Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2022 | Archív výstav

 

8.10. 2021 - 20.3.2022

Merkur

Pre malých aj veľkých, ktorí si chcú zaspomínať na detstvo pripravujeme interaktívnu výstavu MERKUR. Najväčším zberateľom a staviteľom tejto obľúbenej stavebnice je Jiři Mládek, ktorého najväčší model Oceľového mesta, trvalo vystaveného v Múzeu Polici nad Metují mu priniesol zápis do Guinessovej knihy rekordov

 

 

6.12.2021 – 31.1.2022

Prales Drastvica

Fotograf Jozef Pajerský analógovým stredoformátovým fotoaparátom dokumentuje pralesový zvyšok Drastvica nachádzajúci sa v Štiavnických vrchoch medzi obcami Voznica a Rudno nad Hronom. Je preto vzácne, že sa v Štiavnických vrchoch zachovalo územie, s výskytom starých stromov a minimálnym zásahom človeka, ktoré môžeme označiť ako pralesový zvyšok.

 

 

25.3. – 23.6. 2022

Podoby

Výber obrazov z tvorby Márie Debnárovej.

 

 

1.4. – 23.6. 2022

Otec a syn: Dodekovci

Výstava priblíži tvorbu a život dvoch významných novobanských osobností – Karola a Eugena Dodekovcov.

 

 

1.7. - 2.10. 2022

Skvosty z múzea

Výstava pripravená pri príležitosti 70. výročia založenia múzea prezentujúca zbierkové predmety s označením „naj“ – najstarší, najmladší, najväčší, najmenší...

 

 

 

8.7. – 18.9. 2022

Premeny

Výber obrazov z tvorby Michaly Lenčovej. Tieto budú zamerané na prírodu a okolie Novej Bane. Sprievodnou akciou výstavy budú kreatívne workshopy s autorkou výstavy.

 

 

24.8. – 30.9. 2022

Obrázok pre Darinku

Výstava výtvarných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku. V roku 2022 na tému „Voňavé leto“.

 

 

23.9. – 20.11. 2022

Moji susedia v Novej Bani

Portréty ľudí a psov v podaní Novobančana Vladimíra Tužinského.

 

 

10.10.2022 – 31.1.2023

Rok vo zvykoch slovenského ľudu

Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Prostredníctvom výstavy si priblížime zvyky ako Fašiangy, Vítanie jari, Dožinky, Mikuláš, Betlehemci...

 

 

25.11.2021 – 31.1.2023

Generácie na plátne

Výstava tvorby troch generácií, kde sa vzťah ku štetcu dedí. Tvorba starého otca Michala Tencera, otca Petra Kopernického a syna Šimona Kopernického.