Stará radnica           Stará radnica           Stará radnica

 

máj – september: pondelok –piatok 8°°-16°° / nedeľa : 13°°-17°°
október –apríl:     pondelok – piatok 8°°-16°°
(vopred ohlásené návštevy aj v inom čase)

 

BBSK - logo  Zverejňovanie informácií (zmluvy, faktúry, objednávky)

Zriaďovateľom Pohronského múzea
je Banskobystrický samosprávny kraj
www.vucbb.sk