Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2019 | Archív výstav

Svet fariebSvet farieb

4.7. 2019 – 30.9.2019
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Maliarka Ing. Jolana Palajová sa narodila v Novej Bani, žije a tvorí v Žiari nad Hronom. Výtvarnej činnosti a vystavovaniu sa intenzívne venuje od roku 1998. V jej tvorbe sa odrážajú jej vlastné filozofické názory, životné postoje, vnemy a skryté priania. Je maliarkou zátiší, panoramatických prírodných scenérií, dedinských zakutí, či mestských motívov. Jej bohatá, žiarivá farebná paleta nám ponúka možnosť vstúpiť do jej sveta, kde sa v každom z uvedených žánrových námetov objavujeme jej úprimný vzťah k rodnej zemi, k jej krásam a k úcte "miznúceho sveta" našich dedov. Krajinárske motívy maľované dynamickým rukopisom sú príklonom k expresívnemu podaniu. V nich autorka kladie dôraz nielen na obsah a formu, ale dôležitým prvkom na umocnenie príbehu je farba, citlivo vkomponovaná, vyjadrujúca atmosféru zobrazovanej krajiny. Zameriava sa na olejomaľbu.
Absolvovala už niekoľko plenérov pod vedením rôznych akademických maliarov. Vystavuje na autorských a kolektívnych výstavách na Slovensku, Čechách, Srbsku, Ukrajine a Nemecku. Každoročne sa zúčastňuje mnohých súťaží amatérskych výtvarníkov, kde dosahuje veľmi dobré umiestnenia, takisto je účastná i maliarskych sympózií na slovenskej a medzinárodnej úrovni doma i v zahraničí. Bola aktívnou členkou umeleckej skupiny Detvianska umelecká kolónia.
Výstava „Svet farieb“ je druhou autorskou výstavou Ing. Jolany Palajovej na pôde Pohronského múzea. Prvá výstava bola v roku 2007 uvedená pod názvom „Moje obrazy hovoria za mňa“.
Autorka výstavy dúfa, že svojimi obrazmi poteší a spríjemní horúce letné dni nielen Novobančanom, ale i návštevníkom z rôznych kútov Slovenska.

 

Čo to za veselie – svadobné kroje z národopisnej Šatnice Matice slovenskejČo to za veselie – svadobné kroje z národopisnej Šatnice Matice slovenskej

1.7. – 18.10.2019
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Slovensko je neobmedzenou studnicou folklórneho bohatstva a umeleckého cítenia. Jednou z najvýraznejších súčastí ľudovej kultúry u nás je kroj. Ľudový kroj možno označiť ako tradičný odev príslušníkov národov, etnických skupín či regionálnych, alebo lokálnych spoločenstiev. V našich zemepisných šírkach ide najmä o odev vidieckeho obyvateľstva, ktoré bolo späté s poľnohospodárskym spôsobom života. Jeho neskoršia podoba sa začala rodiť pred viac ako dvesto rokmi, keď sa z pôvodne jednoduchého a jednotného odevu začali v jednotlivých regiónoch oddeľovať osobitné formy oblečenia. Všedný pracovný odev bol obohatený o nové súčasti a pestré ozdoby, predovšetkým výšivky. Postupne tak vznikali slávnostné, sviatočné či príležitostné kroje, ktoré vyjadrovali nielen príslušnosť človeka k určitému kraju či obci, ale aj jeho spoločenské postavenie.
Dôležitú úlohu v uchovávaní a výskume ľudového odevu zohralo i neskoršie zakladanie múzeí, ktoré svojimi bádateľskými a zberateľskými aktivitami vo veľkej miere prispeli k zachovaniu ľudového odevu. O ľudovú kultúru a špeciálne o ľudový odev je v súčasnosti taký záujem, akému sa doposiaľ tieto prvky kultúrneho dedičstva netešili. Preto aj naša výstava „Čo to za veselie – svadobné kroje z národopisnej Šatnice Matice slovenskej“ priblíži ľuďom krásu dedičstva našich predkov. Vyniknú tu najkrajšie svadobné kroje zo Šatnice Matice slovenskej, ktorá vlastní 1658 krojov pre ženy, mužov i deti. Požičovňa kostýmov a krojov MS je garantom zachovania, obnovy a udržiavania originality tradičného ľudového odevu, tradičných kalendárových obyčají. Zbierkami krojov, kostýmov, doplnkov a rekvizít podporuje ochotnícke, poloprofesionálne a profesionálne súbory pri prezentácií kultúrneho dedičstva a spomienkach na významné osobnosti a udalosti národnej a literárnej histórie Slovenska. Výstava bude pozostávať z fotografií svadobných ľudových odevov s prezentáciou svadobných odevov z rôznych oblastí Slovenska. Cieľom výstavy je ukázať návštevníkom tradičné slovenské odevy také, aké sú – krásne, originálne a jedinečné. Vystavené budú svadobné kroje z Turca, Bzovíka, Podkoníc, Šariša, Terchovej, Važca, Veľkého Lipníka, Viničného, Ždiaru a Detvy.