Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2019 | Archív výstav

Dodekova Nová BaňaDodekova Nová Baňa

31.5. – 28.6.2019
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Priezvisko Dodek je pre mnohých obyvateľov Novej Bane, ako i pre históriu samotného mesta, neodmysliteľne spojné najmä s osobou Karola Dodeka – novobanského kováča, ale predovšetkým významného maliara a zanieteného národovca, ktorý svoj život zasvätil spolupráci s mnohými dôležitými osobnosťami slovenskej, a najmä národnej histórie. Už menej je však v povedomí Novobančanov vryté meno Eugen Dodek, ktorý bol inšpiráciou pre vytvorenie literárno-výtvarnej súťaže detskej tvorby Dodekova Nová Baňa. Eugenovou najväčšou vášňou však bolo maľovanie, pričom využíval rôzne námety. Venoval sa predovšetkým zobrazovaniu novobanskej prírody, architektúry, ale tiež štúdiám zvierat, kresleniu aktov, či maľbe portrétov. Z jeho obrazov cítiť silnú náklonnosť k svojmu rodisku, k ľuďom a k dobe, v ktorej žil, a ktorú vnášal aj do svojich diel. Maľoval tak, ako veci videl a cítil. Z námetov jeho prác cítiť silnú lásku ku klasickej ľudovej architektúre, k jednoduchému životu, a najmä k obyčajným ľuďom. Tieto maľby sú zároveň pre svoju vysokú dokumentačnú hodnotu významným dokladom o živote v Novej Bani v prvej polovici 20. storočia. Popri zobrazovaní tradičnej architektúry a pôvabných zákutí Novej Bane, venoval veľkú časť svojich diel aj maľovaniu aktov mužov a žien. Ako člen Spoločnosti slovenských umelcov vystavoval svoje obrazy aj na mnohých výstavách doma i v zahraničí (napríklad v Bratislave, Prahe, Pardubiciach, v Brne, či v Krakove).Tento rok Centrum voľného času a Pohronské múzeum v Novej Bani organizujú 10. ročník Dodekovej Novej Bane. Výstava rekapituluje všetky ročníky súťaže s pestrými témami. Podklady na témy navrhuje odborná pracovníčka Pohronského múzea. Súťaž je určená pre materské a základné školy v oblasti, čím podporuje povedomie o regionálnej histórii.

 

„Fľaše trpezlivosti“

Fľaše trpezlivosti17.5. 2019 – 28.6.2019
Mestské múzeum Zlaté Moravce, repríza výstavy Pohronského múzea v Novej Bani
Trpezlivosť je jedna zo žiaducich cností, ktorej výrazom je aj výroba fliaš trpezlivosti. Ich jedinečnosť a tajuplnosť spočívajúca v technickej náročnosti vkladania rôznych modelov do fľaše, fascinuje ľudstvo po stáročia. Na našom území sa ich výroba datuje do druhej tretiny 18. storočia. Medzi najvýznamnejšie patria modely baní, lodí, sakrálna tematika, ale vyskytujú sa aj iné motívy. Charakteristickým znakom je kompozícia ohraničená stenami sklenených fliaš, ktorú autor vytvára v jej vnútre cez hrdlo podľa vopred vymysleného plánu. Mestské múzeum v Zlatých Moravciach ponúka vo svojich priestoroch jedinečný a nezabudnuteľný pohľad na časť histórie z banského prostredia, remesiel, vinárstva, sakrálnej tematiky a pod. vloženej do sklenených fliaš. Ručne vyrobené figúrky z dreva doplnené mineralogickým materiálom zobrazujúce výjavy zo života a práce baníkov od autorov Silvie Habánikovej, Pavla Konečného a Kataríny Ledényiovej predstaví výstava Fľaše trpezlivosti, ktorá bude otvorená od 17.mája – 28. júna 2019. 

 

 

 

Zlatá éra motocyklistikyZlatá éra motocyklistiky – historické motocykle zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

26.4. 2019 – 23.6.2019
autor a odborný garant výstavy: Mgr. Anna Šujanská
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava „Zlatá éra motocyklistiky – historické motocykle zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici“ prezentuje užší výber jednostopových motorových vozidiel (JMV) vyrábaných v Považských strojárňach v Považskej Bystrici v rokoch 1947-2005.
Považské strojárne boli podnik vysokej technickej úrovne, ktorý bol schopný v dobrej kvalite vyrábať rozmanité výrobky od ihly po letecký prúdový motor. Technickú invenciu pracovníkov Považských strojární vieme dostatočne uznať až dnes. Stratégia plánovania podniku v povojnových rokoch bola v znamení hľadania nového výrobného programu. Popri zabehnutých prevádzkach zlievarne, valcovne, lisovne a drôtovne sa vyrábali aj rôzne nestrojárenské výrobky. Prvým skutočne strojárskym výrobkom sa stal motocykel MANET vyrábaný od roku 1947.
Z kompletnej zbierky 57 kusov cestných a terénnych motocyklov, výstavu tvorí 13 kusov JMV (TATRAN, MANET M90, JAWA 50 typ 20, 550, 555, JAWA 50 typ 23 Mustang, Babetta 207, či moped Korádo) predstavujúcich tzv. zlatú éru motocyklistiky nielen na Považí. Motocyklová obec, ale aj široká verejnosť si môže časť motocyklovej zbierky, vrátane dvoch súťažných terénnych motocyklov zn. ČZ 125 ccm3 Motocross a Enduro pozrieť v kaštieli v Bohuniciach (pri Pruskom). Súťažné TATRANY s kubatúrami 50 ccm3, 75 ccm3, 100 ccm3 a 125 ccm3, ako aj ďalšie cestné motocykle (Manet M 90 v zelenom a červenom prevedení, Skúter Manet UR 50, Tatran 125ccm3 Skúter, Babetta typ 226, 207, 210/192, 210/400, Babetta M 228, Jawa 50 Mustang Golden Sport, motocykle Lambada, Stella, Puch a ďalšie), vrátane prototypov (elektromoped Elstar, Babetta Sting, Babetta Hooper, VM 50 – prototyp Mistral, moped Chooper, Babetta s motorom Manet (r.1997), Babetta s kotúčovou brzdou (r.1998), detský plochodrážny motocykel, Delta3) sa nachádzajú v sídle Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Vzhľadom na chýbajúce expozičné priestory múzea sú tieto vystavované priebežne na rôznych externých príležitostných výstavách. (MRV Vsetín 2016, Tekovské múzeum Levice 2017, Motocykel Boat Schow 2017 a 2019 Incheba v Bratislave a i.). Okrem JMV výstavu dopĺňajú trofeje továrenských jazdcov Jána Hrehora a Jána Kociana z Považskej Bystrice, športový odev súťažných jazdcov, plakety, medaile, tiež i tablo s poštovými známkami z inaugurácie známok z r. 2014, katalógy z rôznych športových súťaží a iné zaujímavé predmety z motocyklistiky.