Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2018 | Archív výstav

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Socha a obrazSOCHA A OBRAZ

12.12.2014 – 27.2.2015
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Poslednou výstavou, ktorú pripravilo Pohronské múzeum pre rok 2014 je výstava „Socha a obraz”. Jedná sa o výber z tvorby akademickej maliarky Moniky Kubinskej a akademického sochára Bohuša Kubinského. Základy svojej profesie získali štúdiom na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici v rokoch 1980-1984, kde sa spojil ich profesionálny i súkromný život, ktorý pretrval v úspešnej spolupráci až do súčasnosti.
Absolvovali mnoho spoločných výstav a projektov, zúčastnili sa skupinových výstav a sympózií. Vďaka vysokej hodnote ich umeleckých diel si vyslúžili zisk štipendií a ocenení, ktoré im priniesli trvalé uznanie v odborných a laických kruhoch.
Okrem početných výstav po Slovensku vystavovali napríklad tiež v Paríži, Aachene, či v Budapešti. Ich diela obdivovali návštevníci galérií v Holandsku, Rakúsku, Taliansku, ako aj vo vzdialenej Litve.
Veľkým úspechom bola tiež veľkolepá výstava v Centre súčasného umenia DOX v Prahe venovaná tématike prvej a druhej svetovej vojny.
V Pohronskom múzeu môžu návštevníci od 12. decembra obdivovať pôsobivé diela výtvarného umenia, výnimočné svojou emocionálnou hodnotou, estetickosťou a jedinečnosťou, v duchu kréda manželov Kubinských: „Výtvarné dielo by malo byť najmä pre ľudí, malo by ich potešiť a svojím tvarom i pôsobením zaujať”.

Výstavu finančne podporili: Mesto Nová Baňa, Knauf Insulation Nová Baňa, DeltaLight, Záhradkárske potreby Ján Ďurček Nová Baňa, Elba Holý Nová Baňa, Coop Jednota Žarnovica, Direct Real, Enviroplasty.

 

SOCHA A OBRAZ SOCHA A OBRAZ SOCHA A OBRAZ SOCHA A OBRAZ SOCHA A OBRAZ SOCHA A OBRAZ SOCHA A OBRAZ SOCHA A OBRAZ SOCHA A OBRAZ

 

 

Motýlia krásaMOTÝLIA KRÁSA

6.10.2014 – 28.11.2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Výstava Motýlia krása, ktorú pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši približuje na 22 paneloch denné a nočné motýle Slovenska, vzácne, zriedkavé a chránené druhy, bionómiu, tajomstvá sfarbenia a stratégiu obrany húseníc a motýľov, vzťah človeka k motýľom.
Motýle sú nielen jednou z najvyspelejších skupín hmyzu, ale aj najnápadnejšie sfarbenou. Počtom druhov tvoria asi 10 % z celkového počtu hmyzu a popri chrobákoch sa tešia najväčšej obľube entomológov. Motýľ je skutočným pokladom v ríši hmyzu. Krídla aj nenápadných alebo veľmi malých druhov sa pod lupou ukážu ako umelecké diela prírody s harmonickou súhrou farieb, vzoriek a kresieb. Na území Slovenskej republiky bolo doposiaľ zistených 3521 motýľov.
Oživením panelovej výstavy Motýlia krása sú preparované motýle Ing. Františka Holexu.

MOTÝLIA KRÁSA MOTÝLIA KRÁSA MOTÝLIA KRÁSA MOTÝLIA KRÁSA MOTÝLIA KRÁSA

 

40. rokov Špeciálnej školy a DSS Hrabiny40. rokov Špeciálnej školy a DSS Hrabiny

10.10.2014 – 28.11.2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Výstava 40. rokov špeciálnej školy a DSS Hrabiny prezentuje práce žiakov a dosiahnuté úspechy v rôznych oblastiach ich činnosti, ktoré sú doplnené veľkým množstvom fotografií mapujúcich históriu existencie oboch zariadení.
História špeciálneho školstva v Novej Bani sa začala písať 1. septembra 1974, kedy bola založená Osobitná škola pre telesne postihnutých v jednom komplexe s Ústavom sociálnej starostlivosti (dnes Domov sociálnych služieb). Špeciálni pedagógovia, vychovávatelia, rehabilitační pracovníci poskytovali komplexnú starostlivosť deťom s telesným a mentálnym postihnutím. Na základe záujmu rodičov bola v školskom roku 2005/2006 otvorená trieda Špeciálnej materskej školy, od školského roku 2011/2012 sú otvorené už dve triedy. Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím má v súčasnosti tri trojročné učebné odbory: „Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo“ – kvetinár, zeleninár, sadovník; „Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky“; „Pomocné práce v administratíve a službách“. Po ukončení trojročného učebného odboru žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie.
Dnes sú organizačnými zložkami Spojenej školy: Špeciálna materská škola pre deti s telesným postihnutím, Špeciálna základná škola pre deti s telesným postihnutím, Odborné učilište pre deti s telesným postihnutím, Praktická škola. Súčasťou školy sú: Školský klub detí a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Ústav sociálnej starostlivosti Hrabiny Nová Baňa bol uvedený do prevádzky 1. septembra 1974, ako účelové zariadenie pre telesne postihnutú mládež s pridruženým mentálnym postihnutím. Špecifický bol tým, že také zariadenia boli na Slovensku iba tri. Zariadenie poskytovalo služby deťom vo veku 5-19 rokov, osobitnú školu ukončili deti vo veku 15-17 rokov a tak bolo od roku 1986 zriadené odborné učilište pre telesne postihnutých pri Ústave sociálnej starostlivosti s odbormi „Výroba konfekcie so zameraním na šitie“ a „Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo“. Po roku 1990 začali vznikať nové zariadenia pre všetky druhy postihnutí, zmenil sa organizačný poriadok a hranica veku pri prijímaní do zariadenia sa znížila na 3 roky a ukončenie pobytu sa predĺžilo z 19 na 26 rokov. Nezávisle od školy sa začal v ústave vykonávať zácvik ľudovoumeleckej výroby pre rôzne pracovné činnosti. Podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. sa zmenil názov organizácie na Domov sociálnych služieb. Od 1. marca 2003 stanovil Krajský úrad v BB kapacitu domova na 120 miest. 1. mája 2004 prešla výchova mimo vyučovania na systém rodinných buniek, ktoré sa svojou činnosťou snažia nahrádzať rodinnú výchovu.

40. rokov Špeciálnej školy a DSS Hrabiny 40. rokov Špeciálnej školy a DSS Hrabiny 40. rokov Špeciálnej školy a DSS Hrabiny 40. rokov Špeciálnej školy a DSS Hrabiny 40. rokov Špeciálnej školy a DSS Hrabiny 40. rokov Špeciálnej školy a DSS Hrabiny 40. rokov Špeciálnej školy a DSS Hrabiny

 

 

Dámy v 19. storočíDámy v 19. storočí

Dámsky meštiansky odev, módne doplnky a vývojové trendy v odievaní od konca 18. storočia až do roku 1918
07.07.2014 - 19.09.2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Cieľom výstavy, ktorú pripravilo Gemersko-malohontské múzeum v spolupráci s Baníckym múzeum v Rožňave a SNM Múzeum Betliar, je prezentovať dámsky meštiansky odev a módne doplnky cez rôzne historické obdobia a vývojové trendy v odievaní, ovplyvnené historickým prostredím danej doby, od konca 18. storočia až do roku 1918.
Caraco, fichu, panier, redingot, chemise, bonnet, spencer, berte, canezou, schneppe, zuávka, polonaise, mantilla, pumps, corseletjupe a ďaľšie. Pod nezvyčajnou módnou terminológiou sa skrývajú dámske odevy, módne kusy, nosené mešťankami 19. storočia. Niektoré z nich môžeme vidieť už len v múzeách, iné sa nosia dodnes.
Druhá priemyselná revolúcia ovplyvnila vývoj technológií aj v textilnom priemysle, čo pocítila aj spoločnosť. Vďaka mechanizácii tkania, šitia a pletenia odievanie zlacnelo. Tým sa móda stala prístupná širším vrstvám spoločnosti. Nielen šľachta, ale aj meštianstvo sa začalo o módne trendy zaujímať. Práve preto sa spoločenské a hospodárske zmeny 19. storočia odzrkadľujú aj na móde a kultúre odievania danej doby.
Dámska móda v 19. storočí reprezentovala hlavne úspech manželov. V dobe posilnenia pozície meštianstva sa dámske odievanie stalo akýmsi symbolom spoločenského postavenia pána. V tomto storočí sa ženy inšpirovali hlavne z predošlých módnych štýlov a slohov, ako antika, gotika, renesancia, barok a rokoko, ale zaujímali sa aj o exotický Ďaleký východ. Kvitol historizmus, jednotlivé módne prvky sa miešali. V Uhorsku sa okrem toho nosil aj tradičný uhorský odev, tzv. „díszmagyar“. Bola to slávnostná róba, ktorá sa v 19. storočí rozšírila tak medzi šľachtou ako aj medzi meštianstvom.
Popri textilnom priemysle sa viditeľne rozvinula aj tlač, vďaka mechanizácii sa noviny, časopisy a magazíny stali dostupnými pre široké vrstvy. V 19. storočí sa objavili aj tzv. literárne módne časopisy, aj s módnou prílohou, ktoré popri beletrií lákali dámske čitateľky. Na prelome 19. a 20. storočia sa vyvinuli striktne módne časopisy, ktoré pravidelne zverejňovali farebné kreslené figúry vo svojej prílohe, ako aj strihy odevov.
Výstavu dopĺňa omaľovánka pre deti s historickým vývinom dámskeho odievania od vypuknutia veľkej francúzskej revolúce až po I. svetovú vojnu, a vejár na interaktívnu hru nacvičenia tajného vejárového jazyka, vhodná pre deti i dospelých. 

Dámy v 19. storočí Dámy v 19. storočí Dámy v 19. storočí Dámy v 19. storočí Dámy v 19. storočí Dámy v 19. storočí Dámy v 19. storočí

 

 

Tóny životaTóny života

Výber obrazov z tvorby Márie Šefferovej
07.07.2014 - 19.09.2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Tóny života je názov výstavy, ktorá predstavuje výber abstraktných obrazov Márie Šefferovej. Narodila sa, žije a tvorí v Nitre. Doménou autorky sú abstraktné obrazy, na ktorých zachytáva myšlienky alebo sa venuje motívom, ktoré ju oslovili. Abstrakcia je pre ňu sloboda prejavu vyjadrená v obrazoch, bez obmedzení, bez hraníc, bez pravidiel. Vo svojich dielach sa snaží zhmotniť svoje pocity, ktoré prežíva, hlavne z optimistických stavov duše. Vychádza z reality, maliarsky ju pretvára, zabstraktňuje. Príroda je studnica, odkiaľ čerpá inšpiráciu. Z obrazu nebude umelecké dielo, ak v ňom nie je duša, ak nekomunikuje posolstvo.
Z farieb má rada najmä teplé odtiene a pri svojej tvorbe používa akrylové farby. Ich schopnosť rýchlo schnúť a vysoká kvalita farieb sa hodí na dynamické obrazy plné expresívnosti. Maľovanie je pre autorku určitým spôsobom aj terapia. Je to spôsob, ktorým môže zo seba dostať pocity a nálady. Pozoruje viac dianie okolo seba a premieta si ho ako námety na maľby. Snaží sa byť v myslení pozitívna a pretaviť svoje sny cez farby na plátno. Inšpirácia prichádza nebadane, maľuje bezprostredne, spontánne, srdcom.
Abstraktná tvorba autorke vyhovuje, pričom má vždy na mysli aj úžitkové určenie svojich obrazov v interiéri. Autorka vytvorila vlastnú maliarsku techniku – maľbu na sadrový podklad. Podklad niekedy predurčuje povrch maľby, inokedy ho výrazne štrukturuje, alebo využíva rôzne techniky, aplikácie...
Abstrakcia je doménou Márie Šefferovej – slobodným prejavom, pripomínajúcim prírodu ako studnicu poznania. Charakteristickým znakom tvorby sú obrazy bez rámov, čím podčiarkuje, že tu nejde o výrez skutočnosti, ale o skutočnosť samu, bezprostredne komunikujúcu s okolím. Absencia rámu umožňuje obrazu plynule prúdiť do okolitého prostredia, dotvárať ho, obohacovať. Bez ohraničenia rámom tak obraz nie je uzavretým svetom sám o sebe, ale dostáva v rôznych prostrediach nový život.
Svoju tvorbu už predstavila na 60 autorských výstavách a na 12 kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Vystavovala už v ČR, Maďarsku, Viedni a obrazy putovali aj do zahraničia (USA, Anglicko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko). Zúčastnila sa viacerých domácich a medzinárodných plenérov. Ilustrovala básnickú zbierku A.A. Pižurného „Pandorina skrinka“.
Vystavované obrazy sú moderné diela, ponúkajúce nový rozmer myšlienok a emócií a tak autorka dúfa, že zaujmú.

Tóny života Tóny života Tóny života Tóny života Tóny života

 

 

Chlapci viničiariChlapci viničiari

Obrazy nielen Novej Bane, ale i iných miest v podaní Petra Kopernického a Vladimíra Tužinského
12.5. – 27.6.2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Zaujímavou výstavou pre návštevníkovej múzea bude určite i výstava uvedená pod názvom Chlapci viničiari, ktorá bola sprístupnená vernisážou dňa 9. mája 2014. Výstava prezentuje výber obrazov z tvorby dvoch Novobančanov – Petra Kopernického a Vladimíra Tužinského.
Peter Kopernický – zdedil svoj skromný talent pravdepodobne po starom otcovi Michalovi Tencerovi (zimné večery si krátil maľovaním obrazov, ktorými obdarovával svoju rodinu i priateľov, venoval sa krajinomaľbe a bol prvým veľkým vzorom pre autora).
Cez svoje školské časy navštevoval Ľudovú školu umenia a po jej absolvovaní, sa k umeniu vracal len sporadicky.
Iskričky svojho talentu začal opäť rozfúkavať približne pred 15 rokmi. Po návšteve martinského skanzenu mu natoľko učarovala ľudová architektúra, že ceruzkou nakreslil niekoľko jeho domčekov. Potom prišiel na rad Vlkolínec, Pribylina a plamienok sa postupne začínal zväčšovať. V hľadaní sa v rôznych technikách, mu učarovala ceruzka a suchý pastel.
Svoje diela prezentoval v roku 2004 na regionálnej výstave „Moja zem“ v Pohronskom múzeu v Novej Bani a v roku 2005 na „Jarnom salóne“ v Žiari nad Hronom.
V posledných rokoch nachádza inšpiráciu prevažne v novobanskom chotári, bohatom na históriu i tradície. Námety na tvorbu čerpá zo starých fotografií, pohľadníc alebo z našich historických budov. Taktiež ho inšpiruje život na našom vidieku, folklór, banícke tradície a sezónne práce našich otcov.
Vladimír Tužinský sa narodil v Banskej Bystrici 12.3.1958. Svoje detstvo prežil so svojimi rodičmi a dvoma súrodencami na Viničnom vrchu v Novej Bani, kde absolvoval základnú školu, počas ktorej navštevoval výtvarný krúžok. Svoj talent na kreslenie v tej dobe odpozoroval od starého otca, ktorý vedel krásne ručne obrábať drevo a vyšívať.
Po skončení základnej školy viedli jeho kroky na SUŠ v Kremnici – odbor umelecký kováč, no o dva roky školu opustil z nezištných dôvodov. Potom ho to zavialo na kamenársku učňovku v Krupine, ktorú šťastne ukončil. Nasledovala základná vojenská služba na dva roky. Po vojne pracoval ako kamenár po celom Slovensku. Príležitostne spolupracoval s rôznymi sochármi...Jeho cesty sa ďalej uberali do gastronómie a dodnes pracuje ako kuchár.
Počas voľných chvíľ rád maľuje a kreslí. Medzi techniky, ktoré používa patria pastel, akvarel, ceruzka. Výstava Chlapci viničiari je jeho prvou autorskou výstavou.

Chlapci viničiari Chlapci viničiari Chlapci viničiari Chlapci viničiari Chlapci viničiari Chlapci viničiari Chlapci viničiari Chlapci viničiari Chlapci viničiari Chlapci viničiari

 

Fantázia z drevaFantázia z dreva

Výber z tvorby Janky Majerskej a Jozefa Košíka
12.5. – 27.6.2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Pohronské múzeum v Novej Bani predstavuje širokej verejnosti novú výstavu s názvom Fantázia z dreva, ktorá je sprístupnená od 12. mája 2014. Výstava predstavuje práce autorov Janky Majerskej a Jozefa Košíka, ktorých spojila spoločná záľuba – láska k drevu.
Janka Majerská zdedila svoj remeselnícky fortieľ po svojom otcovi – rezbárovi Júliusovi Katinovi, ktorý popri výrobe bačovského riadu dokázal majstrovsky zachytiť život ľudí a dedinu v minulosti. Po absolvovaní Strednej odbornej školy hotelovej vo Zvolene ju stále lákala vôňa lipového dreva. Učarilo jej vedomie v schopnosť vdýchnuť tomuto pôvabnému prírodnému materiálu dušu pomocou ruky človeka. V roku 1996 absolvovala rezbársky kurz v Martine, kde získala osvedčenie Výrobca tradičnej domáckej a remeselnej výroby, vyrezávanie, drevárske konštrukcie.
Na začiatku svojej umeleckej tvorby zhotovovala črpáky, realisticky stvárnené malé zvieratká, starých remeselníkov pri práci, betlehemy... Po roku 2008 v rámci vyhlásenia regionálnej výstavy – Tradičná ľudová hračka sa začala orientovať na prácu tematicky zameranú k tradičnej ľudovej hračke. Postupom času si vytvorila svoje typické koníky realizované štylizovanou formou, ktoré neskoršie dekorovala vruborezom a morením. Ako vyspelá rezbárka sa v úlohe lektorky pravidelne zúčastňuje tvorivých dielní a spolupracuje s ÚĽUV v Bratislave.
Autorka za zúčastnila na nasledovných výstavách: „Moja zem“ – celoslovenská výstava ĽUT 1990, „Človek a jeho tvorivé záujmy“ Ružomberok 2007, „Ľudová hračka“ – regionálna výstava 2008, „Človek a jeho tvorivé záujmy“ 2010, „Piesty“ – regionálna súťažná výstava 2010 /1.cena/, „Sverag“ – slovensko-švédska putovná výstava 2011, „Detská hračka“ – medzinárodná výstava Dolný Kubín a Bielsko Bialá Poľsko 2011, „Madonka“ – regionálna súťažná výstava 2012 /3. cena/, „Drevo v rukách ženy“ Banská Štiavnica 2012, „Tradičná hračka“ Dolný Kubín 2013.
Jozef Košík je obyvateľ Hronoviec v okrese Levice, povolaním zdravotník, milovník prírody a dreva. Jeho láska k drevu je úzko spojená s umeleckým sústružením dreva, tokárstvom.
Asi pred dvadsiatimi rokmi si podľa svojich predstáv dal zhotoviť točovku /sústruh/, na ktorej pracuje dodnes. Zameriava sa prevažne na figurálnu svietnikovú tvorbu.
Od roku 2010 svoju kreatívnu tvorbu zameral na misy, misky a taniere.
Svoje výrobky dotvára moridlami, farbami, rôznymi textúrami, opaľovaním, voskovaním, olejovaním i lakovaním .
Veľmi zaujímavé a inšpiratívne sú kombinácie dreva s glitrami, flitrami so štrasom,
kamienkami i rôznofarebnými tenkými fóliami.
Jeho práce majú charakter úžitkovo – dekoratívny. Aj napriek tomu, že je Jozef Košík samouk, jeho práce sú na vysokej profesionálnej úrovni.
Vystavoval v Hronovciach, Leviciach, Želiezovciach, Nitre, Košiciach i v Novej Bani.
Inšpiráciu nachádza všade okolo seba, lebo ju hľadá s otvorenými očami a veľmi citlivo.

Fantázia z dreva Fantázia z dreva Fantázia z dreva Fantázia z dreva Fantázia z dreva Fantázia z dreva Fantázia z dreva

 

 

Náš neskutočný svetNÁŠ NESKUTOČNÝ SVET

Enkaustika a jej podoby
10.3. – 30.4.2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Banskobystrický samosprávny kraj – Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozývajú na novú výstavu s názvom Náš neskutočný svet, ktorá bude sprístupnená vernisážou dňa 7. marca 2014 o 17,00 hod.
Výstava Náš neskutočný svet prezentuje enkaustiku a jej podoby v dielach Alice Bindovej, Alice Kasanovej, Kataríny Bobišovej, Laury Écsiovej a Ľubomíry Brigantovej.
Enkaustika je starobylá maliarska technika, pri ktorej sa ako farbiace médium používa roztavený farebný vosk. Jej korene siahajú až do antického Grécka, teda do obdobia spred takmer 3000 rokmi. Poznali ju však maliari aj v starovekom Egypte, Ríme či v Byzancii. Známa a vyhľadávaná bola ešte aj v stredoveku. Neskôr však akoby upadla do zabudnutia a na svoje „znovuobjavenie“ musela čakať až do 2. polovice 19. storočia. Najväčší rozmach však zažíva od 90. rokov 20. storočia, pričom v súčasnosti sa teší čoraz väčšiemu záujmu. Jej čaro spočíva v zdanlivej jednoduchosti, vysokej estetickosti, v možnosti zobrazenia tak abstrakcie, ako aj konkrétnych aspektov. Majster enkaustiky dokáže prostredníctvom tejto techniky vyjadriť svoje vnútorné pocity, umelecké cítenie, fantáziu, ale tiež vyslať akési posolstvo v podobe stvárnenia svojho diela. O pravdivosti týchto slov sa môžete presvedčiť priamo na prehliadke výstavy.
Vystavované diela na výstave Náš neskutočný svet sú predajné a výťažok z predaja obrazov pôjde v prospech Detského domova v Novej Bani.

 

NÁŠ NESKUTOČNÝ SVET NÁŠ NESKUTOČNÝ SVET NÁŠ NESKUTOČNÝ SVET NÁŠ NESKUTOČNÝ SVET NÁŠ NESKUTOČNÝ SVET NÁŠ NESKUTOČNÝ SVET NÁŠ NESKUTOČNÝ SVET

 

 

Kreatívni senioriKREATÍVNI SENIORI

Výrobky šikovných rúk členov Denného centra seniorov Lipa
10.3. – 30.4.2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Banskobystrický samosprávny kraj – Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozývajú na výstavu Kreatívni seniori, ktorá bude otvorená vernisážou dňa 10. marca 2014 o 16,00 hod.
Výstava prezentuje diela šikovných rúk členov Denného centra seniorov Lipa v Novej Bani, ktoré bolo zriadené mestom Nová Baňa v roku 2011. Členovia centra sa stretávajú dva krát týždenne a na kreatívnych dielňach skúšajú rôzne techniky ako napríklad papierové pletenie, dekupáž – servítková technika, origamy – skladanie papiera, enkaustika – maľba voskom, maľba na sklo, vitráž, suché aranžmán, pergamáno – papierové krajky, kraslice, recyklovanie plastov či nepotrebného textilu, tvorbu vianočných dekorácií, rôzne výšivky či háčkované dečky.
Denné centrum seniorov Lipa chce prezentáciou diel na výstave Kreatívni seniori pozvať ľudí medzi seba a ukázať im, ako zmysluplne môžu využiť svoj voľný čas. Touto cestou chce tiež poďakovať mestu za vytvorené podmienky v peknom prostredí a finančné zabezpečenie ich aktivít.

 

Kreatívni seniori Kreatívni seniori Kreatívni seniori
Kreatívni seniori Kreatívni seniori Kreatívni seniori Kreatívni seniori Kreatívni seniori Kreatívni seniori

 

 

Vo svete fariebVO SVETE FARIEB

Výstava obrazov z tvorby Márie Horčinovej
13. december 2013 – 28. február 2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava prezentuje výber z tvorby Márie Kasanovej – Horčinovej. Už odmala boli kamarátmi autorky pastelka a výkres. Obdivuje tóny farieb prírody ročných období. Fascinujú ju práce amatérskych výtvarníkov, pretože mnohí z nich dokážu vytvárať pekné diela. Na plátno či výkres vedia vniesť štetcom, pastelkami svoje pocity, to ako vidia prírodu svoji očami a pritom sú vedení len sami sebou. Stala sa jednou z nich.
S maľovaním začala v novembri 2004. Svojou tvorbou sa verejnosti prvýkrát odprezentovala v roku 2005 a to na výstave „Jarný salón 2005“ v Žiari nad Hronom, kde bola za svoje práce aj ocenená. Odtiaľ sa jej obrazy dostali na celoslovenskú výstavu „Výtvarné spektrum 2006“ v Humennom. Práve toto všetko podnietilo autorku k intenzívnejšiemu maľovaniu. Jej technikou maľovania je suchý pastel.

VO SVETE FARIEB VO SVETE FARIEB VO SVETE FARIEB VO SVETE FARIEB VO SVETE FARIEB VO SVETE FARIEB VO SVETE FARIEB

 

Krása zo sklaKRÁSA ZO SKLA

Výstava venované kráse slovenského skla zo sklárni Lednické Rovne
13. december – 28. február 2014
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Pohronské múzeum v Novej Bani v spolupráci so Slovenským sklárskym múzeom Lednické Rovne predstavujú verejnosti výstavu Krása zo skla, ktorá prezentuje výrobky sklárne Lednické Rovne od svojich začiatkov až po súčasnosť. Skláreň v Lednických Rovniach bola založená ešte v roku 1892 ako posledná najväčšia skláreň viedenskej spoločnosti Jozef Schreiber a synovci. Pôvodne sa orientovala na výrobu tabuľového skla, no čoskoro prešla na výrobu úžitkového lisovaného skla a dva roky po založení začala písať históriu výrobcu ručne fúkaného nápojového skla. Možno to znie trocha nadsadene, no sklo sa stalo skutočne súčasťou módneho priemyslu. Každé obdobie má predsa nielen obľúbený štýl hudby, smer v maľovaní, ale aj v zariaďovaní domácností. Sklárne v Lednických Rovniach nemohli byť ani o krok pozadu. Rozvíjali sa aj rôzne zušľachťovacie techniky a technológie. V sklárni v Lednických Rovniach sa ako v prvej na kontinente používali pantografy, ktorých moderné verzie riadené počítačom sa používajú doteraz.
Pre skláreň v Lednických Rovniach je typické najmä hutne tvarované úžitkové sklo, hladké i zušľachtené, vyrábané strojovo i ručne fúkané, pre ktoré je charakteristická jednoduchá línia nápojového skla. Okrem kalíškov a pohárov je súčasťou výroby aj rôzny doplnkový sortiment – misy, vázy, krčahy, dózy, svietniky a podobne. A na tomto všetkom sa okrem majstrov sklárov podieľajú aj profesionálni výtvarníci. V prenesenom zmysle by sa dalo povedať, že dizajnéri dávajú výrobkom zo skla tvár i dušu. Počas posledných rokov boli takýmito nositeľmi dizajnu výrobkov z Lednických Rovní výtvarníci ako Karol Hološko, Jaroslav Taraba, Ladislav Pagáč, Jozef Kolembus, Juraj Steinhübel, Peter Šipoš, Patrik Illo, Mária Berkyová-Račeková...
Od založenia sklárni v Lednických Rovniach uplynulo 121 rokov a bilancia progresu je uspokojivá. V súčasnosti vyrábajú 55 – 60 miliónov kusov skla ročne. Napriek neodmysliteľnému technologickému pokroku, bez ktorého by toto číslo dosiahli len ťažko, si firma stále zakladá na tradíciách, ktorých trvalou súčasťou zostáva aj naďalej ručná výroba skla. Moderné automatické linky vyrábajúce kalíšky, poháre, vázy a misy len veľmi ťažko rozoznateľné od ručnej práce ani v budúcnosti nenahradia cit, umenie a dušu sklárskeho majstra.

KRÁSA ZO SKLA KRÁSA ZO SKLA KRÁSA ZO SKLA KRÁSA ZO SKLA KRÁSA ZO SKLA KRÁSA ZO SKLA KRÁSA ZO SKLA

 

V mojom sveteV mojom svete

Peter Staník
8. november – 6. december 2013
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Banskobystrický samosprávny kraj a Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozývajú na výstavu V mojom svete, ktorá je výstavou prác pána Petra Staníka. Na výstave sú zastúpené drevená a kamenná plastika a tiež práce z kovu. Hosťujúcim autorom na výstave je Vojtech Závadský, ktorý výstavu obohatil o obrazy.
Umelecké cítenie Petra Staníka a túžba po tvorbe ho nútili hľadať smer, ktorý by vyhovoval jeho naturelu a prostrediu, v ktorom žije. V roku 1997 pri prechádzke v lese našiel zaujímavý samorast, ktorý ho veľmi zaujal. Doma sa pokúsil kuchynským nožíkom o jeho opracovanie a tak bolo prvé dielko na svete...
Postupom času sa ukázalo, že toto je to, čo Peter Staník tak veľmi hľadal a čo ho napĺňa. Drevo a drevorezby mu učarovali a stali sa neoddeliteľnou súčasťou jeho bytia... Začal tvoriť, najprv len vyrezával rúčky na črpáky a sochy s ľudovým motívom...
V roku 2009 sa pod pseudonymom Peter Mydlo predstavil na regionálnej súťaži „Jarný salón“ v Žiari nad Hronom, odkiaľ jeho práce postúpili na celoslovenský salón „Výtvarné spektrum“ v Humennom, kde sa odbornej porote najviac páčila plastika s názvom „Sudičky“. V roku 2013 sa na súťaži „Jarný salón“ predstavil opäť, kde s dielom „Alfa samec“ postúpil na celoslovenské kolo.
Vo svojej súčasnej tvorbe sa autor zameriava výlučne na sochy, ktoré majú hlbokú myšlienku a moderný charakter... Cez svoje diela sa snaží upútať možno náhodného okoloidúceho a aspoň chvíľu s ním komunikovať.

V mojom svete V mojom svete V mojom svete V mojom svete V mojom svete V mojom svete

 

Jesenné litánieJesenné litánie

8.november – 6.december 2013
Výstava obrazov Michala Šustáka
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Banskobystrický samosprávny kraj – Pohronské múzeum v Novej Bani predstavia širokej verejnosti novú výstavu Jesenné litánie, ktorá je výstavou obrazov pána Michala Šustáka z Kozároviec. Výstava bola sprístupnená vernisážou dňa 8. novembra 2013.
Autor svoje prvé olejomaľby, krajinky maľoval ako 15-ročný. Momentálne maľuje nepretržite 12 rokov s tým, že maľovaniu sa venuje 3-4 mesiace v roku vždy v zimnom období. Jeho ateliérom je kuchyňa a fonetickými spoločníkmi sú mu skupiny ako Atomic Rooster, Beatles, Canned Heat, Genesis, ZZ Top... Svoje obrazy charakterizuje niečo ako koláž. K námetu svojich obrazov si vyberie časti obrazov známych či menej známych maliarov. Dve – tri časti zmixuje, použije ich nepretvorené, prípadne čiastočne pozmenené alebo aj absolútne deformované so stopami pôvodného autora, pridá svoju časť ako spojovací element, ktorý vysunie do popredia obrazu, či rozptýli pomedzi „majstrov“ alebo zasunie do pozadia. Takto sa jeho spoluautormi stali viac-menej známi maliari ako Lawrence Alma, Hieroným Bosch, Michelangelo, Merisi Garavaggio, Paul Gauguin, Andy Warhol, Johan Zoffany...
Medzi miesta, na ktorých autor vystavoval svoje diela patria rodná obec, Banská Bystrica, Bratislava, Komárno, Levice, Nitra, Svätý Anton, Zvolen. Jeho stálou výstavnou sálou je už cca 8 rokov kaviareň Alžbetka na Psiaroch, kde každoročne dvakrát mení kolekciu svojich obrazov.
Maľovanie nie je povolaním autora, je to jeho záľuba, tak ako abstinencia, beh, cyklistika, geocaching, wandrovanie...

Jesenné litánie Jesenné litánie Jesenné litánie Jesenné litánie Jesenné litánie Jesenné litánie

 

 

Kresťanské tradície v zbierkach PMKRESŤANSKÉ TRADÍCIE

Výstava predmetov s cirkevnou tematikou zo zbierkového fondu Pohronského múzea
20. júna 2013 – 25. október 2013
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Pohronské múzeum v Novej Bani predstavuje verejnosti novú výstavu s názvom Kresťanské tradície, ktorá je venovaná významnej udalosti dejín Slovenska – 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda, ktorí prišli na naše územie ohlasovať nielen Božie slovo, ale i vzdelanie a kultúru. Výstava ponúka 221 materiálovo, žánrovo i účelovo rôznorodých exponátov, kde môže návštevník vidieť pestrý výber predmetov s cirkevnou tematikou, počnúc slávnostnými rúchami kňazov, cez ukážky náboženskej literatúry, relikviárov svätých, ukážok umelecko-remeselných diel, obrazov, až po mestské pečatidlá a pôvodný erb mesta. Po prvý krát je verejnosti sprístupnená baroková olejomaľba Svätý Peter zapiera Krista od neznámeho autora z 18. storočia, kompletne reštaurovaná v roku 2012 akademickou maliarkou Zuzanou Komendovou.
Celú výstavu autorsky pripravil kolektív pracovníkov Pohronského múzea, ktorý sa teší na Vašu účasť.

 

Kresťanské tradície v zbierkach PM Kresťanské tradície v zbierkach PM Kresťanské tradície v zbierkach PM Kresťanské tradície v zbierkach PM Kresťanské tradície v zbierkach PM

 

 

Hory a vodaHORY A VODA

Výstava fotografií Ing. Svetozára Gavoru a Mgr. Ľubice Kormaňákovej
12. apríla 2013 – 31. mája 2013
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Banskobystrický samosprávny kraj – Pohronské múzeum v Novej Bani – Vás srdečne pozývajú na výstavu Hory a voda, ktorá bude otvorená dňa 12. apríla 2013.
Výstava „Hory a voda“ je prezentáciou fotografií z ciest cestovateľov Ing. Svetozára Gavoru a Mgr. Ľubice Kormaňákovej. Návštevník môže vidieť fotografie zachytávajúce dominantu vody a hôr v prírode z rôznych kútov sveta.
Čakajú na Vás zábery z Álp, Pyrenejí, Himalájí, Ánd, ale aj zo Slovenských Tatier, ktoré sú v kontraste so zábermi vodopádov, riek a morí. Pekné zábery sú napríklad z Kapverdského ostrova Fogo, kde sa napriek nehostinnému prostrediu na úpätí sopky pestuje vinič, ale aj z argentínskeho ľadovca Perito Moreno, ktorý popiera všetky teórie o globálnom otepľovaní a naďalej neustále rastie. Fotografie tak ponúkajú možnosť, za krátky okamih precestovať pozoruhodnými miestami našej planéty a žasnúť nad jej krásami.
Veď podľa slov samotných vystavovateľov: „Vracať sa neprestanete nikdy. Nevera nehrozí. Hory sú láska na celý život“.

HORY A VODA HORY A VODA HORY A VODA HORY A VODA

 

V dobrom aj v zlomV DOBROM AJ V ZLOM

Svadobné trendy v minulosti, krása a jedinečnosť svadobného dňa
12. apríla 2013 – 31. mája 2013
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Banskobystrický samosprávny kraj – Pohronské múzeum v Novej Bani – Tekovské múzeum v Leviciach – Ponitrianske múzeum v Nitre Vás srdečne pozývajú na výstavu V dobrom aj v zlom..., ktorá bude otvorená dňa 12. apríla 2013.
Výstava „V dobrom aj v zlom...“ ponúka dobový prierez vývinu svadobných šiat od začiatku 20. storočia až po návrhy svadobných šiat budúcnosti. Návštevníci si môžu pozrieť, v akých šatách sa vydávali ženy v minulosti, oboznámia sa s tradíciami spojenými so svadbou, ako aj s tým, ako vyzerala výbava správnej nevesty. Okrem vystavených šiat je výstava obohatená množstvom dobových fotografií a oznámení, ukážok z výbav neviest, svadobných prsteňov a iných doplnkov, ako aj zaujímavým sprievodným textom. Dúfame, že svojim zameraním zaujme všetky vekové kategórie, nielen ženského pohlavia.

V DOBROM AJ V ZLOM V DOBROM AJ V ZLOM V DOBROM AJ V ZLOM V DOBROM AJ V ZLOM V DOBROM AJ V ZLOM V DOBROM AJ V ZLOM V DOBROM AJ V ZLOM

 

 

SYMFÓNIA Z HODRUŠESYMFÓNIA Z HODRUŠE

Študentské práce – maľba, grafika, fotografia, 3D práca s kovom, výtvarné spracovanie kovov, šperky
14. február 2013 – 2. apríl 2013
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Banskobystrický samosprávny kraj – Pohronské múzeum v Novej Bani – Súkromná stredná umelecká škola Hodruša – Hámre Vás srdečne pozývajú na výstavu Symfónia z Hodruše, ktorá bola otvorená slávnostnou vernisážou dňa 14. februára 2013.
Výstava „Symfónia z Hodruše“ je prezentáciou talentu a výtvarného cítenia študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši- Hámroch a tým aj v neposlednom rade pedagógov, ktorí ich vedú pri ich tvorbe, kde vzniká vzájomná interakcia vzťahu učiteľ žiak, žiak učiteľ. Tým sa navzájom vytvára inšpiratívny priestor pre zhmotňovanie predstáv, talentu a pohľady na svet cez oči tvoriaceho človeka.
V jednom okamihu na jednom mieste sa spájajú, prelínajú a navzájom aj dopĺňajú praktické zručnosti a vedomosti autorov umeleckých remesiel s autormi umeleckých diel vytvorenými ladnými a takmer bezchybnými pohybmi a ťahmi štetca. Jedni aj druhí sa tak snažia zhmotniť svoje predstavy a sny. Tak len dokazujú, že umenie nezobrazuje viditeľné ale robí viditeľným.
Témy prác v maľbe, kresbe a grafike si žiaci volia z netradičných oblastí života, spravidla s určitým emočným nábojom. Často do výtvarnej polohy transponujú vlastný zážitok prostredníctvom svojho talentu a získanej techniky.
Fotografický dizajn prezentuje portréty, autoportréty, krajinu, makro a rôzne situácie. Fotografie sú následne spracované v PC, prostredníctvom grafických editorov, iné zostávajú v čistej podobe. Prezentované sú formou tlače a prezentácie.
Dizajn rieši moderné a funkčné tvary úžitkových predmetov a pútačov.
Diela remeselníckeho charakteru reprezentujú odbornú zručnosť a tradíciu. Tradíciu zlatníctva, šperku, kováčstva a rytín na Slovensku. Zaoberajú sa tvorbou šperkov, sakrálnych predmetov, chladných zbraní, plastických a plošných rytín na strelných zbraniach a úžitkových predmetoch, minciach.

SYMFÓNIA Z HODRUŠE SYMFÓNIA Z HODRUŠE SYMFÓNIA Z HODRUŠE SYMFÓNIA Z HODRUŠE SYMFÓNIA Z HODRUŠE SYMFÓNIA Z HODRUŠE

SYMFÓNIA Z HODRUŠE SYMFÓNIA Z HODRUŠE SYMFÓNIA Z HODRUŠE SYMFÓNIA Z HODRUŠE

 

MÚZEUM, NAŠA 60-ROČNÁ POKLADNICA HISTÓRIE

19.november 2012 – 8.február 2013
Pohronské múzeum, Nová Baňa

MÚZEUM, NAŠA 60-ROČNÁ POKLADNICA HISTÓRIEPohronské múzeum v Novej Bani predstavuje širokej verejnosti novú výstavu s názvom Múzeum, naša 60-ročná pokladnica histórie, venovanú 60. výročiu vzniku nášho múzea, histórii a ukážkam z pestrej palety jeho činností. Na výstave návštevníci uvidia rekonštrukciu prvotných expozícií a výber predmetov z výskumnej a akvizičnej činnosti, ako aj ukážku konzervovaných a zreštaurovaných predmetov.
Pohronské múzeum vzniklo pôvodne ako Okresné múzeum 8. augusta 1952 uznesením Rady ONV v Novej Bani. Pre verejnosť bolo sprístupnené už v poslednom štvrťroku 1952. Prvým správcom múzea bol zanietený novobanský zberateľ starožitností Anton Solčiansky. Jeho rozsiahla zbierka predmetov nielen novobanského pôvodu sa stala základnom pre vznik takejto inštitúcie. V dnešnej dobe však už nie je možné s presnosťou určiť celkový jej rozsah. V súčasnosti evidujeme 360 najrôznejších predmetov a 650 kusov mincí z pôvodnej solčianskeho zbierky. K nej sa pri vzniku múzea pridalo 220 predmetov, ktoré boli dovtedy uchovávané v mestskom archíve. Aj tieto predmety tvorili základ zbierkového fondu múzea, ktorý sa od tohto okamihu neustále rozširoval.
Už od svojho počiatku si múzeum plnilo svoje poslanie zachraňovať, chrániť, uchovávať a prezentovať hmotné doklady histórie nielen najbližšieho okolia. Svedčí o tom zbierkový fond múzea, ktorý v tomto čase tvorí takmer 15 000 kusov zbierkových predmetov z oblasti histórie, archeológie, etnografie, umenia, techniky, geológie či numizmatiky.

 

MÚZEUM, NAŠA 60-ROČNÁ POKLADNICA HISTÓRIE MÚZEUM, NAŠA 60-ROČNÁ POKLADNICA HISTÓRIE MÚZEUM, NAŠA 60-ROČNÁ POKLADNICA HISTÓRIE MÚZEUM, NAŠA 60-ROČNÁ POKLADNICA HISTÓRIE MÚZEUM, NAŠA 60-ROČNÁ POKLADNICA HISTÓRIE MÚZEUM, NAŠA 60-ROČNÁ POKLADNICA HISTÓRIE

 

ZLOMKY VIANOC

Obrazy zo zbierok Pohronského múzea.
12.november 2012 – 8.február 2013
Pohronské múzeum, Nová Baňa

ZLOMKY VIANOCBanskobystrický samosprávny kraj a Pohronské múzeum Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na výstavu Zlomky Vianoc, ktorá je výstavou obrazov z vlastných zbierok Pohronského múzea. Pohronské múzeum v Novej Bani začalo budovať svoj fond zbierok výtvarného umenia od roku 1954, teda už dva roky po svojom vzniku. Počtom síce neveľká, ale z hľadiska celoslovenského, ako i regionálneho o to významnejšia zbierka zahŕňa diela počnúc gotikou, končiac moderným umením 20. storočia.
Výstava Zlomky Vianoc je výberom z našich zbierok, ktorým predstavujeme umenie 20. storočia. Na výstave budú predstavené diela autorov Ľudovíta Križana, Eugena Dodeka, Marka Gellena, Ivana Budinského, Istvána Burcharda – Bélaváryho, Dariny Gladišovej. Najstarším dielom na výstave je interiér meštianskej izby, ktorej autorom je István Burchard – Bélaváry. Novobanský rodák, výtvarný pedagóg Eugen Dodek, zachytával tvár nášho mesta v 2. štvrtine 20. storočia a jeho vystavenými dielami sú Zimný pohľad na radnicu a mesto, Stará časť mesta so štôlňou, Božia muka v Starej Hute a Banícke domky na Vŕškoch. V našom regióne strávil desaťročie zo svojho života aj známy slovenský autor Ľudovít Križan, pre ktorého sa i naše mesto stalo inšpiráciou k vytvoreniu olejomaľby, ktorú majú možnosť vidieť návštevníci po prvý krát. Od novobanského umelca, sochára a maliara Ivana Budinského, ktorý po sebe zanechal bohatú tvorbu to budú diela Žehra, Usadlosť a Štále. V zbierkach múzea sa nachádza viacero pohľadov na Novú Baňu od Marka Gellena, ktoré vytvoril v 70. rokoch 20. storočia, z ktorých bol vybratý pohľad na Banícku kaplnku. S naším mestom je späté i meno Dariny Gladišovej. V muzeálnej zbierke sa nachádza päť diel tejto autorky, prevažne z ranejšieho obdobia tvorby, konkrétne sú to: Štálanský dvor I., Jesenné pole z Novej Bane, Ploty – Bukovina, Krajina z Novej Bane, Štálanský dvor II.

ZLOMKY VIANOC ZLOMKY VIANOC ZLOMKY VIANOC ZLOMKY VIANOC

 

STRETNUTIE

Výstava z diel výtvarníčky a pedagogičky Barbory Brodzianskej, novobanskej rodáčky.
STRETNUTIE - Barbora Brodzianska7.september 2012 – 2. november 2012
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Banskobystrický samosprávny kraj - Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozývajú na výstavu obrazov s názvom Stretnutie z tvorby novobanskej rodáčky Barbory Brodzianskej, ktorá bola sprístupnená slávnostnou vernisážou dňa 7. septembra 2012. Autorka už odmalička prejavovala záujem o výtvarnú tvorbu. Umelecké ambície rozvíjala na Strednej priemyselnej škole Samuela Stankovianskeho v Banskej Štiavnici, odbor textilné výtvarníctvo, ďalej v štúdiu pokračovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, odbor výtvarná výchova. Počas štúdia absolvovala výmenný študijný pobyt v Slovinskej Ľubľane, ktorý ju obohatil o nové grafické techniky a iné trendy v súčasnom umení. Venuje sa keramickej tvorbe, abstraktnej maľbe na drevo a plátno. Využíva výtvarné výrazové prostriedky, ako sú: experiment, náhoda a farebný kontrast, ale zachováva si svoj typický výtvarný prejav. Používa charakteristickú farebnosť zloženú z teplých farebných tónov a svoj typický výtvarný rukopis. Tvorba autorky prechádza od ilustračného k abstraktnému umeleckému prejavu, ktorý ešte nie je celkom uzavretý. Jej tvorba je emotívna a osobná, používa teplé farebné tóny - odtiene červenej, žltej, oranžovej a zemité farby s protipólom studených farieb. Výtvarným námetom z ktorého čerpá počas celej svojej tvorby je človek, jeho vnútorný svet a pocit. Orientuje sa na duchovnú časť života, z ktorého pre ňu plynie inšpirácia, nachádza ju v meditáciách a v tichu prírody. Prvú výstavu v Dunajskej Lužnej otvorila 14. mája 2009 pod názvom Tajomné svety. Od roku 2010 sa orientuje na maľbu akrylom. Svoje diela vystavuje v Dunajskej Lužnej, kde pôsobí ako pedagóg na umeleckej škole a venuje sa práci s nadanými deťmi. Autorka verí, že výstava vyvolá v návštevníkoch čo najlepšie a najpríjemnejšie pocity, veľa pozitívnych myšlienok do nasledujúceho plynutia času...

STRETNUTIE - Barbora Brodzianska STRETNUTIE - Barbora Brodzianska STRETNUTIE - Barbora Brodzianska STRETNUTIE - Barbora Brodzianska
STRETNUTIE - Barbora Brodzianska STRETNUTIE - Barbora Brodzianska STRETNUTIE - Barbora Brodzianska

 

 

BOJOVNÍCI Z NEBIESBOJOVNÍCI Z NEBIES

Výstava zo súkromných zbierok kolektívu nadšených zberateľov venovaná priaznivcom histórie letectva z obdobia 2. svetovej vojny. Prostredníctvom obrazového materiálu i exponátov priblíži pozoruhodné, často tragické osudy členov posádok lietadiel zostrelených nad Slovenskom.

15. jún 2012 - 26. október 2012

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava bude sprístupnená v piatok 15. júna o 16, 30 hod. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých návštevníkov, ktorí majú záujem o neformálne stretnutie a rozhovory s autormi výstavy.

Charakteristika:
Táto výstava je venovaná letcom všetkých národností, ktorí bojovali nad Slovenskom. Za každou z usmiatych tvárí na dobových snímkach sa skrývajú neraz tragické osudy mladých chlapcov, vyrvaných vojnou z kruhu svojich blízkych. Mnohí z členov posádok lietadiel sa vrátili poznačení na tele, či na duchu, mnohí sa nevrátili vôbec...
Návštevníci výstavy budú mať možnosť uvidieť na vlastné oči predmety patriace k osobnej výbave posádok, rôzne časti a fragmenty lietadiel, ktoré havarovali počas 2. svetovej vojny na území Slovenska. Boli to lietadlá 15. Americkej leteckej armády (USAAF), Nemeckých vzdušných zbraní (Luftwaffe - 7. Jagddivision), Letectva Sovietskej armády a Rumunského kráľovského letectva.
Všetky vystavené artefakty zozbierali amatérski bádatelia, ktorí sa zaujímajú o leteckú históriu 2. svetovej vojny. Ich dlhoročnou prácou a bádaním sa objasnila aj tá časť leteckej histórie, ktorá bola najmä do roku 1989 neznáma...
Kolektív autorov výstavy : RNDr. Peter Kaššák, PhD., MUDr. Marián Hrodegh, Boris Súdny, Ferdinand Štellár, Bohuslav Ferianec, Mgr. Marek Greguš, Ján Januščák , Pavol Januščák, Martin Mihalovič, Ondrej Janšto, Jakub Janšto, David Hodál, Jaroslav Vrana st., Jaroslav Vrana ml. a pán Roman Vrána, ktorým ďakujeme za pôsobivú výstavu a vynikajúcu spoluprácu.

BOJOVNÍCI Z NEBIES BOJOVNÍCI Z NEBIES BOJOVNÍCI Z NEBIES BOJOVNÍCI Z NEBIES BOJOVNÍCI Z NEBIES

 

 

100 ROKOV FUTBALU V NOVEJ BANI100 ROKOV FUTBALU V NOVEJ BANI

15. jún 2012 - 2. september 2012

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Autor výstavy: Mgr. Hana Beňušová, Pohronské múzeum

Charakteristika:
Pohronské múzeum v Novej Bani, v spolupráci s MFK Nová Baňa predstaví širokej verejnosti výstavu venovanú storočnej histórii tohto najobľúbenejšieho športu v meste. Výstava bude sprístupnená v dňoch 15.6. – 2.9. 2012 v Pohronskom múzeu v Novej Bani.
Počiatky organizovaného futbalu v Novej Bani siahajú do začiatku minulého storočia, keď bol v roku 1912 založený Novobanský telovýchovný spolok (Ujbányai Torna Egylet – UTE). Miesto pre trénovanie a hru našli vtedy na tzv. „ringu“ a neskôr na tzv. „Hronisku“, kde odohrali svoje prvé priateľské zápasy.
Po 1. svetovej vojne sa obnovil športový život v meste vznikom Novobanského futbalového spolku v roku 1920. Ten bol v roku 1924 premenovaný na Športový klub Hron Nová Baňa. Miestom pre ihrisko sa stalo tzv. „Jarmočisko“.
Aj novobanský športový klub prešiel ťažkými začiatkami, ktoré sa prejavovali najmä obdobiami stagnácie v jeho fungovaní. V roku 1929 nastáva oživenie činnosti ŠK Hron, ktorý sa premenoval na Športový klub Nová Baňa a už v roku 1931 sa stal členom Futbalového zväzu Stredoslovenskej župy.
Netrvalo dlho a ŠK Nová Baňa začal v rámci svojej pôsobnosti zakladať okrem futbalového aj iné oddiely, ako napríklad odbor turistický, volejbalový či tenisový. Novobanskí futbalisti sa v nemalej miere angažovali i vo verejnom živote. Organizoval rôzne kultúrne podujatia, večierky, zábavy, majálesy, exhibičné zápasy, ba dokonca divadelné predstavenia.
V dôsledku zmeny spoločenských a politických okolností bol v roku 1940 ŠK Nová Baňa pričlenený k Hlinkovej garde, kde zostal do roku 1944.
Po 2. svetovej vojne pokračuje ŠK Nová Baňa vo svojej činnosti. Začalo sa dokonca budovať nové ihrisko, ktoré bolo slávnostne otvorené v roku 1968.
V roku 1948 boli všetky športové oddiely zjednotené do TJ Sokol. Jeho futbalový oddiel sa v tomto období premenoval na ZV Skláreň Nová Baňa. V roku 1953 sa zas vytvorila Dobrovoľná športová organizácia Slovan, ktorá v sebe opäť zahŕňala viaceré oddiely, pod názvom Telocvičná (telovýchovná) Jednota Slovan Nová Baňa.
V nasledovných rokoch prešiel názov klubu viacerými zmenami. Od roku 1968 prevzali nad TJ patronát Slovenské závody technického skla a premenovala sa na TJ Techsklo Nová Baňa. V roku 1986 sa zmenil názov klubu na TJ Izomat Nová Baňa, v roku 1992 na Športklub IZOMAT Nová Baňa – Brehy, v roku 2000 znel jeho názov ŠK IZOMAT Nová Baňa futbalový klub a v roku 2007 prijal súčasný názov Mestský futbalový klub Nová Baňa.
Počas storočného fungovania organizovaného futbalu v Novej Bani sa vystriedali stovky hráčov a funkcionárov, ktorí sa podieľali na jeho rozvoji a napredovaní. Výstava preto ponúka návštevníkom nielen množstvo dobových fotografií chronologicky mapujúcich dejiny tohto športu v meste, ale tiež súbor najvýznamnejších dosiahnutých trofejí a ocenení či autentických historických predmetov spojených s jednotlivými hráčmi, ako aj s celým futbalovým klubom.

100 ROKOV FUTBALU V NOVEJ BANI - 1912 100 ROKOV FUTBALU V NOVEJ BANI - 1923 100 ROKOV FUTBALU V NOVEJ BANI - 1930 100 ROKOV FUTBALU V NOVEJ BANI - 1933

 

Dodekova Nová BaňaDodekova Nová Baňa

Súťažná výstava detských výtvarných a literárnych prác v spolupráci s Centrom voľného času v Novej Bani, na počesť kováča, maliara a národovca Karola Dodeka a jeho syna Eugena, výtvarníka a pedagóga.

16. apríl 2012 - 31. máj 2012

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom výtvarno – literárnej súťaže je Centrum voľného času v Novej Bani. Autorkou je PaedDr. Tatiana Polcová. Spoluorganizátormi bolo Mesto Nová Baňa a Pohronské múzeum. Táto súťaž sa organizuje každoročne a je jednokolová, v tomto školskom roku 2011/2012 nesie číslo tretieho ročníka. Určená je pre deti MŠ, ZŠ a osemročného gymnázia v obvode Nová Baňa. Cieľom súťaže Dodekova Nová Baňa je vytvoriť priestor na prezentáciu detskej tvorby, poukázať na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa je pre neho hrou, pri ktorej odhaľuje túžby, záujmy, reálny svet v ktorom žije.
Výtvarné a literárne práce hodnotili dve samostatné odborné trojčlenné poroty. Vo výtvarnej súťaži to bola Mgr. Jana Melišková, Mgr. Jana Šutková, PaedDr. Tatiana Polcová. V literárnej oblasti odbornú porotu tvorili: Mgr. Hana Krauseová, Mgr. Dana Bušková a za CVČ Tatiana Lachká. Vo výtvarnej oblasti boli vytvorené 4. kategórie. Odborná porota hodnotila perspektívu, formát, zvládnutie danej techniky a témy „ Krásy Novej Bane a okolia“.

V 1. kategórii
1. miesto – Karin Vozárová – MŠ na ul. Nábrežnej Nová Baňa
2. miesto – Sára Laktišová - MŠ na ul. Kolibská Nová Baňa
3. miesto – Laura Žemberiová – MŠ na ul. Nábrežnej Nová Baňa

V 2. kategórii:
1. miesto – Eliška Štullerová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
2. miesto – Saša Majzlíková – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
3. miesto - Mária Magdaléna Borošová – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

V 3. kategórii:
1. miesto – Paula Abrahámová – ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
2. miesto – Dávid Gašpar – ŠZŠ pre deti s telesným postihnutím Nová Baňa
3. miesto – Martin Chrobák – ZŠ s MŠ Brehy

V 4. kategórii
1. miesto – Dávid Vallo – ZŠ s MŠ Brehy
2. miesto – Milan Seneši – ZŠ s MŠ Brehy
3. miesto – Laura Trenčanová – ZŠ s MŠ Brehy

Medzi najlepšie ocenené literárne práce Dodekovej Novej Bane patria:
V 1. kategórii
1. miesto – Monika Varholíková – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

V 2. kategórii:
1. miesto – Kristína Kotorová – Gymnázium Fr. Švantnera Nová Baňa
2. miesto – Martin Jacko – Gymnázium Fr. Švantnera Nová Baňa
3. miesto – Karin Gažiová – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

V 3. kategórii:
1. miesto – Lenka Ďurovská – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica
2. miesto – Angelika Nguyenová – ZŠ s MŠ Tekovská Breznica

Dodekova Nová Baňa Dodekova Nová Baňa Dodekova Nová Baňa Dodekova Nová Baňa Dodekova Nová Baňa

 

ŠTEFAN NÉCSEY – MALIAR A OBDIVOVATEĽ PRÍRODYŠTEFAN NÉCSEY – MALIAR A OBDIVOVATEĽ PRÍRODY

Výstava v spolupráci s Okresným archívom v Leviciach a Tekovským múzeom v Leviciach. Osobnosť Štefana Nécseyho, maliara a zberateľa, spojeného bohatou zberateľskou činnosťou aj s naším regiónom.

12. marec 2012 - 31. máj 2012

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Autor výstavy: Mgr. Ladislav Vincze, Štátny archív Nitra – pobočka Levice
Pohronské múzeum v Novej Bani, v spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach, Štátnym archívom v Nitre – pobočka Levice a s Mestským múzeom vo Vrábľoch predstaví širokej verejnosti unikátnu výstavu venovanú osobnosti významného slovenského prírodovedca, maliara a zberateľa Štefana Nécseyho. Výstava bude sprístupnená v dňoch 12.3. – 31.5. 2012 v Pohronskom múzeu v Novej Bani.
Štefan Nécsey sa narodil 12. februára 1870 vo Vrábľoch, ako jedno z piatich detí kráľovského poštmajstra Jozefa Nécseyho a Idy, rodenej Agárdy. Od útleho detstva prejavoval lásku k prírode a umeniu. Aj vďaka tomu sa po ukončení štúdia na gymnáziách v Leviciach, Nitre a v Bratislave rozhodol pre maliarstvo. Spočiatku sa základom umenia učil na súkromnej škole Šimona Hollósyho v Mníchove, neskôr prešiel na mníchovskú umeleckú akadémiu, odkiaľ sa však onedlho opäť vrátil k Hollósymu. V tomto období sa však stal oduševneným stúpencom umeleckého smeru- naturalizmu. Zapísal sa na výtvarnú akadémiu Julian v Paríži, kde tvoril predovšetkým pod vedením Julesa Lefebvreho.
ŠTEFAN NÉCSEY – MALIAR A OBDIVOVATEĽ PRÍRODYPo návrate do Uhorska sa načas usadil v rodných Vrábľoch, kde sa v ňom opäť prebudili záľuby z jeho detstva. Pri svojej tvorbe sa utiekal k prírode, predovšetkým ku skúmaniu a zobrazovaniu vtákov a motýľov. Svoje kresby posielal na posúdenie Uhorskej akadémii vied. Uspokojivej odpovede za ne sa mu však nedostalo. Obrátil sa preto so žiadosťou o pomoc k významnému uhorskému národopiscovi, publicistovi a politikovi Ottovi Hermanovi. Vďaka ich následnej spolupráci a priateľstvu sa Štefanovi Nécseymu konečne dostalo zaslúženého uznania. K jeho najvýznamnejším prácam patrili rozmerné maľby pre účely miléniovej výstavy v Budapešti, kresby vtákov v rozsiahlej trojzväzkovej práci o vtáctve Uhorska, ilustrácie v dielach Jána Zichyho, J. Bíra, v knihe Bela Posta a dokonca v niekoľkých učebniciach prírodopisu. Najpamätnejším dielom z tohto obdobia však bola kresba sokola, ktorú uverejnil v dobovom ornitologickom časopise Aquile, kde svojím prevedením a autenticitou spôsobila senzáciu.
Štefan Nécsey bol predovšetkým zanietený entomológ – lepidopterológ (náuka o motýľoch). Motýle sa stali jeho hlavným motívom, ba možno povedať, že aj zmyslom života. Svoje štúdie a pozorovania publikoval v dobovej odbornej tlači. Vypracoval tiež prehľadné zoznamy motýľov, v ktorých popísal až 428 rôznych druhov, predovšetkým so zameraním sa na oblasť Vrábeľ. Z jeho pozostalosti sa v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach zachovalo 629 kresieb motýľov. Predpokladá sa však, že ich celkovo vytvoril okolo 2000, pričom ich zhotovoval pre nás nie úplne známou technikou, vďaka ktorej v podstate jeho motýle vyzerali ako živé, k čomu dopomohol predovšetkým jeho nevšedný talent pre prácu a cit s farbou. Vlastnil tiež rozsiahlu zbierku motýľov, ba pripravoval sa na zostavenie ich veľkého farebného katalógu, ktorý však už nestihol vydať.
Štefan Nécsey patrí medzi najvýznamnejších uhorských zberateľov z prelomu 19. a 20. storočia. Okrem motýľov zbieral aj umelecké diela, či rôzne národopisné predmety. Priekopnícky bol predovšetkým jeho výskum pastierskej kultúry, kde sa zameral aj na osídlenie štálov v okolí Novej Bane, stredoslovenskej kopaničiarskej oblasti, či okolia Brezna, pričom mnohé zo získaných informácii publikoval ako vôbec prvý v histórii.
Zomrel za tragických okolností 26. marca 1902. Jeho diela, poznatky a práca však pretrvali v rôznych podobách doteraz, vďaka čomu máme aj po vyše storočí možnosť pozastaviť sa a žasnúť nad výsledkami jeho talentu a osobnosti.
Na výstave návštevníci uvidia umelecké diela, ako sú portréty členov Nécseyho rodiny, rôzne tematické maľby, kresby vtákov a precízne vyobrazenia motýľov. Okrem toho výstava ponúka predmety pochádzajúce zo Štefanových zbierok a národopisných výskumov, pričom za zmienku stojí napríklad pestrá skupina drevených črpákov, či foriem na maslo a oštiepky.

ŠTEFAN NÉCSEY – MALIAR A OBDIVOVATEĽ PRÍRODY ŠTEFAN NÉCSEY – MALIAR A OBDIVOVATEĽ PRÍRODY ŠTEFAN NÉCSEY – MALIAR A OBDIVOVATEĽ PRÍRODY ŠTEFAN NÉCSEY – MALIAR A OBDIVOVATEĽ PRÍRODY ŠTEFAN NÉCSEY – MALIAR A OBDIVOVATEĽ PRÍRODY ŠTEFAN NÉCSEY – MALIAR A OBDIVOVATEĽ PRÍRODY

 

 

POCTA DOMOVINEPOCTA DOMOVINE

Výstava obrazov insitnej maliarky Margity Búryovej z Novej Bane

12. marec 2012 - 05. apríl 2012

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Novobanská rodáčka, pani Margita Búryová sa po detstve strávenom na Píle a v Banskej Bystrici vrátila do svojho rodného mesta, kde žije a tvorí od roku 1977. Maľovaniu sa ako amatérska autorka venuje s občasnými prestávkami vlastne už od detstva.
POCTA DOMOVINEV maľbách sa snaží zachovať hru svetla a farby ale i kompozíciu a estetickú autentickosť danej scenérie. Používa techniku olejomaľby na plátne, či dreve, akvarel, pastel, ale pracuje i s tušom a ceruzou.
Jej tvorba zahŕňa širokú škálu tých najrozličnejších námetov. Najradšej maľuje hrady, zámky, historické objekty, dominanty Slovenska, krajinky a zátišia. Inšpiráciu však čerpá aj z prírody a krajiny v rozličných kútoch nášho regiónu i našej vlasti - z Novej Bane, Hronského Beňadika, Veľkej Lehoty, Banskej Štiavnice, Kremnice, Topoľčianok, Podpoľania... Stvárňuje prírodné scenérie z okolia rieky Hron, zakvitnuté sady novobanských štálov, úhľadné riadky viníc s učupenými „hajlochmi“. Ako svoje najväčšie vzory uvádza Martina Benku a Máriu Medveckú.
Jej obrazy mali možnosť vidieť návštevníci v napr. v Nitre, Zlatých Moravciach, Žiari nad Hronom, v Žarnovici, ale aj priamo na zámku v Topoľčiankach. Zúčastňuje sa tiež výstav amatérskej výtvarnej tvorby – Výtvarná Dubnica, Jarný salón a pod.
Výstava, v ktorej sa autorka vyznáva z hlbokého citu k domovine a ktorá je v tomto predveľkonočnom období sprístupnená v Pohronskom múzeu v Novej Bani je v poradí už šiestou jej autorskou výstavou.

 

POCTA DOMOVINE POCTA DOMOVINE POCTA DOMOVINE POCTA DOMOVINE POCTA DOMOVINE POCTA DOMOVINE POCTA DOMOVINE

 

 

DOKUMENTY Z CIEST IV – GUATEMALA

DOKUMENTY Z CIEST IV – GUATEMALAFOTOOBJEKTÍVOM ING. SVETOZÁRA GAVORU

13. december 2011 – 3. marec 2012

Pohronské múzeum, Nová Baňa

S prekladateľom a vášnivým cestovateľom Ing. Svetozárom Gavorom z Novej Bane spolupracujeme už od roku 2006. Zábery, ulovené na jeho potulkách svetom, predstavujeme návštevníkom v cykle výstav pod názvom Dokumenty z ciest. Postupne sme mali možnosť bližšie spoznať Nórsko, Chile a Argentínu.
DOKUMENTY Z CIEST IV – GUATEMALAPrekrásnou a pre nás málo známou krajinou je i Guatemala, do ktorej sa prenesieme prostredníctvom 138 fotografií – obrázkov miest, dedín, prekrásnej prírody, ale aj momentiek z pulzujúceho každodenného života i slávenia dní sviatočných.
Guatemalu Ing. S. Gavora nazýva rajom farieb a stotožňuje sa s názorom známych českých cestovateľov Zikmunda a Hanzelku, podľa ktorých je táto krajina najfotogenickejšia na svete.
Na rozdiel od ostatných stredoamerických krajín v jej hornatých oblastiach nie je jediným, ba ani hlavným jazykom španielčina. Tunajší pôvodní obyvatelia si zachovali aj svoje zvyky, oblečenie a kuchyňu.
Na karibskom pobreží dodnes žijú potomkovia čiernych otrokov, ktorí utiekli z Jamajky, bielych anglických pirátov, či miestnych domorodých kmeňov. Ich spoloční potomkovia tvoria jedinečnú menšinu, zvanú Garifunovia. Tu sa teda stretávajú a miešajú všetky ľudské rasy; ich zvyky, náboženstvá aj kultúra.
Najznámejšou turistickou destináciou je bývalé hlavné mesto Antigua Guatemala, ktorého zašlú slávu pripomína množstvo kostolov, či starobylých koloniálnych stavieb. Po niekoľkých zemetraseniach a sopečných výbuchoch bolo v roku 1773 sídlo vládcov presťahované do dnešného hlavného mesta Ciudad de Guatemala.
Mysticky pôsobiaca nížinná oblasť El Petén, kde sa týčia ruiny Tikalu pripomína zašlú moc a slávu krvilačného štátu Mayov.
Výstava nám pomôže preniesť sa na mnohé ďalšie atraktívne miesta – jazero Atitlán a jeho okolie, karibské pobrežie, či mestečko Santiago Sacatepequez, ktorého cintorín sa každoročne vo sviatok Dňa zosnulých mení na pestrofarebnú paletu vypúšťaných šarkanov.

 

DOKUMENTY Z CIEST IV – GUATEMALA DOKUMENTY Z CIEST IV – GUATEMALA DOKUMENTY Z CIEST IV – GUATEMALA DOKUMENTY Z CIEST IV – GUATEMALA DOKUMENTY Z CIEST IV – GUATEMALA

 

V ZAJATÍ ČASU

V zajatí časuVÝSTAVA CENNÝCH HISTORICKÝCH HODÍN ZO SÚKROMNEJ ZBIERKY ING. MIRONA MIHALIČA

13. december 2011 – 3. marec 2012

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Pohronské múzeum v Novej Bani v spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach sprístupní dňa 13. 12. 2011 výstavu V zajatí času. Prekrásna zbierka historických hodín zberateľa Ing. Mirona Mihaliča z Košíc je doplnená niekoľkými exemplármi zo zbierok Tekovského múzea. Vystavených je 80 najrozličnejších exponátov od vreckových, či náramkových hodín, cez historické budíky až po nástenné a stĺpikové hodiny, ba aj celé krbové súpravy. Nájdeme tu skutočné skvosty, ktoré sú príkladom toho, ako sa v harmonickej symbióze spája veda a umenie v jeden celok s technickou i umeleckou hodnotou.
V zajatí časuPre návštevníkov je pripravená aj stručná história merania času, ktoré je také staré, ako samo ľudstvo. Poznať presný čas nie je totiž výsadou i prekliatím len dnešnej doby, v ktorej sa vo svete ročne predá viac ako miliarda hodiniek.
Striedanie dňa a noci, ročných období a dĺžka vlastného tieňa boli hodinkami pre pravekého človeka. Najstaršie slnečné hodiny sa objavujú v 2. tisícročí pred Kristom a už v staroveku dospeli k dokonalosti. Ďalšími spôsobmi merania času, ktoré pochádzali ešte z dôb pred zmenou letopočtu boli vtokové, či výtokové vodné hodiny, piesočné presýpacie hodiny, alebo ohňové hodiny, tvorené sviečkou delenou na dieliky.
Mechanické hodiny vznikli koncom 13. storočia a boli poháňané tiažovou energiou klesajúceho závažia. Najsamprv boli bez ručičiek, iba odbíjali, postupne pribudla hodinová, potom minútová a nakoniec sekundová až okolo roku 1800. Nahradením závažia perom sa začal proces miniaturizácie, vedúcej k vreckovým a náramkovým hodinkám. Najpresnejšie boli kyvadlové hodiny, pravda až do vzniku dnešných elektronických kremenných, či atómových hodín.
S pánom Ing. Mironom Mihaličom sa na našich výstavách stretávame už po tretíkrát, naši návštevníci mali možnosť vidieť jeho zbierku fajok, aj historického porcelánu.

 

V zajatí času V zajatí času V zajatí času V zajatí času V zajatí času

 

STAVEBNICA MERKUR

Stavebnica Merkur- výstava o známej kovovej stavebnici Merkur predstavujúca modely zberateľa Jiřího Mládka

17. október 2011 – 30. november 2011

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Pri svojej ďalšej zastávke na putovaní po Slovensku predstaví výstava známej kovovej stavebnice Merkur modely zanieteného zberateľa pána Jiřího Mládka z Českej republiky. Výstava bude sprístupnená v dňoch 17.10. - 30.11 2011 v Pohronskom múzeu v Novej Bani.
Pán Mládek sa touto polytechnickou stavebnicou zaoberá viac ako 55 rokov, má najväčšiu zbierku Merkuru na svete, venuje sa jej histórii, na diaľku vedie niekoľko Merkur klubov, dokonca píše o nej aj knihu. Neustále stavia nové a nové modely, jeho rukami prešlo už viac ako 5 ton drobných kovových súčiastok, pripravil množstvo výstav. Jeho model Oceľového mesta, postaveného podľa Julesa Verneho , ktorý váži už vyše 1200 kg, je vystavený v Múzeu Merkuru v Polici nad Metují. Popritom sa venuje i dobrovoľníckej činnosti – pomocou stavania modelov z Merkuru pomáha rozvíjať jemnú motoriku detí v herni na oddelení neurológie v motolskej nemocnici, za čo bol ocenený Národným dobrovoľníckym centrom Hestia - cenou pre najlepších dobrovoľníkov, nazývanou Křesadlo.
Výstava zoznámi návštevníkov s históriu Merkuru od prvopočiatku (jeho vynálezca Jaroslav Vancl ho začal vyrábať v roku 1925), až do súčasnosti. Po celé tie roky sa vyrába ako jediná stavebnica na rovnakom mieste - v Polici nad Metují bez podstatnejších zmien a prevažná väčšina súčiastok je stále rovnaká. Samozrejme, Merkur nezostáva stáť na mieste, ale ide s vývojom. Pripravujú sa robotické stavebnice, predávajú sa stavebnice elektronik či elektro. Stavebnica je aj vhodnou didaktickou pomôckou, pretože nenásilným spôsobom rozvíja technické nadanie, zručnosť i fantáziu.

 

Na výstave uvidíte, čo všetko sa pánovi Mládkovi podarilo z Merkuru postaviť, napr. model bratislavského Starého mosta s premávajúcim elektrickým vláčikom. Súčasťou výstavy bude aj herňa, kde si môžete vyskúšať zostaviť vlastné modely. Fantázii sa medze nekladú a najkrajšie z nich sa stanú súčasťou výstavy. Deti a dospeláci, príďte sa k nám zabaviť - veď ako pán Mládek často hovorieva: „ ...je to stavebnica pre deti od štyroch do sto rokov.“

 

STAVEBNICA MERKUR STAVEBNICA MERKUR STAVEBNICA MERKUR STAVEBNICA MERKUR STAVEBNICA MERKUR STAVEBNICA MERKUR

 

Okná do dušeOkná do duše

výber z tvorby akad. mal. Zuzany Komendovej, hosťujúci autor Zuzana Komendová ml.

15. jún - 3. október 2011

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Slávnostnou vernisážou bola v Pohronskom múzeu sprístupnená výstava Okná do duše, ktorou návštevníkom predstavuje výber z tvorby akad. mal. Zuzana Komendová.
Žije a tvorí v Žarnovici, vyštudovala na Strednej umelecko – priemyselnej škole v Kremnici – Plošné a plastické rytie kovov. V roku 1990 ukončila študijný odbor – Reštaurovanie maľby u Doc. I. Meszárošovej na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
V súčasnosti sa venuje predovšetkým reštaurovaniu maľby, čo považuje za svoje poslanie a povolanie. Spolupracuje so známymi galériami a múzeami v regióne. Niekoľko ňou zreštaurovaných obrazov zdobí aj priestory Pohronského múzea. Popri tejto práci, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, precíznosť i odbornosť, sa rada ponára do ticha a fantázie vlastnej tvorivosti...
Svoje obrazy nemaľuje so zámerom vystavovať, ale pre potreby vnútornej výpovede. Jej diela sa stávajú akoby otvorenými oknami do duše umelkyne. Pozýva nimi do sveta meditácie preto, aby sme zistili , čo sa odohráva vo vnútri človeka, zachytáva duchovný rozmer i prežívanie viery v každodennom živote...
Tak, ako modlitba, aj tvorenie potrebuje stíšenie, kladenie si otázok i hľadanie odpovedí. A o to sa autorka usiluje. V tvorbe rada experimentuje. Popri klasických postupoch skúša nové materiály i techniky – maľba na sadrokartón, omietku, polystyrén, pastel na textilnej podložke. Úsporné narábanie s formami, zámerné zjednodušovanie a štylizácia ešte viac podčiarkujú podstatu myšlienky a posolstvo...
Dcéra Zuzka, ktorá je hosťujúcim autorom na výstave Okná do duše, zameriava svoje štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na tvorbu šperkov. Zoznamuje sa s rôznymi technikami a materiálmi, prekvapuje nezvyčajnými nápadmi a riešeniami - napr. šperk ako autoportrét, prsteň na dva prsty, prsteň ako hlavolam...
Výstavou sa obe autorky snažia podporiť v ľuďoch dobro, čistotu a krásu, ktoré sa skrývajú v každom človeku , aby sa nebáli rozvinúť ako kvet starostlivého záhradníka...

Okná do duše Okná do duše Okná do duše Okná do duše Okná do duše Okná do duše Okná do duše Okná do duše Okná do duše

Okná do duše Okná do duše Okná do duše Okná do duše Okná do duše

 

Kykladské umenieKykladské umenie

súkromná zbierka Jána Hertlíka

15. jún - 3. október 2011

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Zberateľ, či tak trochu aj umelec? Túto otázku si isto položia mnohí návštevníci výstavy Kykladské umenie pri pohľade na cca 100 replík kykladských sošiek zo súkromnej zbierky Jána Hertlíka z Pezinka, ktoré nielen zozbieral, ale aj rôznymi maliarskymi technikami upravil do podoby originálov, ktoré sú vystavené v múzeách po celom svete...
Zberateľ venuje všetok svoj voľný čas Egyptu a Grécku, ich bohatej histórii, zaoberá sa amatérskych štúdiom egyptskej, minojskej a kykladskej kultúry... Ďalším jeho koníčkom je cestovanie po spomínaných krajinách, spoznávanie ich histórie, kultúry, kultúrnych pamiatok, navštevuje múzeá... Z ciest si domov prináša okrem množstva spomienok aj množstvo fotografií a suveníry v podobe starovekých replík. Tejto svojej vášni sa venuje od roku 2002. Po úspešnej výstave „Egypt – dar Nílu“ v roku 2009 sa teda predstavuje Ján Hertlík v Pohronskom múzeu v Novej Bani druhou svojou výstavou – tentoraz so skvostami kykladskej kultúry...
Kyklady sú vlastne ostrovy v strede Egejského mora, kde sa už v 3. tisícročí pred n. l. rozvíjala svojrázna a vyspelá civilizácia, ktorá bola skvelá, ale nepoznala písmo. Preto neexistuje žiadny písomný dokument, ktorý by nám priblížil vieru, náboženstvo, či organizáciu kykladskej spoločnosti. Vieme o nej teda len veľmi málo...
V hrobkách a príbytkoch na kykladských ostrovoch sa našlo veľké množstvo predmetov. Obyvatelia ostrovov poznali bronz, z ktorého si vyrábali pracovné nástroje. Z malých dedín vyrástli mestečká, ktoré obchodovali s Krétou i s ostatnými oblasťami v Stredozemnom mori. Kykladské umenie sa stalo pojmom. Reprezentujú ho najmä neveľké mramorové sošky nahých žien.
Hlavu majú oválnu, tvár bez očí a úst, rozdelenú výrazným nosom, krk je dlhý, ruky skrížené, nohy natiahnuté, telo vtesnané do kosodĺžnika. Podobne sú štylizované aj sošky žien s deťmi, hudobníci s flautou, či s lýrou.
Čo predstavujú tieto sošky? Mnohý bádatelia v nich vidia "idoly", "bohyne-matky", "bohyne plodnosti", "venuše". Pri celom rade sošiek a malieb so zvýraznenými symbolmi ženskosti, ktoré poznáme z pravekých nálezov z najrozličnejších miest na svete, to dozaista pripustíme, pri kykladských sa tomu akosi vzpierame...
Kykladské idoly si svoje tajomstvá aj naďalej nechávajú pre seba a nehybne pokojne stoja , či posedávajú so založenými rukami a tvárami mierne pozdvihnutými dohora bez akéhokoľvek výrazu. Napriek tomu z nich vyžaruje istá dobrosrdečnosť a tiež sebavedomie, ako keby ich autori spred 5000 rokov modernému človeku odkazovali, pozrite sa, čo sme vytvorili len jednoduchými nástrojmi...

Kykladské umenie Kykladské umenie Kykladské umenie Kykladské umenie Kykladské umenie Kykladské umenie Kykladské umenie Kykladské umenie

Kykladské umenie Kykladské umenie Kykladské umenie

 

Oni a jaOni a ja

výber z tvorby Mgr. Lucie Hudecovej, hosťujúci autor Richard Santay

18. apríl - 10. jún 2011 (výstava predĺžená)

Pohronské múzeum, Nová Baňa

V Pohronskom múzeu v Novej Bani bola sprístupnená výstava Oni a ja, v ktorej predstavuje Lucia Hudecová svoju grafickú tvorbu a hosťujúci autor Richard Santay svoje obrazy...
Lucia Hudecová, slobodný umelec, rodáčka z Novej Bane, ktorá v súčasnosti žije vo Veľkých Kostoľanoch neďaleko Piešťan, v malom domčeku plnom umenia, s tromi psíkmi a svojim drahým „R“. Práve priateľ Richard Santay je hosťujúcim autorom na výstave „Oni a ja“...Aj napriek tomu, že je Richard telom aj dušou technikom v priemysle, práve Lucy v ňom prebudila driemajúci talent a cit pre umenie. Vo svojom voľnom čase rád maľuje obrazy, ktorých ústrednou témou je sloboda v akejkoľvek podobe, využíva kombinované techniky, najmä akryl, air-brushing a z veľkej časti ho ovplyvňuje najmä street art umenie.
Umelecký svet pozná ich tvorbu pod značkou LucyHudec a SantoSféry...
Lucy tvorí od malička a sama o sebe hovorí, že je umelec – samorast. Kreatívne obdobie ju sprevádzalo na základnej, strednej a vysokej škole a ona cítila, že to nie je len chvíľkové nadšenie, ale obrovská túžba naučiť sa ovládať svoje predstavy a fantáziu a dokázať to preniesť všetko na papier, či plátno...Ukázať ľuďom, že toto je jej svet a v ňom chce žiť, že umenie je úžasná terapia pre jej dušu, ale aj pre ľudí, ktorí majú možno vo svojom živote menej svetla.
V roku 2005 vystavovala Lucy vo svojom rodnom meste po prvýkrát a predstavila sa svojou kresbou, maľbou a textilom. Odvtedy nevystavuje, tvorí doma a k ľuďom sa jej práce dostávajú prostredníctvom internetu...Pred piatimi rokmi sa začala Lucy venovať aj grafike, ktorú prezentuje na tejto výstave a ponúka návštevníkom k nahliadnutiu...
Na začiatku jej technicky veľmi pomohol priateľ Richard. Lucy sa vďaka svojej šikovnosti a obrovskému nadšeniu dopracovala k profesionálnej zručnosti, ktorú by jej mohol závidieť nejeden grafik. Autorské grafiky tvorí viacerými spôsobmi. Sú to fotomontáže, dokresľované fotomontáže a kresby v počítači – ilustračné obrázky. Buď pracuje s fotografiou, ktorú dotvára, alebo s autorskou kresbou. Grafika jej ponúka ohromné možnosti, dokonca väčšie, ako samotná maľba. Rada pracuje s bielou, červenou, čiernou, oceľovomodrou a blankytnou farbou. Žiarivé farby využíva pri detských ilustráciách.
Najsilnejšou témou pre Lucy sú ženy. Objavujú sa v jej obrazoch – ako inšpirácia, či múzy, od ktorých sa odvíja množstvo životných príbehov. Mnohé z jej grafík sa vyznačujú veľmi silným pozitívnym vyžarovaním a Lucy sa nimi snaží v ľuďoch prebúdzať pocity tajomného, záhadného a pritom príjemného ticha, ktoré preniká z jej obrázkov a dotýka sa diváka...
V jednom článku bolo o Lucy výstižne napísané, že pri pohľade na jej grafiky, či krehučké bábiky sa naskytá veľmi krásne spojenie...“Lucy je taká Alica v krajine zázrakov. Prepadla niekde cez zajačiu dieru a žije v snovom svete, presne takom, aký vysníval na filmovom plátne Tim Burton (mimochodom jej obľúbený režisér). V tomto svete nie je nič nemožné, ak tomu uveríš...Zajace nosia kabátiky, kvetiny rozprávajú, mačky dokážu miznúť a jedna jediná žena môže mať obrovskú silu a predurčenie pomáhať iným – hoci aj svojimi obrázkami...“

Oni a ja Oni a ja Oni a ja Oni a ja Oni a ja Oni a ja Oni a ja Oni a ja

 

S Fénixom na krídlachS Fénixom na krídlach

5. apríl - 31. máj 2011

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Výstava nazvaná S Fénixom na krídlach bola sprístupnená v Pohronskom múzeu v Novej Bani v spolupráci s Územnou správnou radou Detskej organizácie FÉNIX v Novej Bani 5. apríla 2011 – presne v deň 20. výročia založenia Detskej organizácie Fénix na Slovensku, ako občianskeho združenia detí, mládeže a dospelých. Členom Fénixu sa môže stať každý – deti do 15 rokov, mládež do 26 rokov a dospelý, bez ohraničenia veku.
Hlavným cieľom organizácie Fénix je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Zámerom je pomáhať deťom a najmä mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých, pomáhať mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj vznietiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení sveta, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.
Organizácia, ktorá pôsobí nadregionálne na celom území Slovenska, dostala do vienka symbolické pomenovanie podľa mýtického vtáka Fénixa - ako symbolu znovuzrodenia a nesmrteľnosti, či ako jedno z 88 súhvezdí modernej astronómie...
Výstava v Pohronskom múzeu je len maličkým zlomkom pestrej činnosti Fénixákov, ktorá je zameraná na poznávanie prírodných a historických zaujímavostí nášho regiónu, ale aj celého Slovenska prostredníctvom vlastivedno – turistických poznávacích podujatí. A tak môže návštevník na výstave vidieť fotografie z expedície Vysoké Tatry, z výstupu na Vtáčnik, či Kráľovu Hoľu, fotografie z expedícií Roháče a Poľana, z návštevy Chorvátska – po stopách Martina Kukučína... Organizácia dokumentuje na výstave aj starostlivosť členov o Náučný chodník Vojšín v Novej Bani a zaoberá sa aj takou dôležitou témou súčasnosti ako sú drogy / Život bez drog – život radostný/...
Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné stretnutie svojich členov a priaznicov v priestoroch múzea a ocenenie tých najaktívnejších ...

S Fénixom na krídlach S Fénixom na krídlach S Fénixom na krídlach S Fénixom na krídlach

 

 Spomienka na ZambiuSpomienka na Zambiu

výstava predmetov, fotografíí a dokumentov zo súkromnej zbierky MVDr. Milana Jeřábka zhromaždených počas desaťročného pobytu v Zambii /1977 – 1987/

15. február - 31. máj 2011

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Už samotný názov výstavy „Spomienka na Zambiu“ naznačuje, čo môže návštevník na výstave vidieť a o čom výstava vlastne je...Výstava je predovšetkým spomienkou na pobyt MVDr. Milana Jeřábka v Zambii, kam sa pracovne dostal v roku 1977 a začal tam najskôr pracovať ako expert a štátny okresný zverolekár v Zambii – v Kolome a neskôr, v roku 1980 ako veterinárny lekár pre komerčných farmárov spoločnosti Zambia Agricultural and Trading Cooperative so sídlom v Chome. Po desiatich rokoch sa vrátil domov a pracoval ako veterinárny lekár v Bajči. Od roku 1992 je na dôchodku...
Milan Jeřábek , od momentu, čo vstúpil na africkú pôdu, túžil po tom, aby sa raz v budúcnosti mohol o svoje zážitky podeliť s čo najväčším počtom ľudí – doma vo svojej rodnej krajine. Začal teda zbierať veci, ktoré by ľuďom čo najvernejšie priblížili prírodu, kultúru, zelenej, čiernej a horúcej časti zemegule. A tak sa teda návštevníkom výstavy otvára pohľad nielen na vybavenie Jeřábkovej veterinárnej ordinácie, ale aj na krásne motýle, či neslávne známe muchy tse tse, na hlavy nebezpečnej tigrej ryby, na obrovské kože hada pytóna, na exotickú rastlinu Protea, či najväčší kokosový orech na svete - Coco de Mer, na odev domorodcov, či prekrásne ženské odevy sárí a chitenge, na množstvo šperkov vyrábaných nielen z drahých kameňov a slonoviny, ale aj zo sloních vlasov...Poskytuje obraz o zručnosti Zambijčanov vo vyrezávaní sošiek zo vzácnych drevín, či pletení košíkov...
V tomto roku je to práve 24 rokov od chvíle, kedy sa vrátil MVDr. Milan Jeřábek šťastne domov. Za možnosť vystavovať svoju zbierku, vďačí najviac svojej manželke, ktorá ho nielen sprevádzala, ale bola mu aj oporou v práci...
Čas však neúprosne beží aj v Zambii. Doba, kedy si deti zhotovovali hračky z drôtu, vyrábali sandále z pneumatík, na hranie používali mnohonožku africkú sú možno preč. Civilizácia a pokrok si našli cestu aj do Zambie, spomienky však zostávajú nemenné...

Spomienka na Zambiu Spomienka na Zambiu Spomienka na Zambiu Spomienka na Zambiu Spomienka na Zambiu

 

 Spomienka na ZambiuKopce - moja vášeň

výstava fotografií Mgr. Ľubice Kormaňákovej

15. február - 15. apríl 2011, výstava predĺžená do 15. apríla 2011

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Človek často ani netuší, čo v ňom drieme... Toto je tvrdenie autorky fotografií Mgr. Ľubice Kormaňákovej, ktorá svoje fotografie predstavuje v Pohronskom múzeu v Novej Bani na výstave nazvanej „Kopce – moja vášeň“...
Ako malé dieťa ju dedko brával do lesa, kde spolu trávili dlhé hodiny. Neskôr, ako 11 – 12 ročná, sa začala sama skoro každý deň túlať po blízkych lesoch.
Keďže v jej rodine sa turistike nikto nevenoval, nikto ju teda v tom ani nepodporoval. Dlhé roky musela bojovať s predsudkami a názormi, že žena má sedieť doma. Boj s predsudkami bol pre ňu ťažší a náročnejší, než vyliezť na akýkoľvek vrchol kopca. Láska ku kopcom však predsa len zvíťazila a Ľubica Kormaňáková sa venuje turistike už 22 rokov, z toho 12 rokov je aktívnou členkou Klubu vysokohorských turistov Slovenska...
Dospela totiž k dôležitému poznaniu, že zlaté rybky, ktoré plnia tajné sny už dávno vymreli, a tak je čas, aby sme si sny začali plniť sami. Postupne spoznávala blízke i vzdialené hory Európy. Spolu s členmi klubu nazreli do Atlasu v Afrike, v roku 2007 sa zúčastnila Slovenskej vysokohorskej expedície na Pamír, kde cieľom bol Pik Lenina, v roku 2009 v užšom kruhu absolvovali mesačnú expedíciu do Ánd – Argentína a Chile, kde sa cieľom stala hora Acconcagua. V Klube vysokohorských turistov získala Ľubica Kormaňáková odznaky za výstupy na 50 vrcholov v 17 krajinách...
Vystavené fotografie nevznikali pôvodne pre potreby niekedy a niekde ich vystavovať, ale pre spomienku a možnosť si aj po rokoch nostalgicky zaspomínať...Teraz však má autorka možnosť osloviť hlavne mladých ľudí a poukázať na krásu hôr a hlavne nato, že svoje sny a želania sa splnia len vtedy, keď si človek ide za svojím cieľom...Len vďaka tomu mala možnosť nahliadnuť do mnohých pohorí a spoznať kultúru a život ľudí v navštívených krajinách.
Na dovedna 197 fotografiách sa môže návštevník presvedčiť, že táto žena nie je len výkonná vysokohorská turistka, ale aj výborná fotografka, ktorej nerobí problém existovať i fotografovať aj vo výške 6300m...

Kopce - moja vášeň Kopce - moja vášeň Kopce - moja vášeň Kopce - moja vášeň Kopce - moja vášeň Kopce - moja vášeň Kopce - moja vášeň

 

 

Moje najmilšieMoje najmilšie

súkromná zbierka obrazov Zity Šimkovičovej

14. október - 28. január 2011

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Výstava, ktorá ponúka návštevníkom nášho múzea súkromnú zbierku obrazov Zity Šimkovičovej, rodáčky z Brehov pri Novej Bani...
Zberateľka pracovala v rokoch 1998 – 2005 ako Area Sales Manager pre krajiny strednej Európy. Sídlo firmy mala v Prahe a odtiaľ často cestovala služobne predovšetkým do Maďarska, Poľska a na Slovensko. Popri práci spoznávala život a kultúru spomínaných krajín. Veľmi jej učarovalo Poľsko, noblesa – správanie ľudí, s ktorými sa stretávala. Zoznámila sa s komunitou umelcov, zoskupených okolo Art Gallery TAB vo Warszawe. Obrazy, ktoré Zita Šimkovičová vlastní a v našom múzeu vystavuje, kúpila od maliarov, ktorých navštevovala v ich ateliéroch. Pozorovala umelcov pri práci a naučila sa vnímať obrazy nielen ako tvorbu, ale aj ako prejav vnútorného sveta maliara...
Diela sú pre majiteľku spomienkou na toto krásne obdobie, ktoré poznačilo jej život a pohľad naň a verí, že sa spolu s návštevníkmi výstavy „Moje najmilšie“ môže podeliť o pocity a radosti, ktoré jej tieto obrazy prinášajú...

Moje najmilšie Moje najmilšie Moje najmilšie Moje najmilšie
Moje najmilšie Moje najmilšie Moje najmilšie Moje najmilšie                                     

 

 

Ako zastrúhaš, tak napíšešAko zastrúhaš, tak napíšeš

zo súkromnej zbierky Júliusa Lalucha z Tlmáč

14. október 2010 - 28. január 2011

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Zaujímavú súkromnú zbierku strúhadiel a ceruziek predstavuje návštevníkom Pohronské múzeum v Novej Bani. Pomerne rozsiahla zbierka – 450 strúhadiel a cca 350 ceruziek patrí súkromnému zberateľovi Júliusovi Laluchovi z Tlmáč.
Dnes už dôchodca, pôvodným povolaním učiteľ, začal svoje strúhadielka vlastne zbierať vďaka svojim žiakom, ktorí ho svojou hravosťou a ustavičným strúhaním ceruziek – aj keď to nebolo potrebné – priviedli k tomu, že začal kupovať strúhadlá pre svojich žiakov a samozrejme – aj pre seba. Boli to roky päťdesiate, kedy sa veľa písalo obyčajnými ceruzkami. Malo to však jednu nevýhodu – hrot sa rýchlo zatupil a bolo treba aj rýchlo strúhať...Strúhadlá v tej dobe mali veľmi jednoduché tvary a líšili sa len farbou. Popri svojich učiteľských povinnostiach sa po rokoch stal Július Laluch externým sprievodcom jednej cestovnej kancelárie, aby tak mohol aktívne využiť čas letných prázdnin. Cestovanie sa pre zberateľa stalo druhou veľkou záľubou. Cestoval po celej Európe, sprevádzal turistov, spoznával krajiny a z každej cesty si nosil ako suvenír – strúhadlá...
Ako strúhadlá pribúdali, tak ich zberateľ začal zaraďovať do kategórií – modely áut a iné dopravné prostriedky, hudobné nástroje, zvieratá, domáce potreby, kozmonautika. Strúhadlá rozdelil aj podľa materiálov – z plastu, dreva, plyšu a kovu. Zvláštnu kategóriu tvoria tie, ktoré sú ozvučené. Postupne, ako sa rozšírilo zberateľovo cestovanie aj na iné kontinenty, rozrastala sa aj jeho zbierka. Aj svojej rodine je vďačný zato, že ho obdarúvala práve darčekmi v podobe nových a zaujímavých typov strúhadiel. Vhodným a zaujímavých doplnkom v zbierke i na výstave sú ceruzky – obrie, farebné, ohybné, hrubé, ceruzky s rôznymi ozdobami, s aktuálnymi námetmi – napríklad reklamy miest, zvierat, kvetín, či rôznych výročí...
Rozhodne, že zbierka môže byť nielen spomienkou pre tých „ skôr narodených“ na strúhadlá ich čias, ale aj celkom milým zážitkom pre tých najmladších...

Ako zastrúhaš, tak napíšeš Ako zastrúhaš, tak napíšeš Ako zastrúhaš, tak napíšeš Ako zastrúhaš, tak napíšeš
Ako zastrúhaš, tak napíšeš Ako zastrúhaš, tak napíšeš Ako zastrúhaš, tak napíšeš  Ako zastrúhaš, tak napíšeš

 

Sládkove kostolySládkove kostoly

17. jún - 30. september 2010

Pohronské múzeum, Nová Baňa

BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a Pohronské múzeum v Novej Bani predstavujú návštevníkom putovnú autorskú výstavu Alexandra Sládka, in memoriam – kostoly z Pohronia vo výtvarnom umení pod názvom „Sládkove kostoly“...
Alexander Sládok sa narodil v Prievidzi. V rokoch 1946 – 1950 študoval maľbu a výtvarníctvo na Slovenskej univerzite v Bratislave u prof. Mudrocha.
Celý svoj život zasvätil pedagogickej činnosti v tejto oblasti. Keď jeho manželka v roku 1990 odišla do dôchodku, presťahovali sa do jej rodiska, do Hliníka nad Hronom, kde Alexandrovi Sládkovi učarovala typická stredoveká architektúra a starobylý charakter okolitých kostolíkov...
Tak sa zrodila myšlienka vytvoriť zbierku a následne galériu obrazov s tematikou sakrálnych stavieb.
Náhla smrť Alexandra Sládka v roku 2000 nedovolila dokončiť toto dielo. Aj napriek tomu však autor zanechal 73 olejomalieb kostolov a kaplniek ... Zbierka má nemalú dokumentačnú hodnotu, lebo mapuje kultúrne dedičstvo a architektúru miest a obcí na území okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Z výtvarného hľadiska sa jedná o insitnú tvorbu, ktorej sa autor venoval len ako koníčku vo svojom voľnom čase...
Pohronské múzeum v Novej Bani vystavuje zo spomínanej zbierky 40 obrazov, na ktorých sú zobrazené prevažne kostoly a kaplnky z okresu Žarnovica a Žiar nad Hronom. Výstava však nedáva len priestor architektúre kostola, či kaplnky, ale poskytuje aj bohatú informáciu o sakrálnej stavbe, o meste, či obci, kde sa nachádza...

Sládkove kostoly Sládkove kostoly Sládkove kostoly Sládkove kostoly Sládkove kostoly Sládkove kostoly

 

FajkyFajky

- súkromná zbierka Ing.Mirona Mihaliča z Košíc a PIPE Clubu J.I.M z Nitry

17. jún - 30. september 2010

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Pohronské múzeum v Novej Bani v spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach a Pipe Clubom J.I.M v Nitre sprístupnili výstavu „Fajky“ zo zbierok Ing. Mirona Mihaliča z Košíc a členov Pipe Club J.I.M Nitra...
Zvyk fajčenia sa datuje do predkolumbovskej éry, keď Aztéci, Mayovia, Karibovia a ďalšie národy Severnej a Južnej Ameriky vykonávali obrad fajčenia v rámci náboženských rituálov. Fajčenie sa stalo liekom na liečenie neduhov, potravou duchov v telách šamanov...Postupne sa tabaku pripisovali liečebné účinky...Vyvolával stimuláciu, pôžitok, zaháňal hlad i bolesti. Stával sa čoraz obľúbenejším, postupne sa zvyšoval jeho spoločenský význam. Tejto neresti podľahli nielen obyčajní ľudia, ale aj diplomati, či panovníci. Do strednej Európy sa dostal tabak až na sklonku 16. storočia, v 17. storočí sa začali vyrábať prvé hlinené fajočky. Najznámejším výrobcom bol Karol Zachar z Banskej Štiavnice. Jeho fajky „štiavničky“ si získali obľubu v Európe, Ázii i Amerike. V 17. storočí sa začali objavovať prvé fajky z tvrdého dreva, v 18. storočí sa objavili prvé fajky z morskej peny, neskôr porcelánové...Fajkový novovek prichádza v 19. storočí – po objavení nového dreveného materiálu, koreňa vresovca...
S podrobnejšou históriou fajkárstva sa môžu návštevníci Pohronského múzea v Novej Bani bližšie zoznámiť v textovej časti výstavy Fajky...Históriu dokresľuje obrovské množstvo rôznych druhov fajok – z hliny, dreva, zo skla, morskej peny,z porcelánu, rôzne zdobených...Oči návštevníka pritiahnu nielen indiánske fajky, vodné fajky, fajky z Afriky, Vietnamu, Číny, Talianska,či domáce „štiavničky“ ale aj doplnky, ktoré k fajkám a fajčeniu bezprostredne patria...Rezačky na tabak, mešce a tabatierky, stojany na cigary a stojany na zápalky, rôzne typy zápaliek i zápalkových krabičiek...
Ing. Miron Mihalič z Košíc je nielen súkromným zberateľom fajok, ale aj porcelánu, hodín a iných umeleckých predmetov. Návštevníci Pohronského múzea v Novej Bani sa mali možnosť stretnúť s jeho nádhernou zbierkou porcelánu začiatkom tohto roka na výstave „Porcelán v krehkosti a dokonalosti“...
Nitriansky Pipe Club J.I.M sa so svojou zbierkou predstavuje v našom múzeu po prvýkrát. Bol založený v roku 2003 tromi nadšencami fajkovej histórie a ich snahou nie je propagácia fajčenia, ale sústreďovanie informácií o výrobe, používaní a postavení fajky a fajčenia v spoločnosti v minulosti a dnes.
Dovedna 369 fajok a ostatných doplnkov sa teší na záujem návštevníkov tejto výstavy rovnako, ako aj ich majitelia a organizátori...

Fajky Fajky Fajky Fajky Fajky Fajky Fajky Fajky

 

Staré pohľadnice Novej Bane a stredného PohroniaStaré pohľadnice Novej Bane a stredného Pohronia

Ing.Jaroslav Brodziansky a Doc.Ing. Ivan Herčko, CSc.

15. apríl – 31. máj 2010

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

V Pohronskom múzeu v Novej Bani bola slávnostne otvorená výstava starých pohľadníc, ktorá vznikla intenzívnou zberateľskou aktivitou Ing. Jaroslava Brodzianskeho a Doc.Ing.Ivana Herčku,CSc. a dostala pomenovanie podľa regiónov, s ktorými je úzko spätá – „Staré pohľadnice Novej Bane a stredného Pohronia“.
Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. za svoje zberateľské začiatky považuje obdobie pracovného pôsobenia v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici a návštevu zberateľskej burzy, ktorú poriadal Klub zberateľov kuriozít koncom decembra 1978 v Prahe. Stretli sa tu malí i veľkí zberatelia , českí i slovenskí, ktorí zbierali staré pohľadnice s rozličnou tématikou...Vtedy sa mu dostala do rúk pohľadnica Žiaru nad Hronom, ktorá bola vlastne prvým impulzom k dlhočnej zberateľskej vášni...
Ing. Jaroslav Brodziansky sa k zbieraniu pohľadníc dostal omnoho neskoršie, koncom roka 2007. Záujem o históriu regiónov, miest a obcí Slovenska premietal do hľadania starých pohľadníc na všetkých dostupných burzách. V roku 2009 sa však svoj široký zberateľský zámer rozhodol zúžiť na oblasť regiónov Žiar nad Hronom Žarnovica, Nová Baňa ...
Vznikla nielen bohatá a hodnotná zbierka, ale aj túžba predstaviť svoje zberateľské unikáty širokej verejnosti. Vďaka priateľstvu Jaroslava Brodzianskeho a Ivana Herčku si dnes môžu návštevníci tejto výstavy prezerať staré pohľadnice a putovať po obciach a mestách od Hronskej Breznice, Hronskej Dúbravy až do Hronského Beňadika.
Zberatelia a realizátori výstavy sa rozhodli pre grafickú úpravu výstavy v rámci ktorej použili kópie starých pohľadníc, aby výstava mohla putovať po ďalších mestách a obciach.
Dovedna 329 pohľadníc vytvára neopakovateľný, jedinečný, romantický obraz krajiny, poukazuje na priemyselný rozvoj, na významné umelecko – historické pamiatky a miestne dominanty...
Výstava je venovaná všetkým, ktorí v spomínaných regiónoch žili, žijú, alebo tam aspoň vyrastali...Je venovaná všetkým, ktorí tieto regióny dôverne poznajú, alebo spoznať chcú...

Staré pohľadnice Novej Bane a stredného Pohronia Staré pohľadnice Novej Bane a stredného Pohronia Staré pohľadnice Novej Bane a stredného Pohronia

 

Drevené variácieDrevené variácie

Jozef Košík a Peter Staník

15. apríl – 31. máj 2010

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Zaujímavou výstavou, ktorú Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo pre návštevníkov, bude určite aj výstava nazvaná Drevené variácie, v ktorej sa prezentujú práce dvoch ľudí, ktorých spája neskutočná láska k drevu a ktorí začínali svoju cestu za umením opracovávaním samorastov nájdených v lese...
Jozef Košík / 1945/ obyvateľ Hronoviec v okrese Levice, povolaním zdravotník, milovník prírody a dreva...
Jeho láska k drevu je úzko spojená so zberom samorastov, ktoré s veľkým zanietením opracovával, a tým v sebe stále viacej prebúdzal svoju obrazotvornosť a umelecké sklony.
Zlom nastal asi pred dvadsiatimi piatimi rokmi, keď si kúpil univerzálnu vŕtačku a vytočil pomocou nej svoj prvý svietnik. A potom ďalší a ďalší ...
Jozefovi Košíkovi sa tak otvorili nové obzory pri práci s jeho milovaným drevom. Dal si podľa svojich predstáv zhotoviť točovku /sústruh/, na ktorej pracuje dodnes. Zameriava sa prevažne na figurálnu svietnikovú tvorbu, občas svoju zbierku doplní aj výrobou misiek.
Svoje výrobky dotvára moridlami, farbami i mosadzou, cínom, rôznymi textúrami, opaľovaním, olejovaním i lakovaním.
Majú charakter úžitkovo – dekoratívny. Aj napriek tomu, že je Jozef Košík samouk, jeho práce sú na vysokej profesionálnej úrovni.
Vystavoval v Hronovciach, Leviciach, Nitre i v Košiciach.
Inšpiráciu nachádza všade okolo seba, lebo ju hľadá otvorenými očami a veľmi citlivo. Je až neuveriteľné, koľko variácií je možné urobiť z jedného „dreveného valčeka“.
Peter Staník /1971/ rodák z Hodruše – Hámrov, kde prežil svoje detstvo, navštevoval základnú školu a vyštudoval stredné odborné učilište strojárske s maturitou, ktoré ukončil v roku 1989. Od roku 1991 žije v Tekovskej Breznici, kde si založil svoju rodinu a žije tam doposiaľ. Jeho umelecké cítenie a túžba po tvorbe ho nútili hľadať smer, ktorý by vyhovoval jeho naturelu a prostrediu, v ktorom žije. Prešiel cestou od maľovania obrazov, cez šitie kravát, ktorým vymýšľal originálne vzory a tvary ...V roku 1997 pri prechádzke v lese našiel zaujímavý samorast, ktorý ho tak veľmi zaujal, že sa pokúsil doma kuchynským nožíkom o jeho opracovanie...A prvé dielko bolo na svete...Samozrejme, že sa postupom času ukázalo, že drevo je to, čo Peter Staník tak veľmi hľadal a čo ho napĺňa. Drevo a drevorezby mu učarovali a stali sa neoddeliteľnou súčasťou jeho bytia... Začal tvoriť, najprv len vyrezával rúčky na črpáky a sochy s ľudovým motívom...Vo svojej súčasnej tvorbe sa autor zameriava výlučne na sochy, ktoré majú hlbokú myšlienku a moderný charakter...Už pod pseudonymom Peter Mydlo sa v roku 2009 predstavil na regionálnej súťaži „Jarný salón“ v Žiari nad Hronom, odkiaľ jeho práce postúpili na celoslovenský salón „Výtvarné spektrum“ v Humennom, kde sa odbornej porote najviac páčila plastika s názvom „Sudičky“.
Organizátori výstavy veria, že výsledky snaženia Jozefa Košíka i Petra Staníka budú odmenené záujmom návštevníkov tejto výstavy...

Drevené variácie Drevené variácie Drevené variácie Drevené variácie Drevené variácie Drevené variácie Drevené variácie

 

Porcelán v krehkosti a dokonalostiPorcelán v krehkosti a dokonalosti

12. február – 31. marec 2010

Pohronské múzeum, Nová Baňa

/súkromná zbierka Ing. Mirona Mihaliča/

 

Pohronské múzeum v Novej Bani v spolupráci s Tekovským múzeom v Leviciach sprístupnilo výstavu Porcelán v krehkosti a dokonalosti. 293 vystavených exponátov je len zlomkom z rozsiahlej súkromnej zbierky porcelánu Ing. Mirona Mihaliča.
Pravý porcelán sa začal vyrábať až v 7. storočí n.l. a názov kaolín vznikol od názvu kopca Gao – ling, kde sa ťažila porcelánová hlina. Porcelán bol veľmi vzácny a určený len pre cisára a jeho dvor. Do Európy sa dostal porcelán okolo roku 1290, kedy ho zo svojich ciest po Ázii doviezol Marco Polo. Bol to drahý tovar, ktorý sa vyvažoval zlatom. O prvé napodobeniny v Európe sa pokúsili v 16. storočí v Taliansku, ale kvalitný porcelán sa začal vyrábať až v 18. storočí vo Viedni...
Prezentovaná súkromná zbierka je zaujímavá širokou škálou porcelánu a na výstave môže návštevník vidieť historicky vzácny porcelán z Československa, Uhorska, Číny, Anglicka, Talianska, či Rakúska. Vzácnosťou je kompletný servis z českého porcelánu Loket starý asi 150 rokov, karlovarský porcelán a ďalšie a ďalšie skvosty.
Miron Mihalič, povolaním stavebný inžinier, svoju zbierku rozširuje prevažne kúpou a usiluje sa ho nielen kupovať, ale aj čo najviac o ňom vedieť. Hodnota porcelánu je vždy prevýšená hodnotou formy, lebo každá výrobňa si udržiava určitú z nich. K zbieraniu umeleckých predmetov, teda aj porcelánu, priviedla zberateľa manželka Emília. Podľa slov zberateľa je porcelán hodnotnejší ako krištáľ, je nesmierne farebný a určite zaujímavý aj tvarovo.
Najväčšiu hodnotu majú figurálne prvky, potom vázy a dózy a až posledné miesta zaberajú jedálenské súpravy. Z porcelánových jedálenských súprav sú najhodnotnejšie misy, na poslednom mieste sú to taniere...
Vystavovatelia veria, že vzácna zbierka zaujme čo najširší okruh obdivovateľov a bude príjemným „osviežením“ v tomto zimnom čase...

Porcelán v krehkosti a dokonalosti Porcelán v krehkosti a dokonalosti Porcelán v krehkosti a dokonalosti Porcelán v krehkosti a dokonalosti

 

História divadelných prehliadok v Novej BaniHistória divadelných prehliadok v Novej Bani

12. február – 31. marec 2010

Pohronské múzeum, Nová Baňa

/výstava k 35. výročiu, v spolupráci s POS ZH a OKI pri MsÚ Nová Baňa/

 

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, Oddelenie kultúry a informácií pri MsÚ v Novej Bani a Pohronské múzeum v Novej Bani sprístupnili výstavu História divadelných prehliadok v Novej Bani venovanú ich 35. výročiu a ponúkajú verejnosti archívne materiály zo všetkých ročníkov prehliadky amatérskych divadiel...
Na dvadsiatich paneloch nájde návštevník množstvo fotografií z jednotlivých divadelných hier, bulletiny obsahujúce základné informácie o divadelných súboroch a naštudovaných hrách ...či pamätné knihy ...
Všetkým, ktorí pred 35 rokmi začali písať históriu tohto veľkého a určite veľmi záslužného podujatia, patrí veľký obdiv a poďakovanie. Nielen za to, že založili takúto tradíciu, ale aj za to, že nedovolili, aby táto tradícia do dnešných dní zanikla... Jedným zo zakladateľov – vtedy okresnej súťaže – bol Dr. Peter Melek a nazval ju „Divadelné preteky “. Do roku 1988 sa súťažilo aj o Pohár Stanislavského za naštudovanie divadelnej hry od sovietskeho autora.
Divadelné prehliadky v Novej Bani mali veľmi pozitívny vplyv aj na rast kultivovanej diváckej obce, ktorá za celé spomínané obdobie sleduje rast a vývoj amatérskeho divadla v regióne.
Na „divadelnej“ Novej Bani sa striedali a opakovane vracali súbory z Bartošovej Lehôtky, Banskej Belej, Banskej Štiavnice, Bukoviny, Bzenice, Hodruše – Hámrov, Hliníka nad Hronom, Hornej Ždane, Hrabičova, Ilije, Kremnice, Jastrabej, Lovče, Lovčice – Trubína, Novej Bane, Pitelovej, Podhoria, Rudna nad Hronom, Šašovského Podhradia, Prenčova, Tekovskej Breznice, Tekovských Nemiec, Veľkej Lehoty, Vyhieň , Žarnovice a Župkova.
Rovnako veľké množstvo odbornej práce vykonali lektori, ktorých bolo za 35 rokov 21...Dr. Peter Melek, Dr. František Hochstieger, Viktor Hrmo, Alžbeta Mullerová, Július Katina, Eva Polcová, Anton Vozár, Július Boženík, Pavol Rohárik, Mária Szolnokyová, František Držík a ďalší...
Výstava História divadelných prehliadok v Novej Bani je určená všetkým priaznivcom divadla, je dôvodom na malé pozastavenie a zaspomínanie si ...

História divadelných prehliadok v Novej Bani História divadelných prehliadok v Novej Bani História divadelných prehliadok v Novej Bani História divadelných prehliadok v Novej Bani

 

Egypt – dar NíluEgypt – dar Nílu

12. október – 29. január 2010

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Egypt – dar NíluVýstava „Egypt – dar Nílu“ ponúka návštevníkom príležitosť oboznámiť sa s egyptským umením. Vystavené predmety predstavia staroveký svet, jednu z najväčších civilizácií, ktorá prekvitala na brehoch Nílu a zahŕňa časové pásmo od zjednotenia Egypta kráľom Menim /Narmerom/ až po kráľovnú Kleopatru, kedy sa krajina dostala pod nadvládu rímskej ríše a faraónsky svet sa už nikdy neobnovil...
Všetky vystavené predmety v počte 296 kusov pochádzajú zo súkromnej zbierky Jána Hertlíka, Egypt – dar Nílurodáka z Handlovej, v súčasnosti žijúceho v Pezinku a zbožňujúceho Egypt. Láska k egyptskej kultúre, k dávnej civilizácii má korene v Hertlíkovej prvej návšteve tejto africkej krajiny v decembri 2002. Ešte pred cestou sa z kníh oboznamoval s bohatou históriou písanou na brehoch Nílu. Spomína na chvíle, keď po prvýkrát uvidel veľkolepý Karnacký chrám, majestátne hrobky v Údolí kráľov vytesané do skál...
Egypt sa stal pre zberateľa Hertlíka určitým životným štýlom. Opakovane sa tam vracia, aby si znova a znova vychutnal dávnu históriu veľkých panovníkov.
Predmety – repliky, ktoré nosí z egyptských bazárov sa snaží rôznymi maliarskymi technikami upraviť na podobu originálov, aké sú vystavené v múzeách po celom svete...

 

 

K Vianociam patrí betlehem...K Vianociam patrí betlehem...

14. december 2009 – 29. január 2010

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Betlehem s Ježiškom symbolizuje prekrásnu chvíľu, keď tichým zimným večerom spod okien sa nesie pieseň „Tichá noc, svätá noc...“
Zvyk robiť jasličky v kostoloch a v domoch zaviedol sv. František z Assisi v roku 1223. Betlehemy sa zhotovovali z rôznych materiálov a ich význam pozná takmer celý svet.
Komorne ladená výstava „K Vianociam patrí betlehem...“ je ukážkou rezbárskeho umenia ľudových umelcov z Novej Bane a okolia a ich diela patria medzi skvosty Pohronského múzea.
A hoci každý z betlehemov je iný – s maštaľkou, či bez nej – predstavuje malé Jezuliatko, Máriu a Jozefa, osla a vola, ovečky, či psíka, pastierov, kráľov s ich pokladmi, anjela – predsa je každý jedinečný...
V každom vystružlikanom detaile poznáme zručnosť rezbára, jeho pohľad na skromný dar, ktorý dokáže rozjasniť naše oči zábleskom radosti a vďaky...Možno aj práve preto sú betlehemy pre nás tak príťažlivé a možno práve preto ešte viacej obdivujeme ich krásu a takmer umeleckú dokonalosť...

K Vianociam patrí betlehem... K Vianociam patrí betlehem... K Vianociam patrí betlehem...

 

 

Zimné náladyZimné nálady

14. december 2009 – 29. január 2010

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Čas plynie...jar, leto, jeseň, zima. Pestrá mozaika prírody, tak veľmi harmonická a vždy odetá do toho správneho rúcha. Vnímame ju pocitmi, inokedy očami. Silné zážitky a nezameniteľné obrazy si ukladáme do pamäti, maliari na svoje plátna... No vari najvernejšie ich zachytávajú citlivé oči fotografov. Pri pohľade na ich fotografie zatúžime na mnohých miestach pobudnúť, či len tak zalistovať v knihe prírody...
Podmanivé čaro zimnej prírody prináša aj výstava Zimné nálady, ktorú Pohronské múzeum v tento zimný čas pre návštevníkov pripravilo. Brána do krásy a príznačného ticha sa pomaly odkrýva ...zasnežené stráne, snehom obsypané konáre stromov a kríkov, ľadom pokryté hladiny potôčikov, trblietajúci sa sneh v odlesku lúčov slniečka, či slnko sadajúce za zasnežené kopce, inoväťou vyparádené vrcholky... Prekrásny obraz, nádherná studnica krásy, ktorá je nevyčerpateľná, pretože aj napriek tomu, že sa pravidelne opakuje každý rok, vždy je iná...
Poetická a snivá ...Teší dušu i oči...

Zimné nálady Zimné nálady

 

 

Karel a Jan – dvaja bratiaKarel a Jan – dvaja bratia

14. október – 30. november 2009

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Karel a Jan – dvaja bratiaPohronské múzeum v Novej Bani pripravilo v roku významných výročí – 20. výročie „zamatovej „ revolúcie, Mesiac česko – slovenskej vzájomnosti, ako aj nedožité 65. výročie narodenia Karla Kryla výstavu pod názvom „Karel a Jan – dvaja bratia“.
Po prvýkrát sa návštevníci v našom múzeu stretli s výstavou venovanou Karlovi Krylovi „Spomienka na Karla Kryla“ v roku 2003. Materiály pochádzali zo súkromnej zbierky Soni Donthovej a boli vystavené tak, ako putovali po Slovensku...
A hoci sa väčšina materiálov dostala aj do tejto výstavy a môžeme hovoriť o akejsi repríze, predsa dostala nový rozmer – bola doplnená o ďalšie zaujímavé materiály a graficky upravená... Karel a Jan – dvaja bratiaRozhodli sme sa pri všetkej úcte ku Karlovi Krylovi pripomenúť návštevníkom aj rodinu, z ktorej pochádza nielen on, ale aj brat Jan, ktorý si na výstave zasluhuje čestné miesto nielen preto, že je bratom, ale aj preto, že svojimi koncertmi pre dospelých a pre študentov doma v Česku, na Slovensku a v zahraničí nedovolí zabudnúť na velikána česko – moravsko – slovenského hudobného a poetického neba... Dopredu sa ospravedlňujeme všetkým, ktorí ovládajú život a tvorbu Karla Kryla odpredu, či odzadu – vždy rovnako a do posledného detailu...
Našou snahou bolo poskytnúť skôr čo najfarebnejší obraz o rodine, o Karlovi, o Janovi, o ich tvorbe tým, ktorí o nich vôbec nepočuli, alebo sa s nimi stretli len letmo... Zaujímavosťou na výstave sú gitary, ktoré zapožičal Jan Kryl a je to jeho a Karlova prvá gitara...
Budeme sa tešiť, ak sa výstava aj po druhýkrát stretne s čo najväčším ohlasom, pretože, či bude aj tretia repríza – to je vo hviezdach a možno to vie len sám Karel...

 

Textilná tvorba 2009Textilná tvorba 2009

19. jún – 30. september 2009

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Slávnostnou vernisážou bola dňa 19. júna 2009 otvorená v Pohronskom múzeu v Novej Bani súťažná výstava neprofesionálnej tvorby s celoštátnou pôsobnosťou „Textilná tvorba 2009“.
Výstava, ktorú organizuje BBSK - Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s Pohronským múzeom v Novej Bani, ktorá je ojedinelá svojho druhu na Slovensku a ktorá vstúpila do svojho tretieho ročníka ...
Textilná tvorba 2009Za každou výstavou takéhoto rozmeru treba hľadať nielen zručnosť, kreativitu, nápaditosť, tvorivosť ľudských rúk, ale aj zjednocujúci a podporujúci element, ktorý dokáže podchytiť , povzbudiť, ukázať talentu smer... V tomto prípade je to Mgr. Helena Soboslayová z Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom, ktorá bola už pri zrode prvého ročníka a ktorej zásluhou nadobúda výstava stále väčší rozmer, nadchýna stále viacej tvorcov, ktorým má čo povedať tradícia, ale aj súčasné moderné umenie.
Textilná tvorba 2009Neodmysliteľnou súčasťou vo všetkých troch ročníkoch sú študenti stredných odborných škôl, ktoré sa textilnou tvorbou zaoberajú...V tomto roku sa predstavili štyri stredné školy v rámci Slovenska a ich práce sa pohybujú na poli profesionálnej textilnej tvorby. Organizátori sa preto rozhodli samostatne hodnotiť práce študentov zo škôl s umeleckým zameraním a samostatne neprofesionálnych výtvarníkov. Vznikli tak dve samostatné kategórie. Pribudla aj nová kategória Hračka, ktorá návštevníkom poskytne zaujímavý pohľad na textilnú hračku s citlivým odkazom na ľudové umenie...
Možnosť predstaviť svoje práce na verejnosti v oblasti textilnej tvorby využilo 79 autorov zo Slovenska s 250 prácami v kategóriách – Úžitkové predmety, Dekoratívne predmety, Šperk a Hračka. Odborná porota doporučila vystaviť 219 prác od 71 autorov...
Organizátori podujatia - Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a Pohronské múzeum v Novej Bani - nadviazali zaujímavú, hoci zďaleka nie prvú spoluprácu a veria, že spoločné úsilie organizátorov, tvorcov prinesie inšpiráciu pre ďalších a ďalších autorov a veľké množstvo obdivovateľov v úlohe návštevníka tejto výstavy...

 

Kovačica - mekka svetovej insityKovačica - mekka svetovej insity

19. jún – 30. september 2009

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava zapožičaná zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, poukazujúca na najdôležitejšie medzníky obce Kovačica v Srbsku, ktorá sa stala kolískou insitného umenia na Slovensku. Prezentuje základné historické etapy obce, jej významné osobnosti a ľudovú kultúru...
Výstavu na dvadsiatich paneloch autorsky pripravila PhDr. Zuzana Drugová, grafický návrh realizovalo štúdio Harmony.
Hlavnou myšlienkou pri realizácii výstavy bola snaha, aby sa kvalitná prezentácia dostala s kovačickou insitou do sveta a bola hodnotným reprezentantom...
Históriu insitného umenia v Kovačici začal písať Martin Paluška (1913 – 1983),
Kovačica - mekka svetovej insityMichal Bíreš (1912 – 1981) a Ján Sokol (1909 – 1982), ktorí založili maliarsku sekciu pri kultúrnom spolku Pokrok v Kovačici...
Slávu kovačickej insite priniesli Martin Jonáš (1924 – 1996) a Zuzana Chalupová (1925 – 2001). Diela týchto dvoch umelcov boli prvé, ktoré obišli celý svet a dostali sa do súkromných zbierok najvýznamnejších svetových osobností...
Veľmi dôležitým reprezentantom a šíriteľom Kovačica - mekka svetovej insitykovačickej insity vo svete je od roku 1991 Galerija Babka...Už osemnásty rok pripravuje mnohé prezentačné aktivity po celom svete – Expo 92 Sevila, Expo 96 Lisabon, Expo 2000 Hanover, Expo 2006 Aici – Japonsko...a ďalšie a ďalšie...
Len v roku 2007 boli diela kovačickej insity prostredníctvom Galerije Babka prezentované v Európskej komisii v Bruseli, v Strassburgu, v Európskom parlamente v Bruseli, v Metropolitnom múzeu v Tokiu...
Pri výpočte prezentačných úspechov však nesmieme zabudnúť, že kovačické insitné umenie sa teší veľkému záujmu a obľube u návštevníkov múzeí a galérií na Slovensku.
Organizátori výstavy Kovačica – mekka svetovej insity veria, že tak tomu bude aj v Pohronskom múzeu v Novej Bani ...

 

ZrkadlenieLadislav Vychodil: Scénografia v zbierkach Divadelného ústavu

27. apríl – 10. jún 2009

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Ladislav Vychodil: Scénografia v zbierkach Divadelného ústavuPohronské múzeum v Novej Bani v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave sprístupnili výstavu nazvanú Ladislav Vychodil – Scénografia v zbierkach Divadelného ústavu...
Predstavuje Ladislava Vychodila (1920 – 2005) – scénografa, výtvarníka, pedagóga a jednu z vedúcich osobností slovenského divadelného života.
Narodil sa v Háčkach na Morave, vyštudoval v Prahe a v Brne. Od roku 1945 pôsobil ako šéf výpravy SND, v rokoch 1953 – 1983 bol zakladateľom a vedúcim Katedry scénografie na VŠMU v Bratislave, v rokoch 1969 – 1971 viedol Katedru scénografie na pražskej DAMU. V roku 1977 sa stal vysokoškolským profesorom...
Tvorbu Ladislava Vychodila poznajú v divadlách Slovenska, Čiech, Poľska, v Saratove, vo Viedni, v Budapešti, v Sofii, v Bruseli, v Novom Sade, v Lipsku, v Santa Barbare, v Štokholme ... S jeho tvorbou sa pravidelne verejnosť zoznamovala aj v rámci medzinárodnej výstavy Pražské quadrienále, ale aj na zahraničných výstavách scénografieLadislav Vychodil: Scénografia v zbierkach Divadelného ústavu ( Nemecko, Maďarsko, Kuba, Argentína, Chile, Francúzsko... Bol držiteľom Zlatej medaily prezidenta Brazílskej republiky za najlepšiu scénografickú expozíciu na bienále v Sao Paule. Medzi jeho žiakov patril výnimočný slovenský scénograf Aleš Votava. Významná bola spolupráca s režisérmi – Budským, Pietorom, Bednárikom a ďalšími...
V roku 1994 na pôde Divadelného ústavu v Bratislave sa zrodila myšlienka zozbierať práce profesora Vychodila a pokúsiť sa sústrediť jeho dielo. Takto sa podarilo zozbierať 2577 kusov scénografík. V roku 1998 odkúpil Divadelný ústav od Vychodila aj makety, ktoré priebežne odborne reštauroval Kamil Granec. Pribudli aj veľkoplošné maliarske návrhy a 97 obálok s početnými skicami a štúdiami pracovného charakteru...
Výstava v Pohronskom múzeu v Novej Bani prezentuje len malý zlomok spomínanej zbierky...

 

Dokumenty z ciest III. – Argentína fotoobjektívom Svetozára GavoruDokumenty z ciest III. – Argentína fotoobjektívom Svetozára Gavoru

27. apríl – 10. jún 2009

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Dokumenty z ciest III. – ArgentínaPútavá výstava fotografií, ktorú sprístupnilo Pohronské múzeum v Novej Bani, je treťou výstavou z cyklu Dokumenty z ciest III. – ArgentínaDokumenty z ciest, autorom ktorých je Svetozár Gavora.
Po krajinách Nórsko a Chile sa rozhodol návštevníkom predstaviť opäť jednu z tých vzdialených a menej známych, ale aj menej navštevovaných krajín – Argentínu...
Takmer na stoštyridsiatich fotografiách podáva Svetozár Gavora obraz o tejto krajine...O krajine známej svojím futbalom, o krajine patriacej v prvej polovici minulého storočia medzi desať najbohatších krajín sveta, krajine zasľúbenej – kam niektorí v minulosti utekali za lepšou obživou, iní za slobodou, o krajine s fantastikou prírodou do obrazu ktorej patria ľadovce, jazerá, vodopády i obrovské rašeliniská.
Fotografie napovedajú, že Argentína je krajinou so svojráznou kuchyňou, krajinou mrakodrapov i honosných budov, bulvárov, divadiel, či galérií...
Dokumenty z ciest III. – ArgentínaDôležitým poznaním je, že Argentína podľa slov prekladateľa, cestovateľa a zanieteného fotografa Svetozára Gavoru je krajinou, ktorá vryje do duše nezmazateľnú stopu, pretože jej kultúra, jej ľudia, jej príroda sú jednoducho neopakovateľné...
Neopakovateľnú atmosféru budú mať určite aj besedy o Argentíne so Svetozárom Gavorom, ktoré sa uskutočnia v rámci výstavy v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani ...

 

 

 

Zrkadlenie - pozvánkaZ r k a d l e n i e

25. 02. – 15. 04. 2009

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

ZrkadleniePohronské múzeum v Novej Bani sprístupnilo výstavu nazvanú Zrkadlenie.
Je výsledkom prvého ročníka výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Rodičovská rada pri Strednej odbornej škole Ladislava Bielika v Leviciach pod záštitou Úradu nitrianskeho samosprávneho kraja v roku 2008.
ZrkadlenieSúťaž bola výzvou pre študentov stredných škôl, gymnázií a základných umeleckých škôl z oblastí v povodí Hrona, aby svojimi prácami, inšpirovanými krajinou, kultúrou a obyvateľmi Pohronia prispeli k vzájomnej komunikácii prostredníctvom umenia k rozvoju spolupráce regiónov...
Cieľom súťaže bolo vyhľadávať mladé talenty, nadviazať spoluprácu regiónov v umeleckej oblasti, komunikovať prostredníctvom umenia, konfrontovať umeleckú a osvetovú činnosť jednotlivých regiónov.
Do súťaže boli zaradené práce zo šiestich kategórií: kresba, maľba, grafika, umelecká fotografia, textilná tvorba, kombinovaná technika a medzi kritériá hodnotenia patrila inšpirácia regiónom, originalita a kreativita, kvalita a čistota technického spracovania, estetické a výtvarné hodnoty...
Každá kategória má na výstave Zrkadlenie bohaté zastúpenie a tak sa tu návštevník stretne s množstvom výtvarných prác, návrhov kostýmov, ako aj ich realizáciou s množstvom netradičných prvkov i materiálov...

 

 

Plazy našej prírodyPlazy našej prírody – potomkovia dinosaurov

25. 02. – 15. 04. 2009

Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

Plazy našej prírodyPohronské múzeum v Novej Bani v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici sprístupnilo zaujímavú výstavu Plazy našej prírody – potomkovia dinosaurov.
Autorkou výstavy je pracovníčka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Mgr. Lenka Sedliaková a na šesťnástich paneloch predstavuje slovenských zástupcov bohatej živočíšnej skupiny plazov ako veľmi krásne a nesmierne zaujímavé živočíchy hodné pozornosti, ochrany i obdivu...
Autorka ich prestavuje v rôznych rovinách – Plazy našej prírodyv náboženských predstavách, v poverách a predsudkoch, v dokumentovaní vývoja plazov- ich stavby tela, zloženia kože, zmyslovej výbavy, či rozmnožovania...poukazuje aj na ich význam i ohrozenie....
Návštevník sa na výstave dozvie aj to, ako sa dá bezpečne rozoznať jedovatá vretenica, ako plazy v prírode môžeme nerušene pozorovať, ako sa máme správne zachovať pri náhodnom stretnutí s hadmi na prechádzke v lese, či pri vode...
Pestrým oživením výstavy sú preparované plazy fauny Karibiku – mláďatá krokodíla, kareta obrovská, leguán rodu cyclura...