AKTUALITY

regionpas_small

Od 11. apríla 2022 si môžete v Pohronskom múzeu zakúpiť regionálnu vstupenku Regiónpas do múzeí a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.
Cena: 10 €. Platnosť vstupenky je do 31. decembra 2023. Vstupenka platí pre jednu osobu. V prípade vyplnenia osobných údajov budete zaradený do súťaže o rodinný pobyt v rezorte Masarykov dvor.

Benefity Regiónpasu:
– jednorázový vstup do múzeí a galérie
– 20 % zľava na remeslené kurzy v osvetových strediskách BBSK
– 20 % zľava na vstupy do hvezdární a planetária /BB, RS, ZH/
– zľava na nákup v cukrárni Moja srdcovka /BB, LC, ZV/