Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2019 | Archív výstav

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Maliar z presvedčenia„Maliar z presvedčenia“

Výber obrazov z tvorby Margity Senešiovej
5.10. 2018 – 19.11.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Margita Senešiová sa narodila 21. apríla 1974. Maľovala či kreslila už od malička. Často chodievala so svojím otcom do prírody, brávala si ceruzku a papier a kreslila zaujímavé stromy či výhľady z kopcov. Oslovila ju príroda, výhľady na krajiny a celá tá krása. Nikdy nenavštevovala výtvarnú školu - nemala to šťastie, no napriek tomu si všímala farby, techniky, tvary či obrazy slávnych, ktoré nevedela spustiť z očí. Milovala ten pocit niečo namaľovať, miešať farby a konečný efekt, keď ľudia s láskou a s radosťou pozerali na to, čo vytvorila. Ľudia a ich reakcie na obrazy ju motivovali k novej tvorbe.
Prvé maľované práce vznikali na vínových fľašiach, na ktoré si známi vyberali požadované motívy, väčšinou prírodného charakteru. Tejto technike maľby na sklené fľaše sa venovala tri roky. Až raz jeden priateľ povedal: " Nemaľuj fľaše - skús maľovať na plátno". Tak výzvu prijala. Preto je názov výstavy : Maliar z presvedčenia. "Lebo ľudia, čo ma majú radi, páčia sa im moje obrazy a veria v moje nadanie, ma presvedčili začať maľovať“.
„Robiť druhých ľudí šťastnými mojimi obrazmi, prináša pocit šťastia aj mne. Teší ma, keď aj človek bez umeleckého vzdelania môže šíriť ďalej talent, čo dostal od pána Boha ako dar“. Od tej chvíle, ako začala maľovať plátna, sa snaží učiť a zdokonaľovať, dávať do nich to, čo ju osloví. Veď námet príroda je nevyčerpateľný.
Výstava „Maliar z presvedčenia“ je prvou autorskou výstavou. Tematicky dominuje motív prírody, vidiecke usadlosti a vlastné videnia okolitého sveta. Na stvárnenie svojich predstáv používa akrylové farby, v niektorých prípadoch ozvláštnené trblietkami. Autorka výstavy verí, že jej obrazy zaujmú a spríjemnia návštevníkovi deň.

Maliar z presvedčenia Maliar z presvedčenia Maliar z presvedčenia Maliar z presvedčenia Maliar z presvedčenia Maliar z presvedčenia Maliar z presvedčenia Maliar z presvedčenia Maliar z presvedčenia

 

 

Tvorenie drotárky AnnyTvorenie drotárky Anny

Umelecké drotárstvo v podaní Anny Budovej
21.9. 2018 – 9.11.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Drotárstvo na Slovensku predstavuje ojedinelý fenomén, ktorý nemá obdobu, čo do rozsahu na určitom území, v žiadnom inom štáte. Meno tomuto zamestnaniu dal základný materiál - drôt, bez ktorého by sme si kedysi potulného slovenského drotára nevedeli predstaviť. V súčasnosti zažíva drotárstvo renesanciu. „Drotárine“ sa venuje čím ďalej, tým viac majstrov a každý z nich má svoj drotársky rukopis. Tak je to aj u drotárky Anny Budovej z Novej Bane, ktorá svoje výrobky predstaví širokej verejnosti prostredníctvom našej výstavy.
Kolískou drotárstva bolo okolie Trenčína a Kysúc, odkiaľ v 18. storočí odchádzali muži za prácou do železných hút v Čechách a Sliezsku. Získané vedomosti o vlastnostiach drôtu neskôr využívali pri drôtovaní. Neskôr sa drotárstvo rozšírilo aj na Zemplín a Spiš. Jednotlivci i skupiny drotárov chodili za prácou po celom Uhorsku, dostávali sa aj za jeho hranice, do Nemecka, cárskeho Ruska, na Balkán. Drotárčinu vykonávali nielen ako chudobní potulní remeselníci. Viacerí sa usadili vo väčších mestách, zriaďovali dielne, ba aj väčšie kovospracujúce podniky zameriavajúce sa na drotárske, ale i ďalšie kovospracujúce práce. Spočiatku bolo drotárstvo vandrovným doplnkovým zamestnaním a drotári sa obmedzovali na opravy hlineného riadu, poľnohospodárskeho náradia a vyrábali jednoduché predmety pre domácnosť a hospodárstvo. Do 21. storočia vstúpilo drotárstvo ako razantne sa rozvíjajúce remeselné odvetvie. Drôt oslovuje čoraz viac autorov, keďže jeho jednoduchá forma z neho robí univerzálny materiál a pôvodná technológia ponúka veľmi individuálny prístup k jeho spracovaniu. Historické drotárske výrobky, ich sortiment, tvaroslovie a ornamentika sú priamou inšpiráciou pre ľudových remeselníkov, ktorí cielene nadväzujú na pôvodné vzory v tvare, dekóre i technologickom spracovaní.
Anna Budová z Novej Bane sa od roku 2015 vo voľnom čase venuje drotárskemu umeniu. Jej umelecké meno je Drotárka Anna. K uvedenému umeniu ju priviedol priateľ Henrich, s ktorým pravidelne navštevuje rôzne podujatia na sliačskej leteckej základni. Počas jedného takéhoto podujatia ju znak 1. taktickej letky zaujal až tak, že sa podujala znak pretaviť do jedinečnej umeleckej podoby spôsobom jej vlastným. Pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatného Slovenska pani Budová vyrobila štátny znak pre kanceláriu predsedu vlády. Svoju kreativitu a záľubu v drotárstve pretavila aj do výnimočného maturitného tabla a tiež znaku, venovaného storočnici Československého letectva.
Hosťujúcimi autormi na výstave sú Henrich Kamody a Zuzana Necpálová.

Tvorenie drotárky Anny Tvorenie drotárky Anny Tvorenie drotárky Anny Tvorenie drotárky Anny Tvorenie drotárky Anny Tvorenie drotárky Anny Tvorenie drotárky Anny Tvorenie drotárky Anny Tvorenie drotárky Anny Tvorenie drotárky Anny

 

Reprodukcie slávnych obrazov„Reprodukcie slávnych obrazov“

Reprodukcie obrazov svetoznámych umelcov v podaní Mgr. Alžbety Kráľovej a Jany Kráľovej
8.6. 2018 – 23.9.2018
Výstava predĺžená do 30. septembra 2018!!!
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstavu „Reprodukcie slávnych obrazov“ pre Vás pripravili Mgr. Alžbeta Kráľová a jej matka Jana. Alžbeta Kráľová vyštudovala výtvarný smer na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, takže maľovanie nie je len jej koníček. Vo svojich prácach sa zamerala hlavne na diela známych velikánov, ako boli Leonardo da Vinci, Edouard Manet a iní.
Jej matka Jana je zdravotnou sestrou, ale maľovanie ju zaujíma od detských čias. Nemá žiadne výtvarné vzdelanie. Jej doménou je maľba krajiniek temperovými farbami. Z výtvarných štýlov dáva prednosť impresionizmu, ale ako uvidíte na výstave, vytvorila aj reprodukciu diel holandského maliara Jana Vermeera.
Celá výstava je zameraná hlavne na diela známych francúzskych impresionistov. Diela, ktoré vytvorila Alžbeta Kráľová sú maľované akrylovými farbami. Ide prevažne obrazy umelcov, ako boli Pierre Auguste Renoir, Alfons Mucha, Edgar Degas atď. Najznámejším portrétom na výstave je určite Mona Lisa od Lenoarda da Vinciho, ktorý pozná takmer každý.
Obrazy Jany Kráľovej sú reprodukcie diel najmä Clauda Moneta, Edouarda Maneta, Vincenta van Gogha, Alfreda Sisleyho, ale nájdeme tu aj diela známeho českého krajinkára Júliusa Mařáka.
Obe autorky sa snažili, aby sa reprodukcia čo najviac podobala originálu, ale zároveň do každého obrazu vložili aj niečo zo seba. Pri práci obe strávili dlhé hodiny, výsledok posúdia návštevníci sami. Prajeme Vám pekný umelecký zážitok.

Reprodukcie slávnych obrazov Reprodukcie slávnych obrazov Reprodukcie slávnych obrazov Reprodukcie slávnych obrazov Reprodukcie slávnych obrazov Reprodukcie slávnych obrazov Reprodukcie slávnych obrazov Reprodukcie slávnych obrazov Reprodukcie slávnych obrazov Reprodukcie slávnych obrazov

 

Zbohom vojna!„Zbohom vojna!“

Výstava venovaná 100. ukončeniu I. svetovej vojny
15.6. 2018 – 16.9.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava „Zbohom vojna“ predstavuje návštevníkovi predmety z vojnového frontu prvej svetovej vojny, ale aj z nie vždy bezpečného zázemia. Vznikla v spolupráci s Tekovským múzeom Leviciach, Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch, SNM Historickým múzeom Bratislava, Vojenským historickým ústavom Piešťany, Štátnym archívom pobočka Kremnica a Military múzeom Pohronský Ruskov.
Od ukončenia jedného z najkrvavejších konfliktov v dejinách ľudstva uplynulo presne 100 rokov. Veľká vojna bola prvým globálnym konfliktom, do ktorého bolo zapojených viac ako 30 štátov a stála životy 10 miliónov ľudí.
Tematicky je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sa nachádzajú predmety reprezentujúce zázemie, predmety dennej spotreby ale aj vidiecky, či meštiansky dobový odev. Sprevádzané sú dobovými dokumentmi a fotografiami. Venuje sa i problematike rekvirácií kovov a zvonov. V zbierkach nášho múzea máme uchovanú časť pôvodného veľkého zvona z radnice. Táto časť obsahuje spomienkové predmety s podobizňami panovníkov, veci vyrobené z častí vojenského materiálu.
Druhá časť výstavy približuje problematiku frontu. Pre prvú svetovú vojnu bol typický zákopový systém. Zákopová vojna si vyžiadala vývoj nových druhov zbraní, ktoré mali prelomiť sústavu zákopov a vyradiť z boja nepriateľskú obranu – tanky, bojové plyny, plameňomety... Návštevník tu uvidí rôzne typy zbraní od bodákov (Carcano M 1891), tesákov (ženijný tesák M1915), šablí (dôstojnícka šabľa vz. 1861), cez krátke palné zbrane (Mauser C96, Nagant vz. 95) po dlhé palné zbrane (Mannlicher vz. 1895, Mosin vz. 1891, Werndl vz. 1877, Winchester vz. 1895). Okrem zbraní máme vystavené predmety z výstroje vojaka, uniformu rakúsko-uhorského pešiaka a československého legionára zo 7. streleckého tatranského pluku. Unikátom je posteľ z vojenského lazaretu. Záver výstavy je venovaný vzniku nástupníckych štátov vrátane Československej republiky.
Vtedajší ľudia prvú svetovú vojnu označovali ako „veľkú“ dúfajúc, že podobný konflikt sa už nikdy nezopakuje. História hovorí, že sa, žiaľ, strašne pomýlili.

Zbohom vojna! Zbohom vojna! Zbohom vojna! Zbohom vojna! Zbohom vojna! Zbohom vojna! Zbohom vojna! Zbohom vojna! Zbohom vojna! Zbohom vojna!

 

A017„A017“

Výstava prác absolventov II. stupňa výtvarného odboru ZUŠ Nová Baňa
4.5. 2018 – 3.6.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava predstavuje výber najlepších prác absolventov II. stupňa výtvarného odboru ZUŠ v Novej Bani. Autormi vystavovaných diel sú Michal Budinský, Alžbeta Budinská a súrodenci Martina a Patrik Šályoví.
„Sme mladí ľudia, ešte pred maturitou, väčšina z nás chodí do výtvarnej už 12 rokov v posledných ročníkoch sme vždy vo štvrtok večer mali v rozvrhu obľúbenú hodinku vo výtvarnej. Niekedy sa spoločne strávený čas stal dôležitejším ako vyučovanie. Začínali sme ako malí druháčikovia, vždy, keď sme odchádzali s ufúľaným oblečením, verili sme, že sa na nás mama nebude hnevať. Spoznali sme veľa spolužiakov, ale najdôležitejšia bola naša pani učiteľka. Počas celého nášho štúdia sme s ňou vyskúšali množstvo rôznych výtvarných techník, na našej výstave vám predstavujeme tie, ktoré sme zvládli najlepšie. Akryl na plátne – absolventské práce, grafiky a kresby, výber, pre návštevníka tých najatraktívnejších, tvorí základ výstavy.“
Výstava predstavuje prierez tvorby štyroch autorov, ktorí spolu navštevovali výtvarný odbor, preto je ich tvorba podobná, ale tematicky odlišná. Na obrazoch sa nachádzajú malebné krajinky, známy umelec, alebo rôzne abstrakcie či malé detaily. Autori chcú prostredníctvom výstavy motivovať mladších žiakov a laickú verejnosť k umeleckej činnosti a ukázať, že aj mladí ľudia majú umelecké cítenie.
Autori dúfajú, že prijmete ich pozvanie na výstavu a tešia sa na vašu pochvalu, či kritiku.

A017 A017 A017 A017 A017 A017 A017

 

Staré techniky v novej dobeStaré techniky v novej dobe

Predstavia sa kreatívni seniori z Denného centra seniorov Lipa v Novej Bani
4.4. 2018 – 3.6.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa


Výstava „Staré techniky v novej dobe“ predstaví diela kreatívnych seniorov z Denného centra seniorov Lipa v Novej Bani. Denné centrum Lipa bolo zriadené mestom Nová Baňa v roku 2011. Jeho členovia sa stretávajú každý štvrtok od 13,00 do 17,00 na kreatívnych dielňach. Doteraz zvládli viacero starobylých výtvarných techník, ktoré hoci sú rozdielne, majú spoločného menovateľa: zdobiť a byť zdobený. Všetky majú korene v dávnej minulosti. Pre potreby súčasnosti boli znovuobjavené a prispôsobené novým technikám tvorby. Na kreatívnych stretnutiach sa používajú najmä dostupné a lacné materiály v nasledovných technikách: dekupáž, ktorá je u nás známa pod názvom servítková technika, origami – skladanie papiera, pergamáno, známe ako krajky z papiera. Nebudú chýbať kraslice, enkaustika – maľba voskom, quilling u nás známy aj ako papierový filigrán, maľba, šperky a ozdoby z korálikov, papierové pletenie a maľba na sklo.
Všetkým týmto technikám sa seniori začali venovať až po odchode na dôchodok. Nikto z nich nie je absolventom výtvarnej školy. Prostredníctvom výstavy chcú ukázať, že každý človek, hoci aj v neskoršom veku, má schopnosť vytvoriť niečo zaujímavé pre svoje okolie. Túto prezentáciu dielok mohli realizovať prostredníctvom zapožičania od nasledovných autorov: Jozefky Bittálovej, Kvetky Číkovej, Jolanky Hrnčiarovej, Márie Hudecovej, Boženky Klimkovej, Mariána Jauscha, Blaženky Stankayovej, Anky Šályovej, Natálky Šimovej a Zuzky Volfovej.
Autori výstavy Vás srdečne pozývajú na prehliadku ich diel a dúfajú, že výstava osloví aj nových členov, ktorí prídu medzi nich do klubu, či už si nezáväzne pohovoriť alebo zapojiť sa do mnohých kreatívnch aktivít.

Staré techniky v novej dobe Staré techniky v novej dobe Staré techniky v novej dobe Staré techniky v novej dobe Staré techniky v novej dobe Staré techniky v novej dobe Staré techniky v novej dobe Staré techniky v novej dobe Staré techniky v novej dobe Staré techniky v novej dobe

 

Farebné čaroFarebné čaro

Výstava prác žiakov umeleckého odboru ZUŠ Nová Baňa
6.4. 2018 – 2.5.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Základná umelecká škola v Novej Bani už tradične organizuje výstavu žiackych prác výtvarného odboru. Prvý ročník 2014/2015 bol zameraný na fotografiu, v ďalšom školskom roku to bola maľba na plátno a minulý rok grafika.
Tento rok sú práce žiakov realizované v rôznych technikách, ako napríklad kresba, grafika (linoryt, tlač z kartónu), maľba (akrylom, temperou, olejovým pastelom,...), fotografia, keramika, kombinovaná technika (kolorovaná kresba, ...), plstenie a textil.
Témy, ktoré žiaci spracovali, si vybrali sami alebo boli zadané pedagógom. Väčšinou sú to fantazijné témy, zátišia, portréty, reprodukcie alebo inšpirácie konkrétnymi umeleckými dielami.
Žiaci pomocou vyjadrovacích a výrazových výtvarných prostriedkov preniesli do svojich výtvarných diel kúsok svojho „farebného čara“ a umožňujú nám prostredníctvom svojich obrazov nahliadnuť do ich vnútorného sveta.
Hlavnou myšlienkou a cieľom výstavy je, aby mal každý žiak možnosť vystaviť svoje dielo v priestoroch Pohronského múzea a tiež prezentovať výtvarnú činnosť žiakov Základnej umeleckej školy širokej verejnosti.
Tradíciu výstav žiakov v Pohronskom múzeu v Novej Bani by sme chceli do budúcna zachovať.
Na tohtoročnej výstave sa predstaví 111 žiakov výtvarného odboru od šesť do šestnásť rokov, ktorí tvorili pod vedením pani učiteliek Mgr. Ľubici Kormaňákovej a Mgr. Žanety Oklapekovej.

Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro Farebné čaro

 

Nachádzania

NachádzaniaVýstava obrazov a maľovaných váz Michaly Lenčovej
09.2. 2018 – 29.3.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Prvá autorská výstava Michaly Lenčovej „Nachádzania“ v Pohronskom múzeu je výberom obrazov a maľovaných sklených váz. Autorku uchvátilo výtvarné umenie v detstve až tak, že absolvovala oba cykly výtvarného odboru na Zuš Nová Baňa. Dokonca počas štúdia na gymnáziu navštevovala tento odbor denne. Neskôr ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor estetika, so zameraním výtvarná estetika. Momentálne sa venuje okrem voľnej tvorby, ilustrovaniu a grafickému designu. Viac o jej aktivitách na www.michalalencova.com.
Ako sama povedala, vo svojom vizuálnom svete zažíva radostné dobrodružstvo z akéhokoľvek poznávania. Taktiež rada "experimentuje a hrá sa" s realitou, recykluje predmety a materiály naokolo, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad nepotrebné. Má pasiu pokúšať sa nájsť a vytvoriť iný význam a účel videnej skutočnosti, materiálu, nástroja a následne predstavy. Najčastejšie pracuje so všetkým, čo v toku každodennosti zachytí a zaujme jej oko - so stopami, ktoré sa vrývajú a nečakane menia bežnú skutočnosť. Stopy môžu byť textúrové, štruktúrne, farebné, tvarové, kompozičné atď. Do nového obrazu začleňuje aj vlastné obrazy rozmanitým spôsobom a použité materiály rôznej kvality a účelu. Inklinuje skôr ku technikám, ktoré sú flexibilné a umožňujú, čo najviac experimentovať, a to sú techniky koláže a dekoláže, enkaustické, rôzne papierové techniky (frotáž, rezerváž, mramorovanie, práca so škrobom a štruktúrovaním, prerezávanie a preškrabávanie atď.), ako aj kombinované (maľba na koláž, použitie viacerých plošných maliarskych a grafických techník, materiálov a farieb), či overpainting (maľba na nemeniteľný tlačený obraz, či fotografiu atď.). Najčastejšie vytvára abstraktné a poloabstraktné obrazy.

Nachádzania Nachádzania Nachádzania Nachádzania Nachádzania Nachádzania Nachádzania Nachádzania Nachádzania Nachádzania

 

Umelecké remeslo od praveku po súčasnosťUmelecké remeslo od praveku po súčasnosť

Študentské práce umeleckých študijných odborov SSUŠ Hodruša-Hámre
30.1. 2018 – 20.3.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“ predstaví schopnosti a zručnosti študentov umeleckých študijných odborov Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša-Hámre, ktorí na základe podkladov z Archeologického múzea SNM v Bratislave dokážu vyrobiť originálne repliky predmetov používaných v dávnych dobách. Na výstave bude vystavená replika keltského meča, starého 2200 rokov, čakanský bojovník, kňažná z Dedinky, keltské a slovanské šperky, gladiátor, rímsky vojak – pretorián a iné.
Na výstave môže návštevník porovnať originálne artefakty s dielami študentov. Pri zhotovovaní šperkov, zbraní a ďalších predmetov neboli archeologické pamiatky prísne kopírované, ale kreatívne realizované, pričom boli použité pôvodné technologické postupy. Výstava poukazuje na precízne spracovanie replík tisíce rokov starých artefaktov a dokazuje, že umelecké remeslá môžu napomôcť aj v oblastiach múzejníctva a archeológie.
Cieľom výstavy „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“ je zviditeľnenie remeselných prác šikovných študentov a pedagógov SSUŠ Hodruša-Hámre v očiach širokej verejnosti. Žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí absolvujú prehliadku výstavy, nadobudnú lepšiu predstavivosť o uplatnení absolventov tohto typu umeleckej školy. Momentálne je, žiaľ, remeselníkov je stále menej a menej, ale postupne prichádzame k starému známemu porekadlu „Remeslo má zlaté dno“.
Špecifikom tejto výstavy je, že je putovná. Prvýkrát sa uskutočnila v Archeologickom múzeu SNM v Bratislave, v apríli 2017 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, v súčasnosti sa otvára u nás - v Pohronskom múzeu v Novej Bani. Nasledujú Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote.

Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť

 

Ilúzia zajtrajškaILÚZIA ZAJTRAJŠKA

Výber obrazov z tvorby Veroniky Stredákovej
08.12.2017 – 31.01.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Veronika Stredáková sa narodila v roku 1990 v Novej Bani. Rada maľovala už od malička, no počas štúdia sa svojej záľube venovala len sporadicky. Lásku k umeniu znovuobjavila s kúpou prvého plátna natiahnutého na ráme. Aktívnejšie maľuje posledné tri roky.
Prostredníctvom tvorby hľadá stratenú rovnováhu a pokoj v duši. Prichádza na nové myšlienky a mení svoj pohľad na svet. Maľuje pre radosť, pri hudbe, väčšinou po nociach. Počas tvorivého procesu sa nechá unášať farbami. Často nemá predlohu, ani predstavu, ako by mala vyzerať konečná podoba obrazu. Začne s nejakým nápadom a potom sa to zmení na niečo iné. Každý z obrazov, špeciálne to platí pre abstrakcie, má za sebou konkrétnu udalosť, deň či predstavu, ktorá ovplyvnila autorkine vnímanie reality. Veronika je kreatívna, rada skúša nové veci. Jej tvorba nie je ohraničená, vyvíja sa. Autorka ešte nenašla svoj rukopis, podľa jej slov nemá ani techniku. Akrylové farby nanáša na plátno nielen štetcami, využíva aj svoje prsty, špachtle či papier.
Ilúzia zajtrajška je jej prvou autorskou výstavou. Obrazy sú dynamické a plné farieb. V jej tvorbe môžete objaviť rôznorodé motívy, ktoré sa snaží neopakovať. V svojich začiatkoch maľovala najmä kvety, v poslednej dobe sa venuje hlavne abstraktnej maľbe.
Vymyslenie názvu diela je pre autorku najkomplikovanejšou časťou tvorby. Rada sa hrá so slovíčkami, občas však nedokáže vystihnúť podstatu obrazu. Často aj tie najpoetickejšie názvy majú prozaický význam.
Názov výstavy Ilúzia zajtrajška vznikol náhodne. Z autorkinho pohľadu každá ilúzia má svoj zajtrajšok a aj samotný zajtrajšok je len ilúzia. Preto je dôležitý dnešný deň.
Autorka výstavy dúfa, že Vás jej tvorba osloví a spríjemní Vám deň.

ILÚZIA ZAJTRAJŠKA ILÚZIA ZAJTRAJŠKA ILÚZIA ZAJTRAJŠKA ILÚZIA ZAJTRAJŠKA ILÚZIA ZAJTRAJŠKA ILÚZIA ZAJTRAJŠKA ILÚZIA ZAJTRAJŠKA ILÚZIA ZAJTRAJŠKA

 

Paličkovanie II.Paličkovanie II.

Výstava paličkovanej čipky v podaní Soni Bezúchovej
23.10. 2017 – 19.1.2018
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava Pohronského múzea „Paličkovanie II.“ je autorskou výstavou Soni Bezúchovej, na ktorej môže návštevník vidieť obrazy, šperky, dámske kabelky, veľkonočné vajíčka, šatky, vankúše a iné zaujímavé predmety z paličkovanej čipky. Autorka výstavy je absolventkou Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici, odbor plošné a plastické rytie kovov, momentálne je lektorkou paličkovanej čipky v ÚĽUV-e.
Narodila sa v Banskej Bystrici. Často chodievala na prázdniny k starej mame do Španej Doliny, ktorá je známa paličkovanou čipkou. Stará mama ju naučila paličkovať ako 7-ročnú. Paličkovanou čipkou zhotovovala obrázky a od začiatku si ich aj sama navrhovala. Po maturite sa paličkovaniu začala venovať intenzívnejšie. Do paličkovaných obrazov vkomponovala aj kovové prvky a drôtiky, ale prevažne používa nite rôznych kvalít a hrúbok. Navzájom ich kombinuje, tak vznikajú štruktúry, ktoré prekrýva alebo ukladá na seba. Pri tvorbe rada používa rastlinné a geometrické motívy, architektúru. Na inšpiráciu autorky vplýva príroda, kde je veľa čistých tvarov, štruktúr a farieb, ktoré vplývajú na podvedomie. V myšlienkach si vytvorí kompozíciu, stále nad ňou premýšľa, dotvára ju, aby bola technika paličkovania realizovateľná. Má rada farebný svet a preto sú aj jej obrazy farebné. Vytvorila si vlastný pohľad na paličkovanú čipku, a tú ako umelecké dielo – obraz ponúka návštevníkovi.

Paličkovanie II. Paličkovanie II. Paličkovanie II. Paličkovanie II. Paličkovanie II. Paličkovanie II. Paličkovanie II. Paličkovanie II.