Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Vianočné koncertyVianočné koncerty

11.12.2019

Vianočné koncerty v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Novej Bani sa stali peknou súčasťou predvianočného obdobia v našom múzeu. V tomto roku sa konali ako po iné tri koncerty. Prvé dva boli venované deťom z Materských škôl v Novej Bani a tretí bol pre seniorov a širokú verejnosť. Šikovnosť a nadanie malých umelcov každému návštevníkovi na koncerte spríjemnili toto adventné obdobie.

 

 

Vianočné koncerty Vianočné koncerty Vianočné koncerty Vianočné koncerty Vianočné koncerty Vianočné koncerty

 

Čas sviatočný. Oslavy a sviatky v totaliteČas sviatočný. Oslavy a sviatky v totalite

4.12.2019, 16,30 h.

Prednáška Mgr. Zuzany Hasarovej, PhD. na tému Čas sviatočný. Oslavy a sviatky v totalite nám priblížila čas, kedy Mikuláša nahradil Dedo Mráz, z veľkonočných sviatkov sa nutne vytratil kresťanský duch a prvomájové oslavy už po niekoľkýkrát podľahli aktuálnym politickým potrebám vládnucich elít. Prednáška sa zamerala na podoby a premeny sviatkov od konca 40.-tych do konca 50.-tych rokov 20. storočia v Československu. Prednáška ukázala, ako sa oslavy a sviatky stali vhodným nástrojom na prezentovanie politických ambícií, aké symboly a posolstvá v sebe niesli, ale predstavila i osobnosti a udalosti, ktoré mali v novoetablujúcom sa režime upadnúť do večného zabudnutia.

 

Jesenný koncertJesenný koncert

23. október 2019

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. A tak aj v tomto roku sme v múzeu pripravili v spolupráci so žiakmi a učiteľmi Základnej umeleckej školy Nová Baňa „Jesenný koncert“, ktorým chceme našim seniorom aspoň trošku spríjemniť jedno októbrové dopoludnie. Tohtoročný koncert pozostával z pásma hudby a tiež bol obohatený o divadelné predstavenie dramatického odboru ZUŠ s hrou „Ako sa Štrúdlik-jablčník až na samý kraj sveta odgúľal – skoro“. Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie.

Jesenný koncert Jesenný koncert Jesenný koncert Jesenný koncert Jesenný koncert Jesenný koncert

 

Svadba v minulostiPrednáška „Svadba v minulosti“

Dňa 8. októbra 2019 sa v múzeu konalo sprievodné podujatie k našej aktuálnej výstave „Čo to za veselie – svadobné kroje z národopisnej Šatnice Matice slovenskej“. Prednášku pre návštevníkov pripravil etnograf Tekovského múzea Levice Mgr. Adam Uhnák, PhD. Prítomným návštevníkom priblížil svadbu v ľudovej kultúre Slovenska - zvyky, odevy, či rôzne zaujímavé odlišnosti typické pre dané regióny Slovenska.

Svadba v minulosti Svadba v minulosti Svadba v minulosti Svadba v minulosti

 

Svetový deň cestovného ruchuSvetový deň cestovného ruchu

27. september 2019

Svetový deň cestovného ruchu v Novej Bani tento rok doplnil sprievodný program počas prvého dňa Novobanského jarmoku, a to 27. septembra 2019 v Pohronskom múzeu.
Na svoje si prišli malí aj veľkí. V rámci programu Región Gron pripravil prezentáciu o zaujímavostiach v regióne. Svoje vedomosti si žiaci piateho a šiesteho ročníka Základnej školy Jána Zemana v Novej Bani otestovali v regionálnom kvíze. S Klubom seniorov Lipa si nielen deti vyskúšali netradičné výtvarné techniky a overili svoje zručnosti.
Počas celého dňa bol voľný vstup na aktuálne výstavy „Čo to za veselie – svadobné kroje z národopisnej Šatnice Matice slovenskej“ a „Svet farieb“ a samozrejme aj stále expozície nášho múzea.

Svetový deň cestovného ruchu Svetový deň cestovného ruchu Svetový deň cestovného ruchu Svetový deň cestovného ruchu

 

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy.
Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok... V Pohronskom múzeu sme sa pri príležitosti DEKD 2019 rozhodli usporiadať sériu štvrtkových prednášok na témy:
- Ako sa budovali krajšie zajtrajšky /5. september 2019/
- Kniha mestského práva a banícke artikuly /12. september 2019/
- Banskí majstri v Novej Bani medzi mestskou samosprávou a erárnou banskou administratívou /19. september 2019/
- Spôsoby trávenia voľného času v „dlhom“ 19. storočí /26. september 2019/
Veríme, že témy a obsah tohtoročných prednášok pripravených ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva bol pestrý a prítomných nielen zaujal, ale aj obohatil.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva Dni európskeho kultúrneho dedičstva Dni európskeho kultúrneho dedičstva Dni európskeho kultúrneho dedičstva

 

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

3.8.2019

Augustovú Večernú prehliadku múzea nám spestril FS Háj Nová Baňa so svojim programom „Čepčenie nevesty“. Pripravené čepčenie zaujalo všetkých prítomných a malo veľký úspech. Večer návštevníkom spríjemnila a oživila aj hudobná skupiny ARCON zo Žarnovice. Pre malých návštevníkov bolo pripravené maľovanie na tvár a veľká omaľovávanka novobanských dominánt, kde nechýbala radnica, dva farské kostoly, Potterov parný stroj, či turistická rozhľadňa Háj... Pred múzeom bol odparkovaný veterán kabriolet, kde si mohli návštevníci urobiť zaujímavú fotografiu. Stále expozície a aktuálne výstavy letnej sezóny boli sprístupnené počas celého večera. Ďakujeme všetkým prítomným za bohatú účasť a tešíme sa opäť o rok.

Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea

 

Večerná prehliadka múzeaVečerná prehliadka múzea

6.7.2019

Prvá júlová večerná prehliadka ponúkla našim detským návštevníkom stretnutie s autorom knihy Stanislavom Repaským, ktorý milým spôsobom predstavil svoju knihu „Natálkine dobrodružstvá“. Nasledovný program patril poučnej prednáške historičky múzea Mgr. Kataríne Stredákovej a jej prednáške „Milan Rastislav Štefánik“, kde sa prítomní dozvedeli veľa informácií o celom živote nášho „Najväčšieho Slováka za rok 2019“. Hudobnou časťou večera bol koncert Novobančana Kika Balca, spievajúceho a hrajúceho svoje originálne piesne. Aktuálne výstavy „Čo to za veselie – svadobné kroje z národopisnej Šatnice Matice slovenskej“ a „Svet farieb“ výber obrazov z tvorby Ing. Jolany Palajovej, či naše stále expozície boli pre návštevníkov prístupné počas celého večera.

Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea Večerná prehliadka múzea

 

Prednáška - motocyklePrednáška "Zlatá éra slovenskej motocyklistiky"

13. jún 2019 o 16:00

Sprievodným podujatím k aktuálnej výstave motocyklov bola prednáška „Zlatá éra slovenskej motocyklistiky“. Konštruktér strojárni v Považskej Bystrici Zdeno Metzker porozprával o výrobe motocyklov a historička a kurátorka výstavy Mgr. Anna Šujanská nám priblížila vznik unikátnej zbierky motocyklov.

Prednáška - motocykle Prednáška - motocykle Prednáška - motocykle Prednáška - motocykle Prednáška - motocykle

 

CellomaniaCellomania/ Eugen Prochác & Ján Slávik

23.5. 2019

V roku 2019 zavítalo do priestorov Pohronského múzea violončelové duo Eugen Prochác a Ján Slávik. Počas hodinového koncertu nám na tomto hudobnom nástroji zazneli známe sklady od skladateľov ako Johann Sebastian Bach, Jospeh Haydn, Vladimír Godár, Tadeáš Salva, či Pavel Fišer.

Cellomania/ Eugen Prochác & Ján Slávik Cellomania/ Eugen Prochác & Ján Slávik Cellomania/ Eugen Prochác & Ján Slávik

 

Noc múzeí a galérií 2019Noc múzeí a galérií 2019

18.05.2019

 

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. V roku 2019 sme sa do tohto medzinárodného podujatia zapojili s pestrým programom. Literárno-dramatický odbor ZUŠ Nová Baňa pre zvedavé detské publikom pripravil hru „Ako sa Štrúdlik-jablčník až na samý kraj sveta odgúľal – skoro“, ktorú po minuloročných skúsenostiach odohrali aj s reprízou. Po divadielkach nasledovala prezentácia s prednáškou od akademickej maliarky Zuzany Komendovej, ktorá nám priblížila na konkrétnom obraze „Peter zapiera Krista“ neľahkú prácu reštaurátora. Následná polhodina bola venovaná vystúpeniu veľmi talentovaných žiakov hudobného odboru ZUŠ Nová Baňa. Samozrejmosťou počas celého večera boli naše stále expozície a aktuálne výstavy „Zlatá éra motocyklistiky“ a „Farebné cesty tvorivosti“.

 

Noc múzeí a galérií 2019 Noc múzeí a galérií 2019 Noc múzeí a galérií 2019 Noc múzeí a galérií 2019 Noc múzeí a galérií 2019 Noc múzeí a galérií 2019 Noc múzeí a galérií 2019 Noc múzeí a galérií 2019 Noc múzeí a galérií 2019 Noc múzeí a galérií 2019