Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Vianočné koncerty v múzeuVianočné koncerty

13.12.2017

 

Vianočné piesne a koledy nechýbali v tomto predvianočnom čase ani u nás, v Pohronskom múzeu. Na troch koncertoch, ktoré nám aj tento rok pripravili žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Novej Bani zazneli piesne: Narodil sa, Vianočná, Pieseň Nastenky, Sniežik, Tanec, Vianočná koleda, Modlitba za rodičov, Do mesta Betléma, Tichá noc, Bola raz malá hviezdička a mnohé iné... Koncerty všetkým prítomným prispeli k vylepšeniu dňa v tomto predvianočnom období.

Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu Vianočné koncerty v múzeu

 

 

 

 

Koncert pre staršíchKoncert pre starších

25. október 2017

Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Jesenný koncert, už tradične konaný v októbri a venovaný úcte k starším nechýbal medzi podujatiami Pohronského múzea ani v roku 2017. Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Novej Bani opäť pripravili bohatý program, ktorý bol obohatený aj o pásmo poézie literárno-dramatického odboru. Skupinky detí i jednotlivci sa nám predstavili s nástrojmi: heligónka, husle, flauta, akordeón, priečna flauta, saxofón, gitara. Spev, hudba, dobrá nálada a spokojní seniori, to je výsledok tohtoročného Jesenného koncertu.

Koncert pre starších Koncert pre starších Koncert pre starších Koncert pre starších Koncert pre starších Koncert pre starších

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstvaDni európskeho kultúrneho dedičstva

Pohronské múzeum pri príležitosti DEKD pripravilo sériu prednášok s prezentáciami, ktoré sa venovali histórii nášho mesta. Prvá oboznámila návštevníkov s priebehom Baníckeho fašiangu, pretože práve baníctvo ovplyvňovalo hospodárstvo mesta, rozvoj remesiel a obchodu, či zamestnanie obyvateľstva, vďaka čomu nezmazateľne vstúpilo do jeho kultúry. Zanechalo hlbokú stopu v ľudovom umení, piesňach, či povestiach. Druhá prednáška priblížila dejiny archívu slobodného kráľovského a banského mesta Novej Bane, osudy písomných materiálov z fondu mestského magistrátu a to, ako sa o ne mesto staralo od 14. storočia do roku 1960. Tretia, uvedená pod názvom „Zväz stredoslovenských banských miest“ bližšie predstavila politickú, hospodársku a obrannú spoluprácu banských miest v rámci jedinečného združenia uznávaného aj panovníkmi. Posledná septembrová prednáška prehľadovo priblížila hlavné momenty vývoja ťažby drahých kovov v Novej Bani z aktuálneho výskumu.

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva Dni európskeho kultúrneho dedičstva Dni európskeho kultúrneho dedičstva Dni európskeho kultúrneho dedičstva Dni európskeho kultúrneho dedičstva Dni európskeho kultúrneho dedičstva

 

Svetový deň cestovného ruchuSvetový deň CR

27. septembra 2017

Dňa 27. septembra sa naše múzeum zapojilo do podujatia Svetový deň Cestovného ruchu. Účelom tohto podujatia je podpora a zvýšenie povedomia o význame turizmu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnotách a jeho prínose pre rozvoj spoločnosti. Z tohto dôvodu bolo v tento deň voľné vstupné do celého múzea na stále expozície i aktuálne výstavy.

 

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka

5.8.2017

 

Posledná tohtoročná večerná prehliadka sa v Pohronskom múzeu konala dňa 5. augusta 2017. Počas štyroch hodín trvania si mohli návštevníci prezrieť nielen stále expozície múzea, dve aktuálne výstavy Modré dedičstvo a Plstené inšpirácie, ale i zúčastniť sa prednášky na tému: Futbal a Slovenský štát, či vypočuť si koncert šikovného Novobančana Kika Balca. Autorka výstavy Plstené inšpirácie Mgr. Eva Pokorná predviedla návštevníkov techniku plstenia a pre menších i väčších návštevníkov bolo pripravené maľovanie na tvár. Na záver večera bola pripravená tombola, do ktorej prispeli: Záhradkárske potreby Ján Ďurček a Balkánska zmrzlina Nová Baňa. Ďakujeme sponzorom a návštevníkov za spríjemnenie večera a tešíme sa na večerné prehliadky múzea opäť o rok!

Večerná prehliadka Večerná prehliadka Večerná prehliadka Večerná prehliadka Večerná prehliadka Večerná prehliadka Večerná prehliadka Večerná prehliadka Večerná prehliadka

 

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka

1.7.2017

 

Na júlovej večernej prehliadke múzea boli pre návštevníkov sprístupnené nové výstavy letnej sezóny Modré dedičstvo, výstava venovaná minulosti a súčasnosti modrotlače a výstava Plstené inšpirácie. Na tejto výstave sú predstavené práce Mgr. Evy Pokornej, konkrétne plstené obrazy, priestorové objekty, úžitkové predmety i šité bábiky, odeté v slovenských krojoch. Nové výstavy a stále expozície múzea s poslednou sprístupnenou Radnou sieňou, to bola ponuka nášho múzea na prvú júlovú sobotu.

 

 

Ľudový ornament v súčasnostiĽudový ornament v súčasnosti

2.6.2017, 9.6.2017, 16.6.2017

 

Eva Velty a Pohronské múzeum v Novej Bani pripravili na mesiac jún tvorivé kurzy ľudového ornamentu. Prvý kurz pod vedením lektorky Mgr. Eriky Kopernickej bol zameraný na výrobu vyšívanej pohľadnice. Druhý viedla Eva Velty a účastníčky kurzu si domov odniesli krásne maľované šperkovnice. Posledný kurz s Mgr. Ľubicou Kormaňákovou bol zameraný na ornament ako grafiku. Výsledné práce z posledného tvorivého kurzu ľudového ornamentu boli tvorené technikou linorytu a monotypie.

Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti Ľudový ornament v súčasnosti

 

Noc múzeí a galérií 2017Noc múzeí a galérií 2017

20.5.2017

Tohtoročnú Noc múzeí a galérií otvorilo divadielko literárno-dramatického odboru ZUŠ Nová Baňa „O lenivom Tónovi“. Divadielko potešilo najmenších návštevníkov s rodičmi, ktorí si po jeho ukončení nenechali ujsť ani aktuálne výstavy „Fľaše trpezlivosti“ a „Čaro grafických techník“. Na tohtoročnej Noci múzeí sa pre návštevníkov nášho múzea sprístupnila ďalšia expozícia „Radná sieň“ s unikátnymi nástennými maľbami prevažne uhorských panovníkov, ktoré boli namaľované neznámym autorom ku koncu 18. storočia. Zaujímavým bodom nášho programu bola aj prednáška historičky múzea na tému: Zväz stredoslovenských banských miest. Počas celého večera bolo pre najmenších návštevníkov pripravené aj čoraz viac obľúbené maľovanie na tvár.

Noc múzeí a galérií 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Noc múzeí a galérií 2017

 

 

Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a ZemeNajvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a Zeme

27.4.2017

Dňa 27. apríla sa v Pohronskom múzeu konala prednáška s RNDr. Ladislavom Šimonom, PhD. na tému: Najvýznamnejšie vulkanické explózie v dejinách ľudstva a Zeme. Pohronské múzeum spolupracuje s autorom od roku 1995, od kedy Šimon skúmal najmladšiu sopku v strednej Európe – Pútikov vŕšok (jediná vulkanologická expozícia na Slovensku). Ladislav Šimon je predsedom Slovenskej geologickej spoločnosti a zároveň dlhoročným pracovníkom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Je autorom mnohých odborných článkov a publikácií.