielo – kópia známeho Munkácsyho obrazu Kristus pred Pilátom, ktoré si Karol Dodek mal možnosť načrtnúť pri príležitosti svojej návštevy na Svetovej výstave v Paríži v roku 1900. Expozície múzea boli obohatené tiež inštaláciou prekrásnych zdobených ľudových čepcov z nášho regiónu, ktoré sú z našich zbierok. V rámci podujatia sa o 19°° hod. sa koncertom predstavili žiaci ZUŠ v Novej Bani. O 20°°hod. autor výstavy Mgr. Ladislav Vincze zo Štátneho archívu v Nitre, pobočka Levice, priblížil vo svojej prednáške, doplnenej projekciou, osobnosť a dielo Štefana Nécseyho, a tiež jeho bohatú zberateľskú činnosť, ktorú pred viac ako 100 rokmi vyvíjal aj v Novej Bani a jej okolí. Nasledovali odpovede na zvedavé otázky poslucháčov priamo v priestoroch výstavy. Zúčastniť sa programu, či len tak si pozrieť expozície a výstavy k nám v tomto roku prišlo 285 návštevníkov.

 

Noc múzeí a galérií 2012 Noc múzeí a galérií 2012 Noc múzeí a galérií 2012 Noc múzeí a galérií 2012 Noc múzeí a galérií 2012 Noc múzeí a galérií 2012 Noc múzeí a galérií 2012 Noc múzeí a galérií 2012 Noc múzeí a galérií 2012

Vianočné koncerty v múzeu

Čas vianočný sa opäť priblížil k nám a už tradične sme v spolupráci s pedagógmi a žiakmi ZUŠ v Novej Bani 14. 12. 2011 pripravili pre našich detských návštevníkov Vianočné koncerty, ktorými sme potešili najmä tých najmenších.

Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu

 

Rozprávanie o Zambii...

27. máj 2011
Sprievodná akcia k výstave Spomienka na Zambiu, ktorá bola venovaná deťom zo Základnej školy v Hliníku nad Hronom o nespočetnom množstve zážitkov veterinárneho lekára Milana Jeřábka počas svojho desaťročného pôsobenia v Zambii...

Rozprávanie o Zambii... Rozprávanie o Zambii... Rozprávanie o Zambii... Rozprávanie o Zambii... Rozprávanie o Zambii...

 

Noc múzeí a galérií 2011Pohronské múzeum v Novej Bani a Noc múzeí a galérií 2011

Pohronské múzeum v Novej Bani sa zaradilo aj v tomto roku medzi to veľké množstvo múzeí a galérií, ktoré dňa 14. mája otvorili pre návštevníkov opäť svoje priestory vo večerných, či nočných hodinách...Stále expozície, či aktuálne výstavy so všetkým, čo k tomu patrí...Vôňa vanilky z blikajúcich sviečok, tma za oknami, zvuky klavíra, flauty, gitár, či harmoniky v dielach súčasných autorov i starých majstrov, úsmevy i dobrá nálada návštevníkov...Takú mala podobu Noc múzeí a galérií 2011 v našom múzeu.
Veľkú pozornosť pútali výstavy S Fénixom na krídlach, ktorá je venovaná 20. výročiu založenia DO Fénix, Oni a ja / výber z tvorby Lucie Hudecovej a Richarda Santaya/ a Spomienka na Zambiu... Práve k poslednej menovanej výstave sa organizátori rozhodli pripraviť celovečernú atraktívnu videoprojekciu a rozprávanie autora výstavy – veterinárneho lekára Milana Jeřábka o svojom desaťročnom pobyte v Zambii. Podrobne priblížil návštevníkom nielen svoje poslanie v tejto krajine, ale aj neľahký život Zambijčanov, prírodu i kultúru tejto zelenej, čiernej a horúcej časti zemegule...
Poďakovanie patrí nielen MVDr. Milanovi Jeřábkovi a pedagógom i žiakom Základnej umeleckej školy v Novej Bani, ale predovšetkým veľkému počtu návštevníkov – malých i veľkých, mladých i starých, že aj napriek nepriaznivému počasiu si našli čas i cestu do nášho múzea.
Môžeme len s radosťou konštatovať, že nočné prehliadky si z roka na rok získavajú stále viacej priaznivcov... a snaha umožniť verejnosti lepšie pochopiť význam múzeí a ich úsilie o záchranu kultúrneho dedičstva nezostáva bez odozvy. A o to nám organizátorom predsa ide...

Noc múzeí a galérií 2011 Noc múzeí a galérií 2011 Noc múzeí a galérií 2011 Noc múzeí a galérií 2011 Noc múzeí a galérií 2011
Noc múzeí a galérií 2011 Noc múzeí a galérií 2011 Noc múzeí a galérií 2011 Noc múzeí a galérií 2011

 

Rozprávanie o cestách - necestách

marec 2011
Sprievodnou akciou k výstave fotografií Kopce – moja vášeň boli rozprávania a besedy autorky fotografií Mgr. Ľubice Kormaňákovej... Bolo to vlastne vytvorenie absolútne dokonalého obrazu jej ciest a expedícií počas pôsobenia v Klube vysokohorských turistov Slovenska. Rozprávanie o cestách – necestách, ako bolo podujatie pomenované, sa stretlo s nevšedným záujmom u mládeži i dospelých... Počas besied, ktorých bolo 12, sa vystriedalo a so záujmom počúvalo viac než 300 účastníkov, ktorí sa mali možnosť dozvedieť o tom, ako človek funguje na takýchto cestách, mali možnosť vidieť, aké pomôcky vysokohorskí turisti používajú, mali možnosť vidieť aj ich používanie, oboznámili sa so spôsobom žitia na takýchto cestách. Najviac času bolo venované zážitkom z ciest, ktoré boli niečím neskutočné, až neuveriteľné, expedíciám na Pamír a do Ánd, ktoré sa zaraďujú do kategórie vysokohorských expedícií do veľkých výšok, kde už aj zážitky Ľubica Kormaňáková označila za extrémne... Rozprávanie o cestách – necestách splnilo cieľ organizátorov i samotnej autorky –zvýšiť záujem o turistiku...

Rozprávanie o cestách - necestách   Rozprávanie o cestách - necestách   Rozprávanie o cestách - necestách   Rozprávanie o cestách - necestách   Rozprávanie o cestách - necestách

 

Poznajme naše mesto – vlastivedná vychádzka

Pohronské múzeum dňa 15.1. 2011 pripravilo pre turistický krúžok pri Základnej škole sv. Alžbety v Novej Bani poznávaciu netradičnú turistiku ulicami nášho mesta. Účastníci sa mali možnosť oboznámiť s minulosťou 50 objektov v časti mesta od Námestia slobody po železničnú stanicu, napr. NKP, pamätihodnosti mesta, miesta, kde kedysi stáli sídla prevádzok, domy späté s osobnosťami z dejín mesta. Dozvedeli sa napríklad, kde stála v minulosti skláreň, či brúsiareň skla, továreň na mlynské kamene, prvá finančná inštitúcia v meste, kto projektoval významnejšie budovy, kto bol autorom sôch, kedy začali chodiť vlaky našou železničnou stanicou, či koľko malo mesto účastín Pohronskej železnice, ktoré sú hroby významných osobností na našom cintoríne. Výklad, doplnený množstvom historických fotografií a odpovede na zvedavé otázky detí podávala Mgr. Katarína Konečná.

Poznajme naše mesto – vlastivedná vychádzka   Poznajme naše mesto – vlastivedná vychádzka   Poznajme naše mesto – vlastivedná vychádzka   Poznajme naše mesto – vlastivedná vychádzka   Poznajme naše mesto – vlastivedná vychádzka   Poznajme naše mesto – vlastivedná vychádzka

 

Vianočné koncerty v múzeu ...Vianočné koncerty v múzeu ...

Tradičné vianočné koncerty nabité úžasnou atmosférou, žiariacimi očkami detí, či slzičkami dojatých dôchodcov, kopec dobrých spevákov a ešte lepších muzikantov...

Aj takú podobu mali tohtoročné koncerty pri vianočnom stromčeku v v Pohronskom múzeu v Novej Bani, 17. decembra 2010.

 

 

Vlastivedná vychádzka na hradisko „Zámčisko“ pri Novej Bani

V sobotu 13. 11. 2010 Pohronské múzeum v Novej Bani pre turistický krúžok pri ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani pripravilo vlastivednú vychádzku na túto pozoruhodnú archeologickú lokalitu, ktorá bola osídlená v 10.-13. storočí. Účastníci si prezreli v teréne zachované zvyšky opevnenia. Valom a priekopou ohraničená opevnená plocha má rozlohu 7 ha. Formou prednášky Mgr. Kataríny Konečnej boli žiaci priamo na mieste oboznámení s históriou výskumu tejto, od 19. storočia známej lokality ,a tiež o spôsobe života našich slovanských predkov a ich materiálnou a duchovnou kultúrou. Nasledovali odpovede na množstvo zvedavých otázok detí vo veku od 9 -15 rokov. Okrem toho mali účastníci možnosť pokochať sa krásou jesennej prírody ...

Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani

Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani

Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani Vlastivedná vychádzka na hradisko Zámčisko pri Novej Bani

 

Vivisekcia v súvislostiach...Vivisekcia v súvislostiach...Vivisekcia v súvislostiach...

16. október 2010, 18.00 hod.

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Prečo sú farmaceutiká produktom utrpenia a smrti?
Prečo musí kvôli nášmu parfému, či čistiacemu prostriedku zomrieť tisíce zvierat?
Prečo práve zvieratá, a čo je to vivisekcia?

 

Na všetky tieto otázky sme počuli odpovede od jedného z najaktívnejších ochrancov zvierat v strednej Európe Michala Kolesára, ktorého prednáška s názvom „Vivisekcia v súvislostiach“ bola práve o vysvetlení zbytočnosti testovania na zvieratách (a na živých tvoroch všeobecne) a o tom, ako táto "veda" už dávno nemá a nikdy nemala opodstatnenie v etickom svete.
Počas prednášky bolo možné ochutnať vegánske špeciality a zakúpiť si rôzne materiály s tématikou ochrany zvierat v Distre WildAndFree.
V záverečnej diskusii boli zodpovedané otázky nielen na tému vivisekcia, ale aj otázky, ktoré sa týkajú ochrany, či lepšie povedané oslobodenia zvierat, a taktiež otázky týkajúce sa (neoprávnene) ľudskej nadradenosti nad mimoľudskými tvormi v našom svete.

 

 

Večerná prehliadka múzea - 07.08.2010

Večerná prehliadka múzea ...

7. august 2010, 18.00 – 22.00 hod.

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Posledná večerná prehliadka múzea v tomto roku - sa konala v Pohronskom múzeu v Novej Bani dňa 7. augusta- a niesla sa v dovolenkovom duchu, pretože prehliadka stálych expozícií a prebiehajúcich výstav bola doplnená o celovečernú videoprojekciu a zaujímavé rozprávanie nazvané „Dovolenkové vábenie“... Úlohy sprievodcu - po krajinách pre nás dosť vzdialených a veľmi zaujímavých - sa ujal Ing. Jaroslav Burjaniv, ktorý strávil niekoľko rokov pracovne v Egypte , Indii ,Rusku a Uzbekistane a Večerná prehliadka múzea - 07.08.2010tak mal príležitosť spoznať tieto krajiny, ich históriu, kultúru i život obyvateľov. Príjemným spestrením boli aj zábery na život pod hladinou mora- oblasť koralových útesov Blue Hole...

 

 

 

 

 

Večerná prehliadka múzea ... 7.8.2010  Večerná prehliadka múzea ... 7.8.2010  Večerná prehliadka múzea ... 7.8.2010  Večerná prehliadka múzea ... 7.8.2010

Večerná prehliadka múzea ... 7.8.2010  Večerná prehliadka múzea ... 7.8.2010  Večerná prehliadka múzea ... 7.8.2010  Večerná prehliadka múzea ... 7.8.2010

 

Večerná prehliadka múzea ...Večerná prehliadka múzea ...

3. júl 2010, 18.00 - 22.00 hod.

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Večerná prehliadka múzeaPohronské múzeum dňa 3. júla 2010 od 18.00 do 22.00 hod. pootváralo všetky expozície a aktuálne výstavy pre všetkých, ktorí obľubujú návštevy múzeí vo večerných hodinách...Najväčší záujem bol o novootvorené výstavy – Fajky a Sládkove kostoly...

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc múzeí a galérií 2010Noc múzeí a galérií 2010

Otvorené všetky expozície múzea a nové výstavy, celovečerná videoprojekcia k výstave Staré pohľadnice Novej Bane a stredného Pohronia, beseda so súkromným zberateľom pohľadníc Ing. Jaroslavom Brodzianskym, koncertovanie učiteľov a žiakov novobanskej ZUŠ ozývajúce sa takmer zo všetkých priestorov múzea, už tradične množstvo návštevníkov, malých, či veľkých, čaro vône vanilkových sviečok i zhasínajúcej elektriny vďaka obrovskému dažďu i vetru – taká bola atmosféra Noci múzeí a galérií 2010 dňa 15. mája 2010 v Pohronskom múzeu v Novej Bani...

 

Noc múzeí a galérií 2010 Noc múzeí a galérií 2010 Noc múzeí a galérií 2010 Noc múzeí a galérií 2010 Noc múzeí a galérií 2010

Noc múzeí a galérií 2010 Noc múzeí a galérií 2010 Noc múzeí a galérií 2010 Noc múzeí a galérií 2010 Noc múzeí a galérií 2010

 

Stredné Pohronie na starých pohľadniciachStredné Pohronie na starých pohľadniciach

Stredné Pohronie na starých pohľadniciachV Pohronskom múzeu v Novej Bani sa 15. apríla 2010 krstila kniha! Kniha starých pohľadníc Stredné Pohronie na starých pohľadniciach, autorom ktorej je Doc.Ing. Ivan Herčko, CSc. Slávnostného aktu sa zúčastnilo cca 60 vzácnych hostí – zástupcovia vydavateľstva Dajama so šéfredaktorom RNDr. Danielom Kollárom, CSc, primátori a starostovia miest a obcí, ktoré sú v knihe uvádzané...Krstilo sa vodou z Hrona a krstným otcom sa stal Ing. Jaroslav Brodziansky...
Kniha Stredné Pohronie na starých pohľadniciach predstavuje obraz regiónu tak, ako ho v prvej polovici 20. storočia vnímali a zachytili viacerí fotografi a vydavatelia pohľadníc. „Súbor viac ako 200 starých pohľadníc je zoradený geograficky od severu na juh na základe administratívneho členenia dvoch okresov regiónu, ktorý siaha od Hronskej Breznice na severe po Hronský Beňadik na juhu. Okrem doliny Hrona sú sem zaradené aj doliny jeho prítokov, ktoré sú zaujímavé históriou osídlenia i osobitými ľudskými aktivitami. Texty o jednotlivých častiach miest a vidieckych obcí opisujú nielen ich históriu. Stredné Pohronie na starých pohľadniciachStredné Pohronie na starých pohľadniciachAutor ich v úzkej spolupráci s editorom obohatil o rôzne zaujímavosti, ktoré čitateľom pomôžu lepšie spoznať charakter regiónu v prvej polovici 20. storočia. Obsahová štruktúra a členenie jednotlivých kapitol tiež prispievajú k plnšiemu precíteniu stredného Pohronia, ktorého zákutia určite zaujmú každého návštevníka. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia boli viaceré pohronské mestečká a kúpele známe čulým hospodárskym a spoločenským životom a mali osobitý šarm a pôvab. Toto všetko dokumentujú práve staré pohľadnice, ktorých o tomto regióne vyšlo naozaj veľké množstvo...

 

Vianočné koncerty v múzeu...Vianočné koncerty v múzeu...

 

Už takmer tradíciou sa v Pohronskom múzeu stali Vianočné koncerty venované deťom materských škôl, základných a stredných škôl v meste, ako aj dôchodcom z Domova dôchodcov a členom Klubu dôchodcov v meste Nová Baňa. Koncerty sú prezentáciou učiteľov a detí zo Základnej umeleckej školy v Novej Bani a nádherným naladením do čarovného obdobia Vianoc. V tomto duchu sa niesli aj tohtoročné koncerty, konané 18. decembra 2009 ...

 

Koncert v rámci Mesiaca úcty k starším... Koncert v rámci Mesiaca úcty k starším... Koncert v rámci Mesiaca úcty k starším... Koncert v rámci Mesiaca úcty k starším...

Aj v tomto roku pripravila Základná umelecká škola a Pohronské múzeum v Novej Bani pri príležitosti Mesiaca úcty k starším koncert, ktorý sa uskutočnil dňa 23. októbra 2009 v priestoroch múzea... Koncert bol zostavený z pásma hudby a spevu tak, aby potešil tých „skôr narodených“. Záverečná pieseň „Zahučali hory, zahučali lesy“ v podaní mladého akordeonistu bola sprevádzaná nielen spevom všetkých zúčastnených, ale padali aj slzičky dojatia , či smútku...

 

 

Koncert Jana Kryla... Koncert Jana Kryla... Koncert Jana Kryla... Koncert Jana Kryla... Koncert Jana Kryla...

V rámci slávnostnej vernisáže výstavy “ Karel a Jan - dvaja bratia“ sa v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnil dňa 14. októbra 2009 koncert Jana Kryla...Komorne ladený koncert bol zaplnený do posledného miesta priaznivcami Karla Kryla, ale aj brata Jana...
Dňa 15. októbra 2009 Pohronské múzeum a Oddelenie kultúry a informácií pri MsÚ v Novej Bani zorganizovali koncert Jana Kryla spojený s besedou pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb...

 

Večerná prehliadka múzea...Večerná prehliadka múzea...

Poslednýkrát v tejto letnej sezóne pootváralo všetky expozície a aktuálne výstavy dňa 7. augusta 2009 Pohronské múzeum
v Novej Bani.
Večerná prehliadka sa opäť stretla s veľkým záujmom, o zvedavých návštevníkov nebola núdza ani po 22.00 hodine ...

 

 

Večerná prehliadka múzea... 03.07.2009 Večerná prehliadka múzea... 03.07.2009 Večerná prehliadka múzea... 03.07.2009 Večerná prehliadka múzea...

Otvorené všetky expozície múzea, výstavy, koncert na spestrenie...To bola atmosféra Večernej prehliadky v Pohronskom múzeu v Novej Bani 3. júla 2009.
V komorne ladenom koncerte , Lubor Hraník a Oľga Tégenová, zaujali nielen svojou hrou na akustickú gitaru a husle, ale aj interpretáciou piesní, v ktorých sa Lubor Hraník predstavil aj ako textár a skladateľ...Ľahkosť hudby, citlivosť a aktuálnosť textov vytvárali pozitívny zážitok z vystúpenia...

 

...pozrite, čo dokážeme... ...pozrite, čo dokážeme... ...pozrite, čo dokážeme... ...pozrite, čo dokážeme...

Tak by sa dalo nazvať stretnutie žiakov Základnej umeleckej školy v Novej Bani a detí hudobno – dramatického krúžku z Domova sociálnych služieb v Novej Bani – Hrabinách v Pohronskom múzeu dňa 11. júna 2009.
Už niekoľkokrát sa takto stretli deti zdravé a hendikepované, aby predviedli, čo dokážu...Hrať na rôzne hudobné nástroje, spievať, tancovať, či hrať divadielko...

 

 

Múzeá sú tu pre Vás V.zeMúzeá sú tu pre Vás V.á sú tu pre Vás V.

Múzeá sú tu pre Vás V.Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s ŠVK – Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici pripravilo už V. ročník prezentačnej akcie „Múzeá sú tu pre Vás V.“. Akcia, konaná 28.mája 2009, bola zakomponovaná do prezentačných aktivít cestovného ruchu a otvorenia letnej turistickej sezóny pod názvom „Župné leto v BBSK“...
V snahe pridŕžať sa určenej témy „Dieťa v múzeu“ predstavilo Pohronské múzeum v Novej Bani malú časť zo svojho zbierkového fondu a fotoarchívu – najpozoruhodnejšie a najrozkošnejšie dobové obrázky detí, ktoré vypovedajú o ich bezstarostnom živote, radosti, oblečení, Múzeá sú tu pre Vás V.hračkách i spôsobe zábavy v minulosti...
Drobné hlinené hračky, či parádny nábytoček pre bábiky, dopĺňali obraz detského sveta...
A čo možno potešilo návštevníkov podujatia asi najviac – to bola možnosť vidieť ako sa strúha drevený koník, panáčik – akrobat, kolíska pre bábiku, ovečka, či kravička...
Tieto figúrky z rúk šikovnej rezbárky Janky Majerskej z Novej Bane boli potešením i trvalou pamiatkou na spomínané podujatie...

 

 

 

Noc múzeí a galérií 2009Noc múzeí a galérií 2009Noc múzeí a galérií 2009

Dňa 16. mája od 18.00 hod. do 22.00 hod. v rámci kampane Noc múzeí a galérií 2009 bolo Pohronské múzeum otvorené pre všetkých, ktorí majú radi prehliadky múzeí a galérií vo večerných, či nočných hodinách...
Sprístupnené boli všetky expozície a dve nové výstavy:
„Ladislav Vychodil –scénografia v zbierkach Divadelného ústavu“ a „Dokumenty z ciest III. – Argentína fotoobjektívom Svetozára Gavoru“.
Po prvý krát sa uskutočnil v spolupráci s Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Astro večer ,
zameraný na prezentáciu činnosti hvezdárne a pozorovanie nočnej oblohy od 20.00 hod. špeciálnym ďalekohľadom...

 

 

Koncert v rámci Mesiaca úcty k starším...Koncert v rámci Mesiaca úcty k starším...Koncert v rámci Mesiaca úcty k starším...

Pohronské múzeum a Základná umelecká škola v Novej Bani pripravili v rámci Mesiaca úcty k starším koncert, ktorý sa uskutočnil dňa 24. októbra 2008 v priestoroch Pohronského múzea. Koncert zostavený z pásma hudby a hovoreného slova bol venovaný tým – „skôr narodeným“ v meste Nová Baňa...

 

 

Módna prehliadka študentov SUŠ Trenčín

V rámci výstavy SÚHRY sa v Radničnom parku v Novej Bani konala dňa 5. júna 2008 módna prehliadka , ktorej rozsiahlu kolekciu tvorili práce študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne- odboru scénická kostýmová tvorba.
Prítomní vzhliadli nielen kolekciu historických kostýmov z rôznych období- antika, stredovek ..., ale aj nádherné spoločenské šaty, maľované kimoná, či odevy spájané netradičnými spôsobmi...

Módna prehliadka študentov SUŠ Trenčín              Módna prehliadka študentov SUŠ Trenčín              Módna prehliadka študentov SUŠ Trenčín              Módna prehliadka študentov SUŠ Trenčín

 

Múzeá sú tu pre Vás IV...

Múzeá sú tu pre Vás IV.Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici pripravilo aj tento rok na 30. mája prezentačnú akciu „Múzeá sú tu pre Vás IV“...Vďaka priaznivému počasiu sa konala na Námestí SNP v Banskej Bystrici a tento rok bola súčasťou slávnostného otvorenia letnej turistickej sezóny v BBSK pod názvom Župné leto v BBSK. Témou pre rok 2008 bol „Cestovný ruch v múzeu“.
Pracovníci Pohronského múzea v Novej Bani prezentovali jednu zo svojich stálych expozícií- najmladšiu sopku v strednej Európe „Vulkán Pútikov vŕšok“, ktorého posledná erupcia sa datuje okolo 130 000 pred naším letopočtom. Expozícia vznikla na základe vedeckého objavu Slovenskej akadémie vied a za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR...
Návštevníci stánku Pohronského múzea mali možnosť vo vitríne uvidieť vzorky vulkanických bômb z vulkánu Pútikov vŕšok, ktorých zloženie je podobné vulkanickým bombám zo sopky Etna na Sicílii...Každý návštevník bol obdarovaný propagačným materiálom o spomínanej sopke, materiálmi o múzeu a mohol si na pamiatku odniesť kúsok sopečnej vyvreliny- bomby...