Služby | Aktuálne | Publikačná činnosť

 

 

 

* Dejiny ochotníckeho divadla v Novej Bani do roku 1945 (PDF)

Doteraz najstaršia zistená hodnoverná písomná zmienka o divadle
v Novej Bani sa našla v mestských účtoch z roku 1643... čítaj ďalej ...

 

* Z dejín remeselnej výroby a služieb v Novej Bani (PDF)

Keď sa povie „dejiny mesta“, niť myšlienok každého z nás zavedie
predovšetkým k baníctvu ... čítaj ďalej ...

 

* Ján Kazy – pozoruhodná osobnosť regionálnych dejín,
politik s demokratickým zmýšľaním, proreformnou
orientáciou a nadšením pre pokrok.

Vo voľbách do Krajinského snemu, konaných dňa 17.novembra 1878
bol v novobanskom obvode jednohlasne zvolený... čítaj ďalej ...

 

* Novobanskí uhliari

Dávno zabudnuté, hoci na okolí Novej Bane v minulosti pomerne
rozšírené zamestnanie je uhliarstvo, ktoré malo úzku súvislosť
s baníckou a hutníckou činnosťou... čítaj ďalej ...