Kontakt

KONTAKT

Adresa: Pohronské múzeum
Bernolákova 20/2
968 01 Nová Baňa

Telefón: 045/ 685 51 78, 045/ 685 78 34,       0911 780 880
Fax: 045/ 685 71 78
E- mail: pohronskemuzeum@gmail.com

 

Letná turistická sezóna /jún – september/
Pondelok – Piatok, Nedeľa 10,00 – 18,00 (posledný vstup o 17,00)
Sobota – zatvorené

Zimná turistická sezóna /október – máj/
Pondelok – Piatok 9,00 – 17,00 (posledný vstup o 16,00)
Sobota – zatvorené, Nedeľa 13,00 – 17,00

PERSONÁLNE OBSADENIE

Mgr. Jana Potocká
riaditeľka múzea
výstavy, kultúrne podujatia, propagácia, reklama
Tel/fax: +421 45 685 51 78
Mobil: 0911 780 880

pohronskemuzeum@gmail.com

riaditel@pohronskemuzeum.sk

manazerkultury@pohronskemuzeum.sk

Mgr. Bc. Katarína Stredáková
vedenie odborného úseku,
kurátor, história, múzejníctvo, dokumentácia
Tel/fax: +421 45 685 51 78
Mobil: 0911 780 880

stredakova.pm@gmail.com

kurator@pohronskemuzeum.sk

Mgr. Rudolf Nádaskay
kurátor, archeológia, práca s verejnosťou
Tel/fax +421 45 6855178
Mobil: 0911 780 880

archeolog@pohronskemuzeum.sk

Ing. Antónia Garajová
vedúca hospodársko-správneho úseku
ekonomika, mzdy, personalistika, majetok
Tel/fax: +421 45 685 51 78
Mobil: 0911 780 880

ekonom@pohronskemuzeum.sk

Mgr. art Barbora Palatínusová
správa a ochrana zbierkového fondu
kustód, konzervátor
Tel/fax: +421 45 685 51 78

konzervator@pohronskemuzeum.sk

Mária Horčinová
správa registratúry a fotoarchívu
lektorovanie, múzejná pedagogika prednášky pre školy
Tel/fax: +421 45 685 51 78

lektor@pohronskemuzeum.sk

Mgr. Alžbeta Kráľová
knižničné a konzultačné služby pre študentov, bádateľov a verejnosť, správkyňa budov
Tel/fax: +421 45 685 51 78

kniznica@pohronskemuzeum.sk

kniznica.pm@gmail.com

Viera Briešková
prevádzková pracovníčka, upratovanie
Tel/fax: +421 45 685 51 78

pohronskemuzeum@gmail.com

Andrej Forgáč
prevádzkový pracovník, vodič, údržbár
Tel/fax: +421 45 6855178

pohronskemuzeum@gmail.com

spravca@pohronskemuzeum.sk