Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2022 | Archív výstav

Otec a syn: Dodekovci„Otec a syn: Dodekovci“

1.4. 2022 – 23.6.2022

Pohronské múzeum Nová Baňa – organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na výstavu Otec a syn: Dodekovci venovanú významným novobanským rodákom Karolovi a Eugenovi Dodekovcom. Výstava je venovaná 100. výročiu úmrtia Karola Dodeka a zároveň 130. výročiu narodenia Eugena Dodeka.
Karol Dodek sa zapísal do dejín mesta ako prvý povojnový mešťanosta. Vyučený kováč sa okrem svojho remesla presadil aj ako maliar. Kováčom sa stal preto, lebo toto remeslo sa dedilo z otca na syna. Vždy ho priťahovalo umenie a preto začal amatérsky tvoriť. V tejto činnosti ho povzbudzoval aj priateľ Andrej Kmeť. Ako oduševnený národovec si písal s viacerými podobne zmýšľajúcimi zanietenými národovcami. Aj vďaka tomu vlastnil jednu z najväčších knižníc v meste, z ktorej knihy aj každú nedeľu požičiaval obyvateľom mesta. Kvôli jeho proslovanským názorom bol prenasledovaný štátnymi orgánmi a po vypuknutí prvej svetovej vojny bol odvedený na východný a neskôr taliansky front napriek tomu, že na jeho ročník sa nevzťahovala vojenská povinnosť. Tieto skúsenosti ho inšpirovali k vytvoreniu diel s názvami Boje v Karpatoch či Vojna na Kosovo.
Jeho záľubou bolo aj ovocinárstvo, včelárstvo a ako kováč vedel aj liečiť domáce zvieratá. Pre jeho všestrannosť bol v meste veľmi obľúbený. Z vystavovaných predmetov je najkrajší novozreštaurovaný stôl so stoličkou z pracovne Karola Dodeka. Reštaurovanie týchto zbierkových predmetov bolo financované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a účelových prostriedkov od Banskobystrického samosprávneho kraja. V meste Nová Baňa pred budovou Základnej umeleckej školy ešte dodnes stojí lipa, ktorú pri príležitosti vyhlásenia 1. Československej republiky zasadil práve spomínaný Karol Dodek.
Umelecký talent Karola Dodeka zdedil jeho syn Eugen. Jemu je venovaná druhá časť výstavy. Študoval kreslenie na Krajinskej maďarskej vysokej škole výtvarných umení kráľovskej v Budapešti a tiež na Štátnej umelecko-priemyselnej škole v Prahe. Po absolvovaní štátnych skúšok mohol vyučovať na meštianskych školách matematiku, kreslenie, krasopis a rysovanie. Ako učiteľ pôsobil na Štátnej meštianskej škole v Novej Bani a Sučanoch, na Štátnom slovenskom gymnáziu v Leviciach a .Zlatých Moravciach, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok.
Na výstave prezentujeme jeho školské práce zachytávajúce ľudské telo a tiež maľby, v ktorých sa inšpiroval svojim okolím. Krásnym príkladom je Podomový predavač Lacný Jožko, známa postavička vtedajšej Novej Bane. Na počesť Eugena Dodeka bola pomenovaná výtvarno-literárna súťaž Dodekova Nová Baňa, v ktorej deti predškolského a školského veku môžu ukázať svoj talent a kreativitu. Na súťaž každoročne pracovníci Pohronského múzea vyberajú zaujímavú tému spojenú s históriou mesta.
O bohatej tvorivej činnosti otca a syna Vás pozývame presvedčiť sa na vlastné oči do Pohronského múzea Nová Baňa.

 

Podoby„PODOBY“

25.3. – 23.6.2022

Pohronské múzeum Nová Baňa – organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na výstavu PODOBY – autorská výstava obrazov Márie Debnárovej.

Mária Debnárová sa narodila 23. septembra 1997 v Putyatine (Rusko). Navštevovala Základnú umeleckú školu v Novej Bani v rokoch 2004 – 2012. Strednú školu absolvovala na novobanskom gymnáziu Františka Švantnera. Momentálne je študentkou Technickej univerzity vo Zvolene – odbor dizajn nábytku a interiéru. Tu mala predmety ako napríklad ateliér kresby a priestoru, figurálna kresba, modelovanie, kresba architektúry, dejiny umenia... Popri škole veľa tvorila a to ju motivovalo otvoriť si svoj prvý vlastný ateliér, v ktorom pracuje dodnes.
V roku 2020, počas prvého lockdownu začala tvoriť doma, kde mala k dispozícii iba uhlíky, ceruzky a skicáre. Svoje dielo pridala na sociálnu sieť, kde oslovila svoje verné i nové publikum nielen u Novobančanov. Neskutočne veľa pozitívnych ohlasov, slová uznania ju motivovali tvoriť ďalej. Obrazov pribúdalo a skrsla myšlienka usporiadania výstavy.

KRESBA ARCHITEKTÚRY
Čo sa týka techniky – využíva ceruzku, prírodný a umelý uhlík. Dominantou kresby je architektúra, ktorú dopĺňa o živé, prírodné elementy práve pomocou prírodného uhlíka. Ako podklad si vyberá papier s vyššou gramážou, niekedy siahne po štruktúrovanom papieri. V samotnej kresbe sa snaží zachytiť určitú atmosféru, históriu architektúry, prípadne jej chyby, keď sa jedná o staršiu architektúru – tá potom stráca plastickosť a naberá na štruktúre. V kresbách, ktoré tvorí v plenéri sa zvykne zaoberať svetlom a tieňom daného momentu, kde kresba naberá na forme.

ABSTRAKTNÁ MAĽBA
Výjavy na oblohe a samotná príroda sú jej najväčšou inšpiráciou, pretvára ich do svojich abstraktných obrazov. Hľadanie a experiment je to, medzi čím sa autorka momentálne pohybuje. S novou dobou prichádzajú aj nové médiá a techniky. Pouring technika je nanášanie akrylových farieb na plátno na princípe rozlievania, s touto technikou autorka ďalej experimentovala, hľadala nové možnosti tohto média. Práve tieto liate línie zobrazujú živú prírodu-konáre stromov, trávu, tiež používa špachtľu na zobrazenie organických tvarov. Autorka pracuje s vrstvením jednotlivých médií, obraz tak naberá na textúre. V maľbe sa zaoberá kompozíciou, farbou a textúrou. Maľby sú expresívne a energické.

Môžete sa tešiť na dominanty nášho mesta ako Rozhľadňa Háj, Kohútovo, Kalvária...
Výstava Podoby je pre autorku prvou autorskou výstavou. Verí, že Vás jej tvorba osloví, prípadne inšpiruje.