Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2020 | Archív výstav

Novobanskí rezbári druhej polovice 20. storočia„Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia“

Výber drevorezieb zo zbierok múzea od Štefana Trnku, Júliusa Katinu, Ladislava Polca, Jozefa Vozára
14.2. 2020 – 30.4.2020

Drevorezba ako umenie má bohatú históriu, pretože drevo bolo už oddávna najľahšie prístupným materiálom na vyjadrenie svojich pocitov a pretavenie ich do umenia. Rezbárske remeslo má na Slovensku dlhú tradíciu. Svedčí o tom veľa uchovaných pamiatok v podobe starých betlehemov či oltárov v kostoloch. Táto forma umenia si vyžaduje nielen šikovné ruky, ale aj umelecké a duchovné cítenie a má veľmi blízko k sochárstvu. Slovenské ľudové rezbárstvo bolo tiež doplnkom práce včelárov, pastierov či baníkov, ktorí stvárňovali témy zo svojho prostredia alebo čerpali z náboženských tradícií. Každý majster mal svoju techniku a cit ako zobraziť skutočnosť a tradície.
Štefan Trnka (1905-1981) bol ľudový rezbár a jeho tvorba je charakteristická reliéfnou vypuklou plastickou rezbou, figurálnou plastikou a mnohofarebnou polychrómiou. Reliéfy, sošky, štítky pod parožia, drevené retiazky, rámy na zrkadlá vyrezával pre široký okruh záujemcov. Svoje figúrky sa snažil aj oživiť, roztancoval tak napríklad krojovanú dievčinu s mládencom, tetky-klebetnice, či Jánošíkovu družinu. Námety čerpal z bežného života na poli a blízko mal aj k nábožensko-biblickým motívom. Jeho tvorba je odrazom hlbokej viery a precíteného výtvarného prejavu.
Július Katina (1939-2003) sa rezbárstvu venoval vo svojom voľnom čase a jeho prvotnými dielami boli ovečky pre deti a črpáky, ktoré ozdobil na uchách pastiermi či zvieratkami. Neskôr prechádza k figurálnej tvorbe a výrobe betlehemov. Autor svojimi drevorezbami zachytáva pracovný život niekdajšieho ľudu napr. pri orbe, žatve, zvážaní dreva, výrobe šindľov... Medzi dielami vyniká aj maketa domčeka na Bukovine či luster. Jeho práca je charakteristická tým, že prírodnú farbu dreva zvýrazňuje vypaľovaním a typický je geometrický dekor plastík. Podľa potreby motívy dopĺňa prútím a slamou. Talent pre drevorezbu zdedila aj jeho dcéra Jana Majerská, ktorá sa venuje najmä výrobe tradičných hračiek z lipového dreva.
Drevorezba bola koníčkom už od detstva aj pre Ladislava Polca (1920-2011). Rezbárstvu sa začal intenzívnejšie venovať až na dôchodku. V jeho tvorbe sa objavujú motívy čerpané z bežného vidieckeho či salašníckeho života, ktoré vyjadrujú radosť, optimizmus, často krát až „huncútstvo“. Veľmi zaujímavými a poučnými sú diela, na ktorých autor zobrazil pracovný postup výroby šindľa a tiež spracovanie ľanu. Lásku k hudbe pretavil aj do svojich diel. Jeho práce sú charakteristické bezfarebným povrchom, bez dekoratívnych prvkov, precízne vystihujúce pohyb a výraz.
Jozef Vozár (1934 ) si ako chlapec len tak z dlhého času stružlikal doma z dreva rôzne predmety ako napr. rebríky do kvetov či postavičky piadimužíkov. Začínal s vyrezávaním betlehemov, ktoré rozdal svojej rodine. Po roku 1985 skúšal aj väčšie figurálne motívy. Námetom mu bol dedinský život- muž, nesúci na trh kozu, pradúca žena, ženy-klebetnice, grne-zvlače, voly so záprahom, kravičky, ba aj celý komplex postáv pri mlátení na ručnej mláťačke. Jeho plastická rezba je bez dekoratívnych prvkov. Medzi námetmi ľudového zamerania nájdeme často krát aj humoristické motívy.

 

Nostalgia okom"Nostalgia okom"

Výber fotografií Zuzany Zúbrikovej
7.2. 2020 – 20.3.2020

Fotografia je jedným zo spôsobov ako zachytiť daný moment a ukázať pred svetom, ako ho jedinec vníma. Ukázať krásu videného sa Pohronské múzeum snaží cez výstavu fotografií Zuzany Zúbrikovej. Nesie názov „Nostalgia okom“. Pre niekoho sa viaže na miesto, pre iného na vec... Môže to byť scenéria, myšlienka či emócia... Podôb má mnoho, ale meno len jedno = NOSTALGIA.
Zuzana Zúbriková, rod. Vančišinová pochádza zo Žiaru nad Hronom, kde študovala na miestnom gymnázium. Už počas základnej školy navštevovala výtvarný odbor ZUŠ, kde si cibrila svoje výtvarné vnímanie priestoru. Keď sa stala matkou, začala fotografovať svoje deti. Z dlhej chvíle na rodičovskej dovolenke sa začala v roku 2014 venovať písaniu blogov o móde. Prišla však na to, že strohé slová jej nestačia na vyjadrenie myšlienok a pocitov a plynulo prešla na fotografiu. V roku 2016 sa stala fotografkou na voľnej nohe. V roku 2017 sa rozhodla posunúť svoje hoby na profesionálnu úroveň a absolvovala certifikovaný kurz fotografovania. Fotografovanie ju pohltilo natoľko, že sa prestala venovať blogovaniu. Od roku 2018 sa venuje aj štúdiu Masmediálnej komunikácie na Paneurópskej vysokej škole.
Na výstave Pohronského múzea uvidíte sériu veľkoformátových fotografií zachytávajúcich momenty, miesta a ľudí, ktorých autorka vníma nostalgicky. Ostala verná svojmu rodnému mestu, o čom svedčí séria fotografií zo žiarskeho kaštieľa či z budovy bývalej „Kysličnikárne“ v areáli bývalých Závodov Slovenského národného povstania. Jedinečnosťou dýcha aj slovenský folklór, ktorý autorka zachytila aj počas Hontianskej parády v Hrušove.
„Nostalgia okom“ je prvou autorskou výstavou Zuzany Zúbrikovej. Zastáva filozofiu, podľa ktorej sú výsledky práce dôležitejšie ako prezentácia a ak sú kvalitné, práca sa predá sama.
Srdečne pozývame!